Język:

Aktualności


29.07.2016

Nowy rok szkolny 2016/2017 - informacje dla rodziców

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 pragnę poinformować Państwa o istotnych terminach z tym faktem związanych.
1. W dniu 03.09 (sobota) o godz. 10:00 w sali parafialnej przy Galvanigasse 1-3 odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców. Obecność obowiązkowa!
2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 10.09. Dla grup przedszkolnych – o godz. 9:30 w sali parafialnej przy Galvanigasse 1-3, dla klas szkolnych (od 0 do klasy 1 gimnazjalnej) – o godz. 11:00 w szkole przy Schillgasse 31.
3. Rozpoczęcie nauki, zgodnie z planem lekcji będzie mieć miejsce w weekend 16/17 września.
4. Podręczniki – spis obowiązujących podręczników znajduje się na naszej stronie internetowej www.uczymypolskiego.at w dziale Podręczniki i wyprawka. Obecni nasi uczniowie kontynuują nauczanie z zakupionych podręczników w ub. roku; nowi uczniowie – można kupić podręcznik w Polsce. Zamówienia na podręczniki będziemy również zbierać od rodziców w pierwszych dniach września. Podręczniki zostaną zamówione przez szkołę.
5. Wyprawka szkolna – na naszej stronie internetowej www.uczymypolskiego.at w dziale Podręczniki i wyprawka znajdziecie Państwo stosowne informacje.
6. W nowym roku szkolnym zostaną zorganizowane grupy nauczania dla dzieci szkolnych w innych Bezirkach – w 10, 22, 16.

Przypominamy wszystkim rodzicom, którzy zgłosili dzieci do naszej szkoły w nowym roku szkolnym 2016/2017 telefonicznie lub mailowo o konieczności dokonania opłaty wpisowej w wys. 50 euro na nasze konto bankowe oraz przesłania formularza zgłoszeniowego do dnia 30 sierpnia br. Wszystkim rodzicom, którzy tych formalności już dokonali, bardzo dziękujemy.

 

Z pozdrowieniami,

 

Arkadiusz Rusowicz

23.04.2016

Zapisy na nowy rok szkolny 2016/2017

Do 09 września br. trwać będą zapisy na nowy rok szkolny 2016/2017. Szczegóły w zakładce Rekrutacja 2016/2017.

15.06.2016

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo,

13.01.2016

Pomoc logopedyczna

Dzieci, u których zostały stwierdzone wady artykulacyjne oraz osoby zainteresowane terapią mowy, dysleksji itp. mogą skorzystać z pomocy logopedycznej bezpośrednio w szkole. Zainteresowanych prosimy o kontakt z panem Arkadiuszem Rusowiczem.

13.01.2016

"LATAJĄCA SZKOŁA" - lekcje języka polskiego w Twojej dzielnicy, w Twoim mieście

         Jak wiadomo, w austriackim systemie oświaty istnieje możliwość bezpłatnej nauki języka polskiego. Dzieci mogą chodzić na zajęcia językowe w wyznaczonych szkołach na terenie Wiednia oraz kilku większych miast Austrii. Warunkiem, by zajęcia się odbywały jest odpowiednia liczba osób, minimum 12-15 dzieci. I tu rodzi się problem. Wielu rodziców chciałoby posłać swoje dzieci na lekce języka polskiego, ale nie udaje się im zebrać wymaganej liczby, a do działających w Wiedniu polskich szkół jest za daleko.

07.11.2015

Nauka języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych

Nasza szkoła organizuje lekcje języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych. Zajęcia odbywają się w soboty w dwóch grupach:

