Język:

Opłata za szkołę


 

 

Rok szkolny 2017/2018

(wrzesień 2017 - czerwiec 2018 - 10 m-cy)

 

Jednorazowa opłata wpisowa do szkoły/przedszkola dla nowych uczniów = 50 euro.

 

Czesne miesięczne = 70 euro za dziecko, za dwoje dzieci = 120 euro (tj. 60 euro za dziecko), za troje dzieci = 150 euro (tj. 50 euro za dziecko).

Opłata obejmuje cotygodniowe lekcje w wymiarze: język polski (3 godz. lekcyjne/tydz.), rytmika (0,5 godz. lekcyjnych/tydz., religia (fakultatywnie) - 1 godz. lekcyjna/tydz. W starszych klasach prowadzimy również lekcje historii Polski (1 godz./tydz.).

 

Czesne prosimy wpłacać na konto bankowe z podaniem w tytule wpłaty (przelewu) imienia i nazwiska ucznia oraz miesiąca, za który wnosi się opłatę.

 

Dane do wpłaty (przelewu):

Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich,

Bank: Bawag PSK

IBAN: AT491400002210844913

 

 

Można również dokonywać wpłat gotówkowych bezpośrednio u dyrektora szkoły.