Język:

Aktualności


06.07.2018

Oceny na świadectwie

RESPEKTOWANIE OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO NA ŚWIADECTWACH AUSTRIACKICH
Na koniec roku szkolnego uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Polskiej otrzymują świadectwo szkolne, tj. oficjalny dokument szkolny poświadczający ukończenie określonego stopnia nauczania lub danej klasy.
Oceny z języka polskiego uzyskane w PSSP nie są wpisywane na świadectwa austriackie. Zdarza się, że indywidualna decyzja dyrektora danej szkoły może to zmienić.
W przypadku powrotu dziecka do Polski:
Świadectwo PSSP, podobnie jak innych polonijnych szkół działających na terenie Austrii (np. Polskiego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Polskiej) nie stanowią podstawy do przyjęcia dziecka do określonej klasy w szkole polskiej.
Dokumentem wymaganym przez szkołę w Polsce jest ostatnie austriackie świadectwo poświadczające ukończenie określonego stopnia nauczania lub danej klasy.
Świadectwo z PSSP jest potwierdzeniem realizowania materiału uzupełniającego z języka polskiego ( w starszych klasach także historii).