06.09.2015

Informacje dla rodziców


1. Obowiązki rodziców:
• dostarczenie podpisanych kart zgłoszeń zawierających aktualne informacje
• telefoniczna bądź e-mailowa informacja w sprawie ewentualnej nieobecności dziecka na zajęciach
• wskazanie na drukach zgłoszeniowych osób, które mogą odbierać dziecko ze szkoły (w przypadku, gdy jest to osoba spoza listy, nauczyciel powinien być uprzedzony)
• uaktualnianie informacji – zmiany nr telefonu, e-maili, adresu zamieszkania, informowanie nauczyciela/dyrektora o bieżącej sytuacji rodzinnej dziecka (rozstania, rozwody) itp.
• terminowa miesięczna opłata czesnego – do 5 dnia danego miesiąca – w kwocie 65 euro (z rytmiką i religią), najlepiej przelewem na konto stowarzyszenia. Brak opłat za miesiąc lipiec i sierpień. Brak wpłat przez 2 kolejne m-ce roku szkolnego – powoduje skreślenie ucznia z listy
• punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia – po trzecim przypadku spóźnienia dziecko nie zostanie wpuszczone na zajęcia
• pisemna rezygnacja z uczęszczania na zajęcia – forma dowolna (list, e-mail)
• regularne przyprowadzanie dzieci na zajęcia
• kontrola i pomoc w zadaniach domowych
• zaopatrzenie dziecka w podręczniki i artykuły szkolne, obuwie zmienne, drugie śniadanie i napoje
• kontrola informacji od wychowawcy i dyrekcji szkoły
• mile widziana pomoc w organizacji imprez klasowych i szkolnych
2. Możliwość zamówienia podręczników poprzez szkołę, po uprzedniej wpłacie zaliczki
3. Dzieci zobowiązane są do noszenia zmiennego obuwia na terenie szkoły
4. Informacje dotyczące bieżących zajęć oraz zadań domowych na stronie www szkoły w zakładce „Bieżące zajęcia”
5. Możliwość indywidualnych spotkań i rozmów:
• z wychowawcami – przed lub po zajęciach dydaktycznych
• z dyrektorem szkoły – piątki od godz. 17:30 do 19:00 oraz soboty od 10:00 do 12:00 (pokój nauczycielski, 1 piętro, bud. parafialny, Galvanigasse 1-3), a także telefonicznie i e-mailowo przez cały tydzień
6. Wywiadówki – 20/21 listopada 2015 oraz 22/23 kwietnia 2016
7. Badania przesiewowe we wrześniu i październiku —
w celu obserwacji, diagnozy i analizy ewentualnych problemów występujących u dzieci. Możliwość indywidualnej terapii w języku polskim: psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej (płatna dodatkowo)
8. Nowa oferta edukacyjna:
zespół wyrównawczy dla dzieci słabo mówiących po polsku – Agnieszka Maciąg
• popołudniowe koła zainteresowań plastyczne, taneczne, teatralne – Justyna Zaczyk
• lekcje gry na instrumentach (gitara, pianino) - indywidualne i grupowe – Dawid Majewski
• nauka języka polskiego jako obcego – dla młodzieży i dorosłych (60 euro/miesiąc) – Danuta Schnabel
• pomoc dziecku w odrabianiu lekcji po niemiecku i nauka języka niemieckiego w domu — Magdalena Łękawska
• nauka języka niemieckiego dla dorosłych (60 euro/miesiąc) – Magdalena Łękawska
• terapia oraz pomoc pedagogiczna – Justyna Młynarczuk
• terapia oraz pomoc psychologiczna – Ewelina Bąk
• terapia oraz pomoc logopedyczna – Arkadiusz Rusowicz
• półkolonie dla dzieci w czasie ferii oraz w okresie wakacyjnym
9. Święta szkolne:
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego wraz z otwarciem nowych klas szkolnych – 12 września br., godzina 9:30, Volksschule Schillgasse 31
• Pasowanie na przedszkolaka/ucznia i dzień nauczyciela – 17 października br., godzina 10:45
• Mikołajki klasowe – 4/5 grudnia br.
• Boże Narodzenie klasowe – 18/19 grudnia br.
• Bal karnawałowy - 16 lub 23 stycznia 2016, godzina 17:00 – 19:00
• Zakończenie roku szkolnego – 25 czerwca 2016
10. Dni wolne od zajęć:
• Ferie – zgodnie z terminarzem roku szkolnego dla Wiednia
• 30.10 - 31.10.2015 - Wszystkich Świętych
• 29.01 - 30.01.2016 - Ferie zimowe
• 29.04 - 30.04.2016 - Długi weekend majowy
• 27.05 – 28.05.2016 – Boże Ciało
11. Konkurs na nowe logo szkoły oraz plebiscyt na patrona szkoły

Multimedialny komputer dla maluchów
Multimedialny komputer dla maluchów
04.02.2014

Komputer edukacyjny dla najmłodszych

Firma IBM - jedna z największych firm komputerowych na świecie, obdarowała naszą szkołę nowoczesnym zestawem KidSmart - multimedialnym komputerem wraz z oprogramowaniem edukacyjnym przeznaczonym dla dzieci w wieku 3-8 lat.

Kopia listu z MEN
Kopia listu z MEN
11.01.2013

Informacja na temat respektowania świadectw szkolnych w Polsce

01.12.2011

Nasza szkoła w bazie szkół

Informujemy, że nasza szkoła jest oficjalnie wpisana do bazy polskich szkół za granicą, która znajduje się na stronie www.polska-szkola.pl