Język:

Grupy przedszkolne


Grupy przedszkolne
Grupy przedszkolne

Nasze Stowarzyszenie prowadzi naukę języka polskiego w grupach przedszkolnych: 

a) starszych (dla dzieci w wieku 4,5-5,5 lat) oraz

b) młodszych (dla dzieci w wieku 3-4,5 lat).

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu i obejmują 2 godz. zajęć przedszkolnych oraz 0,5 godz. zajęć rytmiczno-umuzykalniających. 

Grupy liczą maksymalnie 15 dzieci, a zajęcia prowadzone są przez wychowawczynie z wyższym wykształceniem kierunkowym (wychowanie przedszkolne). W każdej grupie pracują dwie nauczycielki.

Dzieci w formie zabawy uczą się języka polskiego - poznają polskie wiersze, piosenki, dziecięce wyliczanki. Rysują, malują, wycinają, kształtując tym samym sprawność ręki, dokładność i staranność wykonywania prac. W starszych grupach dzieci zaczynają zaznajamiać się z literami i biorą udział w zajęciach przygotowujących  do nauki w szkole.

Zachęcamy rodziców do wczesnego posyłania dzieci na zajęcia w języku polskim. W tym wieku - "złotym wieku" dla rozwoju mowy, dzieci maja szansę na szybkie nauczenie się języka polskiego, na jego aktywne używanie nie tylko w domu, ale równiez poza nim - w grupie rówieśników, w przedszkolu polonijnym. Nauka języka polskiego w zorganizowanej formie daje szansę na wyrównanie czasowych dysproporcji pomiędzy wielogodzinnym przebywaniem w całotygodniowym przedszkolu austriackim i nauce języka niemieckiego a polskojęzycznym środowiskiem (rodzina, znajomi, koledzy, polskie przedszkole), w którym dziecko krócej przebywa w ciągu dnia.