Sprache:

Grupy klasowe


W naszej szkole prowadzimy naukę języka polskiego w sześciu grupach wiekowych:

a) w grupie dzieci w wieku przedszkolnym młodszym (2,5-4 lat);

b) w grupie dzieci w wieku przedszkolnym starszym (4,5-5,5 lat);

c) w grupie szkolnej młodszej (grupa nauczania początkowego - klasa 1) - dzieci w wieku 6-7lat;

d) w grupie szkolnej młodszej (grupa nauczania początkowego - klasa 2-3) - dzieci w wieku 8-9 lat)

e) w grupie szkolnej starszej - dzieci w wieku przedgimnazjalnym (10-12 lat);

f) w grupie gimnazjalnej - dzieci w wieku 13-15 lat.

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 na listę uczniów zostało zapisanych 83 dzieci (stan na dzień 20.09.2013).

 

Oprócz tego szkoła oferuje indywidualne lekcje języka polskiego dla dzieci chorych, niedołężnych, jak również nie mówiących po polsku, w celu przygotowania ich do uczestnictwa w regularnych zajęciach szkolnych.