PODRĘCZNIKI I WYPRAWKA


WYPRAWKA SZKOLNA ORAZ WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

I. WYPRAWKA:
GRUPA PRZEDSZKOLNA MŁODSZA
1. Teczka na prace domowe ucznia (podpisana imieniem i nazwiskiem)
2. Blok techniczny format A4
3. Blok rysunkowy format A4
4. Papier kolorowy format A4
5. Plastelina (bardzo proszę o nie kupowanie tzw. „ciastoliny”) - podpisana imieniem i nazwiskiem
6. Klej szkolny 2 szt. - podpisany imieniem i nazwiskiem
7. Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami - podpisane imieniem i nazwiskiem

GRUPA PRZEDSZKOLNA STARSZA
1. Piórnik, a w nim: kredki ołówkowe, ołówek, gumka do mazania, klej, nożyczki
2. Blok techniczny kolorowy A4 – 1 szt.
3. Bibuła – 1 szt. (kolor do wyboru)
4. Teczka papierowa A4 – 2 szt.
Proszę o podpisanie piórnika oraz teczek imieniem i nazwiskiem dziecka.
O dodatkowych materiałach potrzebnych do zajęć wychowawca będzie informował rodziców na bieżąco.

KLASY 0
1. Ołówek do pisania
2. Zeszyt w cienką linię - do nabycia w szkole
3. Kredki ołówkowe, flamastry, ołówek, gumka do mazania, klej, nożyczki
4. Blok techniczny kolorowy A4 - 1 szt.
5. Bibuła kolorowa
6. Teczka papierowa A4 - 2 szt
7. Plastelina (bardzo proszę o nie kupowanie tzw. „ciastoliny”)

KLASY 1-3
1. Pióro do pisania
2. Zeszyt w cienką linię - do nabycia w szkole
3. Kredki ołówkowe, flamastry, ołówek, gumka do mazania, klej, nożyczki
4. Blok techniczny kolorowy A4 - 1 szt.
5. Bibuła kolorowa
6. Teczka papierowa A4 - 2 szt
7. Plastelina (bardzo proszę o nie kupowanie tzw. „ciastoliny”)

KLASY 4-6
1. Pióro do pisania
2. Zeszyt w linię
3. Kredki ołówkowe, flamastry, ołówek, gumka do mazania, klej, nożyczki

 

II. PODRĘCZNIKI:
1. Klasy 0 – „Trampolina do szkoły – Zanim zostaniesz uczniem”. Teczka. Autorzy: Danuta Piotrowska, Aneta Głuszniewska, Elżbieta Grzeszczak, Dorota Stryjewska. Wydawnictwo: PWN.
http://ksiegarniaszkolnapwn.pl/ksiazka/Trampolina-Zanim-zostaniesz-uczniem-Pakiet,77291000117KS
2. Klasy pierwsze komplet „Elementarz odkrywców” Wydawnictwa Nowa Era. Podręcznik, Edukacja polonistyczna…. cz. 1-4 oraz Zeszyt ćwiczeń, Edukacja polonistyczna…, cz. 1-4
https://sklep.nowaera.pl/ksiazki/szkola-podstawowa-1-3-reforma-2017.html?class=685&subject=1088
3. Klasy drugie kończą podręcznik „Elementarz XXI wieku” kl. 1 (nowi uczniowie otrzymają ten podręcznik i zeszyty ćwiczeń z naszych zapasów) i zaczną „Elementarz odkrywców” Kl. 2 – Podręcznik cz. 1-4 i Zeszyt ćwiczeń cz. 1-4.
https://sklep.nowaera.pl/ksiazki/szkola-podstawowa-1-3-reforma-2017.html?class=687&subject=1088
4. Klasy trzecie kończą Elementarz XXI wieku kl. 2 i zaczną Elementarz XXI wieku kl. 3 Podręcznik cz. 1-2, Zeszyt ćwiczeń cz. 1-4. Te elementarze udało się jeszcze zakupić w Polsce. Podręczniki będą do kupienia w szkole.
5. Klasy czwarte kończą Elementarz XXI wieku kl. 3 i zaczynają „Nowe słowa na start” kl. 4. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. Wyd. Nowa Era.
https://sklep.nowaera.pl/nowe-slowa-na-start-4-podrecznik-do-jezyka-polskiego-dla-klasy-czwartej-szkoly-podstawowej-062802.html
https://sklep.nowaera.pl/nowe-slowa-na-start-4-zeszyt-cwiczen-do-jezyka-polskiego-dla-klasy-czwartej-szkoly-podstawowej-062805.html
6. Klasy piąte zaczynają „Nowe słowa na start” kl. 4. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.
https://sklep.nowaera.pl/nowe-slowa-na-start-4-podrecznik-do-jezyka-polskiego-dla-klasy-czwartej-szkoly-podstawowej-062802.html
https://sklep.nowaera.pl/nowe-slowa-na-start-4-zeszyt-cwiczen-do-jezyka-polskiego-dla-klasy-czwartej-szkoly-podstawowej-062805.html
7. Klasy szóste kontynuują pracę na dotychczasowych podręcznikach.

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło teatralne, młodych fizyków, sekcja taneczna i pływacka. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner