Język:

Grupy klasowe


Dzieci w trakcie lekcji
Dzieci w trakcie lekcji

W naszej szkole w obecnym roku szkolnym prowadzimy naukę języka polskiego w ośmiu grupach wiekowych:

a) w grupie dzieci w wieku przedszkolnym młodszym (3-4 lata);

b) w grupie dzieci w wieku przedszkolnym starszym (4,5-5,5 lat);

c) w grupie szkolnej młodszej (grupa nauczania początkowego - klasa 0) - dzieci w wieku 6 lat;

d) w grupie szkolnej młodszej (grupa nauczania początkowego - klasa 1) - dzieci w wieku 7 lat;

e) w grupie szkolnej młodszej (grupa nauczania początkowego - klasa 2) - dzieci w wieku 8-9 lat)

f) w grupie szkolnej starszej - klasa 3 - dzieci w wieku 9-10 lat;

g) w grupach szkolnych starszych- klasa IV-VI dzieci (11-13 lat);

h) w grupach szkolnych gimnazjalnych - klasa 1-3 gimn. - dzieci w wieku 14-16 lat.

 

 

Oprócz tego szkoła oferuje indywidualne lekcje języka polskiego dla dzieci chorych, niedołężnych, jak również nie mówiących po polsku, w celu przygotowania ich do uczestnictwa w regularnych zajęciach szkolnych.