Język:

Opłata za szkołę


 

 Rok szkolny 2017/2018, (wrzesień 2017 - czerwiec 2018).

 

I. Płatności:

1. Jednorazowa opłata wpisowa do szkoły/przedszkola dla nowych uczniów w wysokości 50 euro.

 

 2. Czesne miesięczne:

a)   70 euro za 1 dziecko,

c) 120 euro za 2 dzieci (w przypadku rodzeństwa 60 euro za dziecko);

d) 150 euro za 3 dzieci (w przypadku rodzeństwa 50 euro za dziecko).

 

3.Opłata miesięczna obejmuje cotygodniowe lekcje:

a) języka polskiego (3 godz. lekcyjne/tydz.),

b) rytmiczno-umuzykalniające (0,5 godz. lekcyjnych/tydz.)

c) historii Polski (w klasach starszych).

 

4.Czesne prosimy wpłacać na konto bankowe z podaniem w tytule wpłaty (przelewu) a) imienia i nazwiska ucznia oraz

b) miesiąca, za który wnosi się opłatę.

 

Dane do wpłaty (przelewu):

Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich,

Bank: Bawag PSK

IBAN: AT491400002210844913