Język:

Tematy zajęć i zadania domowe


24.09.2018

Grupa przedszkolna młodsza 21Bzk (sob.) - mgr Sabina Trybus

Biedronki

Data: 22.09.2018 r.

Temat zajęć- Moje uczucia i emocje

  • utrwalenie różnego rodzaju uczuć, sposoby ich okazywania.
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi,
  •  rozwijanie umiejętności werbalnego i pozawerbalnego wyrażania uczuć,

Przebieg zajęć :

1. Zabawa ruchowa wg pedagogiki zabawy „Powitanie”.
2. Dzieci biegają po sali przy muzyce. Podczas przerwy dzieci witają się
z najbliżej stojącym kolegą przez wskazany sposób przez N.
np. witają się nasze: dłonie, kolana, brzuchy, łokcie

3. .Zabawa ruchowa „Podróż do krainy: złości, radości i smutku”.
Dzieci ustawiają się w pociąg i jadą do krainy złości, tutaj ludzie chodzą obrażeni, są źli i zagniewani, tupią nogami, zaciskają dłonie w pięści i krzyczą. Następnie pociąg rusza dalej i zatrzymuje się w krainie smutku. Tutaj ludzie chodzą markotni, płaczą, Na końcu pociąg rusza do krainy radości, gdzie ludzie są zawsze uśmiechnięci, życzliwi i pomocni wobec siebie, witają się z nami serdecznie.

- Kraina smutku- liczenie kropelek
-  Kraina radości – odkrycie obrazka
- Kraina złości- taniec w parach „Dwóm tańczyć się zachciało”

4. Zabawa „Start rakiety” – wysyłamy złość oraz wszystkie tzw. Negatywne emocje, z którymi jest nam źle, w kosmos.

5. Zabawa muzyczno- ruchowa „Ja Cię pocałuję”

6. Praca plastyczna – klaun

7. Zabawy interaktywne na magicznym dywaniku

8. Kostka uczuć – zabawa dydaktyczna. Dzieci rzucają do siebie kostką, osoba, która ja otrzyma, stara się nazwać konkretną buzię, która jej wypadła po rzucie, a następnie pokazuje tą emocję mimiką twarzy.

9. Podziękowanie za wspólną zabawę . Nagrodzenie dzieci medalem wzorowego przedszkolaka oraz balonem.

RYTMIKA:
1. Budujemy ciszę- zabawa muzyczna z pokazywaniem.
2. Piosenka „Jestem sobie przedszkolaczek”
3. Relaksacja-zamykamy oczy odpoczywamy-słuchanie muzyki klasycznej

 

Data: 15.09.2018r.

Temat zajęć – Wiem, jak należy się zachować - znam Kodeks Przedszkolaka
Cele ogólne :

  • Utrwalanie zasad prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej
  • Umiejętne stosowanie zasad Kodeksu Przedszkolaka

Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką każdego dziecka „ Witaj Kasiu….”
2. Wyciszenie grupy- podawanie dzwoneczka żeby nie zadzwonił – metoda Marii Montessori
3. Miś Mieczysław wita się dziećmi i opowiada smutną historię która go spotkała w pewnym przedszkolu - dzieci naderwały mu uszko i zniszczyły kokardkę.
4. Rozmowa kierowana pytaniami do dzieci

 Co zrobiły dzieci misiowi ?
 Czy misiowi podobała się zabawa dzieci?
 Czy można niszczyć zabawki ?
 Czy wam podobałyby się takie zabawy w naszej sali?
 A może stworzymy nasz kodeks zasad dobrego zachowania ?

5. Wspólne stworzenie kodeksu na podstawie obrazków i odbicie rączek na znak przynależności do grupy i przestrzegania ustalonych zasad.

6. Liczymy zabawki z misiem Mieczysławem.-Nauka przeliczania w zakresie 5.

7. Zabawa tradycyjna- chodzi lisek koło drogi

8. Zabawa integracyjna – Kto ukrył się pod chustą

9. Praca plastyczna-biedronka

10. Podziękowanie za wspólną zabawę - pożegnanie różnych części ciała, nagrodzenie słowną pochwałą i naklejką

RYTMIKA:

1. Figury- zabawa muzyczno-ruchowa
2. Muzyka stop – zabawa z wykonywaniem różnych zadań na przerwę w muzyce
3. Taniec z gazetami
4. Nauka piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”

 

Data: 8.09.2018r.

