Język:

Biblioteka


Szkoła otrzymała w 2013 roku kilkadziesiąt tytułów książek, w ramach programu "Ex Libris Polonia" prowadzonego przez Stowarzyszenie "Semper Polonia". Łączna kwota dofinansowania zakupu książek wyniosła 4000,00 PLN.

Dodatkowo posiadany księgozbiór wzbogacany jest wciąż przez dary rodziców.

 

Szkoła zakupiła również dla uczniów starszych roczników osobiste czytniki książek elektronicznych. Dzięki nim uczniowie mogą czytać zalecone przez program nauczania lektury szkolne w formie e-książek.