Język:

Grupy przedszkolne


Przedszkolaki - zajęcia "Pod chmurką".
Przedszkolaki - zajęcia "Pod chmurką".

 

PRZEDSZKOLE

 1.Nasze Stowarzyszenie prowadzi naukę języka polskiego w grupach przedszkolnych:

a) starszych   - dla dzieci w wieku 4,5-5,5 lat oraz
b) młodszych - dla dzieci w wieku 3-4,5 lat.


2. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu (piątek lub sobotę) i obejmują:

a) 2 godz. zajęć przedszkolnych oraz

b) 0,5 godz. zajęć rytmiczno-umuzykalniających.

 

3.Grupy liczą maksymalnie 15 dzieci.

 

4. Zajęcia prowadzone są przez wychowawczynie z wyższym wykształceniem kierunkowym (wychowanie przedszkolne). W każdej grupie pracują dwie przedszkolanki.


5. Dzieci w formie zabawy uczą się języka polskiego. Poznają polskie wiersze, piosenki, dziecięce wyliczanki. Rysują, malują, wycinają, kształtując tym samym sprawność ręki, dokładność i staranność wykonywania prac. W starszych grupach dzieci zaczynają zaznajamiać się z literkami i biorą udział w zajęciach przygotowujących do nauki w szkole.

 

6. Przedszkole znajduje się w budynku parafii przy Galvanigasse 1-3, w 21 dzielnicy Wiednia. Dzieci do dyspozycji swojej mają dwie jasne i przestronne sale:

a)   salę "małą" - zaaranżowaną odpowiednio do wieku i wymogów przedszkolaka,

b)   salę "dużą" - wykorzystywaną do zajęć ruchowo-tanecznych,

c)   bezpieczny i nowoczesny plac zabaw.

 
Zachęcamy rodziców do wczesnego posyłania dzieci na zajęcia w języku polskim.

W tym wieku - "złotym wieku" dla rozwoju mowy, dzieci maja szansę na szybkie nauczenie się języka polskiego, na jego aktywne używanie nie tylko w domu, ale równiez poza nim - w grupie rówieśników, w przedszkolu polonijnym. Nauka języka polskiego w zorganizowanej formie daje szansę na wyrównanie czasowych dysproporcji pomiędzy wielogodzinnym przebywaniem w całotygodniowym przedszkolu austriackim i nauce języka niemieckiego a polskojęzycznym środowiskiem (rodzina, znajomi, koledzy, polskie przedszkole), w którym dziecko krócej przebywa w ciągu dnia.