Temat: Poznajmy się
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie piosenką „Wszyscy są, witam Was…”
2. Rozdanie dzieciom wizytówek z imionami.
3. Zapoznanie dzieci z misiem Mieczysławem który będzie towarzyszył dzieciom podczas każdych zajęć w przedszkolu. Miś Mieczysław przedstawia się dzieciom, opowiada kim jest i jak znalazł się w przedszkolu, wita się z każdym dzieckiem z osobna i zaprasza do wspólnej zabawy.
4. Powitanie różnych części ciała ( oczy , nos, usta, paluszki, kolanka , stopy)
5. Zabawa muzyczno-ruchowa z pokazywaniem „Tu paluszek”
https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0
6. Zabawa z chustą animacyjną i misiem Mieczysławem.
7. Zabawa integrująca grupę „Jedzie pociąg, a w pociągu dzieci”
https://www.youtube.com/watch?v=L9axnfRnTbA
8. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Jak chodzą zwierzątka?”
9. Zabawa na magicznym dywanie
 podążanie po śladach zwierząt
 naśladowanie odgłosów zwierząt
10. Ćwiczenie spostrzegawczości.- Jakiej zabawki brakuje ?
11. Wykonanie pracy plastycznej. Wylepianie misia plasteliną
12. Podziękowanie za wspólną zabawę. Pożegnanie z misiem Kubusiem. Nagrodzenie słowną pochwałą i pieczątką
RYTMIKA :
1. Poznanie instrumentów muzycznych i ich dzwięków – bębenka , tamburyna i trójkąta
2. Zabawa „Co to za instrument” –różnicowanie dźwięków
3. Zabawa na magicznym dywanie
 Tworzenie własnej autorskiej melodii
4. Taniec z chusteczkami

24.09.2018

Grupy przedszkolne starsze 21Bzk (pt.-sob.) - mgr Ilona Lalak

Wróbelki, Pingwinki, Sówki

18.09.2018

Grupa przedszkolna młodsza 11Bzk (sob.) - mgr Małgorzata Serwińska

24.09.2018

Klasa 0A (21 Bzk, pt.) - mgr Anna Kreier

Data: 21.09.2018
Temat: Już jesień
Przebieg zajęć:
1. Zabawy z gazetą, rzuty ringo do celu.
2. Zabawa dydaktyczna „Dokończ zdanie”.
3. Śpiewanie piosenki pt.”Bo w przedszkolu”.
4. Przypomnienie wierszyka o bezpieczeństwie na drodze.
5. Ćwiczenia grafomotoryczne.
6. Rozmowa na temat jesieni - kolory jesieni.
7. Analiza i synteza sylabowa i głosowa wyrazów.
8. Poznanie litery „A,a” na podstawie wyrazów :Alek, album
- analiza i synteza wzrokowo-słuchowa wyrazów z głoska „a”
- model wyrazów : Alek, album
- czytanie globalne
- wyszukiwanie w tekście litery „A,a”
- doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na głoski , wskazywanie głoski „a” w wyrazach 7. Pisanie litery „A,a”
8. Rozpoznawanie drzew po liściach i owocach.
Praca w ćwiczeniach - strony: 33 - 39

24.09.2018

Klasa 0B (21Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata

Data : 22.09.2018
Temat : Spotkanie z literką O
Praca domowa: przynieść kasztany, jesienne liście, jarzębinę, kartki brystolu A4 i plastelinę
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie
2. Zabawa „Mam na imię”
3. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyszukiwanie wyrazów z głoską O
4. Co ma kształt balonika? – przygotowanie do pisania literki O
5. Wyszukiwanie elementów ilustracji , w których występuje głoska O
6. Analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazów oko, Ola
7. Kolorowanie na czerwono okienek odpowiadającym literce O ( KP 1 str. 27)
8. Wyszukiwanie w tekście wierszyka litery O ( KP1 ćw.1 str. 28)
9. Nauka pisania literki O
10. Pisanie litery o, O po śladzie

24.09.2018

Klasa 0C (7 Bzk, czw.) - mgr Marta Awetisjan

DATA: 22.09.2018 r.

18.09.2018

Klasa 0D (11 Bzk, sob.) - mgr Małgorzata Serwińska

Data: 15.09.2018r.

