Sprache:

Kierunki kształcenia


Szkoła jest placówką zarządzaną przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii (Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich). Placówka ma charakter szkoły społecznej, tzn. jej działanie jest w całości finansowane z wpłat rodziców oraz środków pieniężnych pozyskanych od sponsorów, darczyńców oraz organizacji wspierających polskie szkolnictwo za granica. Wpłaty te przeznaczane są wyłącznie na opłacenie nauczania dzieci.

 

2. Szkoła jest organizacją non-profit. Jej działalność nie jest nastawiona na wykazanie zysku.

 

3. Siedzibą główną szkoły jest budynek należący do Parafii Gartenstadt przy kościele Blut-Christi, Galvanigasse 1-3, 1210 Wien, w którym szkoła wynajmuje odpłatnie pomieszczenia klasowe. 

 

4. Uczęszczanie dziecka do szkoły jest dobrowolne i stanowi uzupełnienie nauki w austriackim systemie edukacji.

 

5. Głównym celem szkoły jest nauczanie dzieci języka polskiego, polskiej kultury i historii, stwarzanie dzieciom okazji do wspólnej nauki, wspólnych zabaw, rozmów, interakcji z rówieśnikami, dawanie im możliwości kontaktu z żywą polszczyzną i z tekstami literackimi.

 

6. Szkoła jest przygotowana do prowadzenia zajęć w sześciu grupach wiekowych i do poniższych grup prowadzi zapisy:

a) w grupie dzieci w wieku przedszkolnym młodszym (2,5-4 lat);
b) w grupie dzieci w wieku przedszkolnym starszym (4,5-5,5 lat);
c) w grupie szkolnej młodszej (grupa nauczania początkowego - klasa 1) - dzieci w wieku 6-7lat;
d) w grupie szkolnej młodszej (grupa nauczania początkowego - klasa 2-3) - dzieci w wieku 8-9 lat)
e) w grupie szkolnej starszej - dzieci w wieku przedgimnazjalnym (10-12 lat);
f) w grupie gimnazjalnej - dzieci w wieku 13-15 lat.

 

7. Zapisy do szkoły odbywają się cały rok. Podstawą do zapisania dziecka do szkoły jest wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz opłacenie czesnego.

8. Zajęcia odbywają się w czasie roku szkolnego w soboty przed południem, począwszy od drugiego tygodnia września, a skończywszy na ostatnim tygodniu czerwca. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci, zajęcia będą odbywać się w piątki po południu lub w inny dzień ustalony przez rodziców.

 

9. Harmonogram dni wolnych od nauki jest zgodny z harmonogramem przyjętym w szkołach wiedeńskich.

 

10. Szkoła w procesie nauczania języka polskiego korzysta z najnowszych programów szkolnych opracowanych dla szkół uczących języka polskiego za granicą. Zgodnie z założeniami podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów uczących się poza granicami kraju, programy te integrują język polski i literaturę z historią i geografią Polski.