Język:

O szkole


Siedziba oddziału przedszkolnego
Siedziba oddziału przedszkolnego

Szkółka Języka Polskiego została założona z inicjatywy rodziców w październiku 2011 roku. Począwszy od kwietnia 2012 roku zarząd nad szkołą przejęło Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii (Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich). Stowarzyszenie zostało założone w lutym 2012 roku przez rodziców i nauczycieli szkoły. Stowarzyszenie na swym pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków podjęło uchwałę o zmianie nazwy szkoły na Pierwszą Społeczną Szkołę Polską w Austrii. Dyrektorem Szkoły został wybrany mgr Arkadiusz Rusowicz - dotychczasowy nauczyciel języka polskiego, wychowawca przedszkolny i współzałożyciel Szkoły.

W bieżącym roku szkolnym 2014/2015 w szkole uczyć się będzie ponad 90 uczniów. 

Szkoła prowadzi zajęcia w pomieszczeniach wynajmowanych od Parafii Gartenstadt, przy kościele Blut-Christi. Budynek parafialny usytuowany jest na dużej, ogrodzonej działce z trawnikami, boiskiem i placem zabaw. To wszystko w spokojnej i bezpiecznej okolicy.  W szkole panuje przyjazna dla uczniów atmosfera, którą tworzą nauczyciele, starający się służyć pomocą w każdej sytuacji.

 

Do prowadzenia zajęć służą dwie sale lekcyjne - przestronne, ogrzewane, z roletami dającymi możliwość zaciemnienia pomieszczeń, wyposażone w stoliki, krzesła, tablice magnetyczne (flipchart).

W budynku są czyste toalety, automat z ciepłymi i zimnymi napojami. Istnieje również możliwość organizowania okolicznościowych imprez w dużej sali parafialnej z pełnym zapleczem kuchennym.

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na naukę języka polskiego, polskiej kultury i historii. Zwracamy szczególną uwagę na indywidualny rozwój każdego ucznia.

Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner