Harmonogram zajęć na rok szkolny 2018/2019


[pobierz] 0.1 MB harmonogram-zajec---rok-szkolny-2018-2019-v5

Pierwsza Społeczna Szkoła Polska w Austrii - harmonogram zajęć na rok szkolny 2018/2019

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany terminu niektórych pracujących dni z przyczyn niezależnych od szkoły. W takim przypadku rodzice zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu 10 szkolnych miesięcy od września 2018 do czerwca 2019, PSSP organizuje 34 spotkania edukacyjne dla dzieci.

 

Dni wolne w Pierwszej Społecznej Szkole Polskiej
Terminarz pracy Pierwszej Społecznej Szkoły Polskiej uwzględnia dni wolne ujęte w austriackim kalendarzu szkolnym dla landu Wiedeń.
Terminarz szkolny jest ogłaszany zawsze na początku roku szkolnego (we wrześniu) podczas zebrania informacyjno-organizacyjnego dla rodziców. W formie pliku terminarz dostępny jest przez cały rok szkolny na stronie internetowej PSSP (załączony powyżej).
Sumaryczna liczba jednostek lekcyjnych w roku szkolnym przedstawiana jest rodzicom na początku roku szkolnego. Jest ona równa dla wszystkich klas, bez względu na dzień, w którym odbywają się zajęcia. Liczba godzin lekcyjnych klas pracujących w poszczególne dni nie zawsze musi być jednakowa w danym miesiącu, np. są miesiące, gdzie grupy weekendowe będą miały 4 zajęcia, a czwartkowe/ wtorkowe 3 i odwrotnie.