24.09.2018

Klasa 1A (21 Bzk, pt.) - mgr Marta Awetisjan

DATA: 20.09.2018 r.
TEMAT LEKCJI: Witaj w szkole!
NA NASTĘPNE ZAJĘCIA:
farby plakatowe lub do malowania palcami
Przebieg zajęć:
1. Zebranie z rodzicami.
2. Przywitanie z dziećmi w kręgu - przedstawienie się – odpowiadanie na pytania dotyczące siebie.
3. Rozmowa kierowana: czy wiecie, gdzie się znajdujemy?; Co to jest szkoła?; Co się w szkole robi?; Czym różni się polska szkoła od szkoły austriackiej?
4. „Słonko świeci, deszczyk pada” - zabawa orientacyjno-porządkowa.
5. Zabawy ruchowe wg Metody Ruchu Rozwijającego.
6. Zabawy kołowe ze śpiewaniem i tańczeniem „Balonik” i „Karuzela”.

24.09.2018

Klasa 1B (21 Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata

 Data: 22.09.2018
Temat : Kiedy byliśmy mali
Praca domowa: pisanie literki o, O i a,A w zeszytach lub w zeszycie do kaligrafii
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie
2. Rysowanie szlaczków przygotowujących do pisania litery A ćw. Str. 18
3. Omawianie ilustracji ( EO str.20 -21)
4. Wprowadzenie drukowanej litery A
5. Dzielenie wyrazów na sylaby i głoski ( EO str. 20 i ćw. Str. 19)
6. Wyszukiwanie elementów ilustracji , w których występuje głoska A
7. Odszukiwanie w wyrazach litery A
8. Nauka pisania literki A
9. Pisanie litery A ćw. Str.20-21

24.09.2018

Klasa 1C (11 Bzk, pt.) - mgr Karolina Buczyńska

24.09.2018

Klasa 2A (21 Bzk, sob.) - mgr Kinga Jasińska

Data: 22.09.2018 r.

24.09.2018

Klasa 2B (3 Bzk sob.) - mgr Marzena Orłowska

Data: 22.09.2018 r.

20.09.2018

Klasa 2C (7 Bzk, czw.) - mgr Karolina Buczyńska

Data: 20.09.2018 r.

24.09.2018

Klasa 3A (21 Bzk, pt.) - mgr Kinga Jasińska

Data: 21.09.2018 r.

24.09.2018

Klasa 3B (21 Bzk, sob.) - mgr Joanna Janczenia

Data: 21.09.2018 r. 

24.09.2018

Klasa 3C (7 Bzk, czw.) - mgr Joanna Janczenia

Data: 20.09.2018
Temat: Potyczki językowe
Praca domowa:
1. Ćw.12 karta pracy
Przebieg zajęć:
1. Czytanie tekstu pt. „Wlazł wół na stół” - wskazywanie wyrazów z „Ó” wymiennym.
2. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „Ó” wymiennym.
3. Czasownik - wskazywanie w tekście wyrazów odpowiadających na pytanie Co robi?
4. „Rz” po spółgłoskach : b,d,p,k,w,g,ch,j,t:
- pisanie z pamięci
- łączenie w pary wyrazy rymujące się
5. Dokończenie znanych powiedzeń brakującymi wyrazami i wyjaśnienie ich znaczenia.
6. Pisanie wyrazów rozpoczynających się sylabą „przy”.
7. Rzeczownik Kto? Co?
8. Czytanie zdań i układanie do nich pytań.

24.09.2018

Klasa 4 (21 Bzk, pt.) - mgr Anna Kreier

Data: 22.09.2018

24.09.2018

Klasa 5 (21 Bzk, sob.) - mgr Iwona Rusowicz

Data: 22.09.2018 r.

23.09.2018

Klasa 6 (21Bzk, pt.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

 Data: 21.09.2018

03.06.2018

Historia Polski kl. 4 i 5 B ( 21 Bzk, sob.)

24.09.2018

Historia Polski kl. 6 (21Bzk, pt.)

Data: 21.09.2018
Temat: Rewolucja Francuska
1. Sytuacja we Francji pod koniec XVIII wieku.
2. Podział społeczeństwa francuskiego na 3 stany: duchowieństwo, szlachta i reszta społeczeństwa (chłopi, mieszczanie).
3. Zwołanie Stanów Generalnych (maj 1789).
4. Rewolucja Francuska (1789 r.)
5. Zburzenie Bastylii 14.07.1789)
6. Ogłoszenie we Francji republiki - 22.09.1792.
7. Król Ludwik XVI wraz z żoną Marią Antoniną giną na gilotynie
8. Skutki rewolucji.
"Liberté, Egalité, Fraternité" - Wolność, Równość, Braterstwo.
Flaga trójkolorowa
"Marsylianka" - rewolucyjna pieśń hymnem Francji
Nowy kalendarz rewolucyjny 12 miesięcy x 30 dni + 5 dni wolnych
Dni Sankiulotów (17-21.09)