GRUPY KLASOWE


 roku szkolnym 2018/2019 szkoła prowadzi naukę języka polskiego w różnych grupach wiekowych:

 1. GRUPY PRZEDSZKOLNE:

a) grupa przedszkolna młodsza - dzieci w wieku od 3 do 4,5 lat;
b) grupa przedszkolna starsza - dzieci w wieku od 4,5 do 5,5 lat.
2. GRUPY SZKOLNE:
a) grupa zerówkowa - dzieci w wieku od 5,5 do 6 lat;
b) klasa 1 - dzieci w wieku 6,5-7 lat;
c) klasa 2 - dzieci w wieku 8 lat;
d) klasa 3 - dzieci w wieku 9 lat;
e) klasa 4 - dzieci w wieku 10 lat;
f)  klasa 5 - dzieci 11 lat;

g) klasa 6 - dzieci 12 lat.

 

Dodatkowo szkoła oferuje indywidualne lekcje języka polskiego dla dzieci chorych, niedołężnych, jak również nie mówiących po polsku, w celu przygotowania ich do uczestnictwa w regularnych zajęciach szkolnych.