Tematy zajęć i zadania domowe


13.05.2019

Grupa przedszkolna młodsza 21Bzk (sob.) - mgr Anna Sierżant

Biedronki

Data zajęć: 18.05.2019

Temat zajęć: Biedroneczki są w kropeczki

Cele ogólne:
- rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych
- rozwijanie sprawności manualnej
-doskonalenie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania , takich jak: porównywanie, identyfikowanie liter, umiejętność analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów

Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci w parach piosenką "Lustra".
2. Przywitanie z kukiełką biedronką- Kropką.
Teatrzyk sylwet na podstawie utworu D. Głośnickiej "Sukienka biedronki".
Rozmowa na temat biedronki:
-z kim biedronka zamieniła się na sukienki?
- dlaczego motyl nie chciał długo nosić czerwonego stroju?
Zwrócenie uwagi dzieci, że każde zwierzę ma taki kolor, jaki jest dla niego najlepszy. Ukazanie dzieciom, jak kolor otoczenia może wpływać na widoczność z daleka.
3. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość - szukanie różnic między obrazkami.
4. Zabawa ruchowa "Biedroneczki i pszczółki". Dzieci są podzielone na dwie grupy. Podczas gry na bębenku, biedronki i pszczółki biegają po łące. Na hasło nauczyciela dzieci idą na wyznaczone miejsca.
5. Karta pracy.
6. Zabawy z samogłoskami A, U, I, O.
Ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza W. Chotomskiej "Maszyna do pisania".
Rozpoznawanie samogłosek w zabawie:
-przypinanie klamerek z odpowiednią literką do literkowego koła,
- karmienie królika samogłoskami.
7. Zabawa z instrumentami i wierszykiem "Biedroneczko leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba".
8. Zabawy rytmiczne : "Lustra", "Stonoga".
9. Pożeganie wierszykiem "Dwie małe rączki klaszczą a czasem się pogłaszczą, w kolanka zastukają i dzieciom na pożegnanie pomachają".

Data: 11.05.19
Temat zajęć : Wiosenna łąka
Cele ogólne:
- rozwijanie mowy
- ćwiczenie motoryki małej
- kształtowanie umiejętności liczenia
Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką "Wszyscy są, witam was".
2. Zabawa paluszkowa "Rodzina paluszków" wdł Marty Bogdanowicz -stymulowanie palców dłoni.
3. "Co znajduje się na obrazku?"- Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności wypowiadania się na określony temat.
4. Zabawa ruchowa ze śpiewem "Żabki" T. Zwoźniak z płyty "Tańcz z nami"- ilustrowanie ruchem treści piosenki.
5. "Nakarm żabkę"- kształtowanie motoryki małej oraz sprawności manualnej ręki. Rozwijanie umiejętności matematycznych.
6. "Na wiosennej łące"- zagadki dla dzieci.
7. Zabawa orientacyjno- porządkowa "Biedronki i pszczółki".
II Część zajęć: Kwiaty dla mamy
1. Rozmowa kierowana na temat Dnia Matki ( Dlaczego obchodzimy Dzień Matki, jak mówimy do mamy, jak możemy pomagać mamie).
2. Nauka piosenki "Mamo, mamo".
3. Laurka dla mamy.
4. "Matematyczne kwiaty" - przeliczanie i segregowanie obrazków kwiatów według wzoru.
4. Na zakończenie zabawy z chustą animacyjną KLANZA.

 

Data: 04.05.2019

Temat zajęć: Wiosna na wsi
Cele ogólne:
- poznanie mieszkańców zagrody wiejskiej
- rozwijanie mowy i umiejętności słuchania i śpiewania piosenek
- stymulowanie dzieci poprzez zabawy i zadania
Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci piosenką "Wszyscy są, witam Was".
2. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez oglądanie i omawianie ilustracji przedstawiających wiejskie podwórko.
3. Zagadki o zwierzętach.
4. Bajka ortofoniczna E. Michałowskiej "W zagrodzie Małgosi". Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
Następnie dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące czynności wykonywanych przez zwierzęta z wiersza. Np. Co robi piesek?- Szczeka, Co robi kot"- Miauczy, Co robi kura?- Gdacze .
5. Zabawa ruchowo-naśladowcza "Naśladujemy zwierzęta". (Zabawy z kostką przedstawiającą obrazki zwierząt).
6. Inscenizacja ruchowa piosenki "Kotek nosek myje" H. Stankiewicz. Nauka piosenki.
7. Podział na grupy- szukanie różnic między obrazkami.
8. "Co to? Kto to?" Ćwiczenia i zabawy z dźwiękiem.
- słuchanie i rozpoznawanie odgłosów zwierząt
- dzielenie odgadniętego wyrazu na sylaby.
9. Zabawa bieżna "Mały kot".
10. "Mama i dziecko"- zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem obrazków przedstawiających dorosłe zwierzęta i ich młode. Łączenie w pary zwierząt dorosłych i ich młodych. Bogacenie słownika dzieci o nazwy dorosłych zwierząt i ich dzieci.
11. Praca plastyczna
12. Zakończenie zajęć masażem relaksacyjnym "Spacer biedronki" i pożegnanie piosenką "Na pożegnanie".

 

Data:06.04.2019 r.

Cele ogólne: obserwacja przyrody, rozwijanie mowy

 Temat spotkania: Oznaki wiosny

 Plan zajęcia:

 1. Powitanie dzieci w grupie przedszkolnej piosenką „Na powitanie wszyscy razem” według Marty Bogdanowicz (link do piosenki).

2. Słuchanie opowiadania Olgi Masiuk „Oznaki wiosny”. (tylko grupa piątkowa)
3. Rozmowa na temat opowiadania:
• w jaki sposób dzieci chciały wygonić zimę?
• jakie oznaki wiosny zobaczyły w parku?
• jak nazywały się pierwsze kwiaty?
• który z tych oznak widzieliście wy?
• po jakiej porze roku następuje wiosna?
4. Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi „Wiosno, gdzie jesteś?”
Dzieci naśladują czynności i odgłosy, o których opowiada nauczyciel.
5. Zabawy z wykorzystaniem wiersza K. Datkun-Czerniak „Prawda, czy to żart”.
Podczas kolejnej recytacji wiersza dzieci odpowiadają, czy jego treść jest prawdziwa, czy nie. Starają się uzasadnić swoje zdanie. Wskazują na obrazkach zwierzęta występujące w wierszu.
6. Zabawa ruchowa „Szukamy żabek”.
7. Ćwiczenie matematyczne „Liczymy kwiaty”
8. Zajęcia plastyczne.
9. Zabawa ruchowa „Uwaga, bocian!”.
10. Gry i zabawy sportowe na sali gimnastycznej na Schillgasse. (tylko grupy sobotnie)
11. Pożegnanie, nagrodzenie słowną pochwałą i naklejką.

 

Temat zajęć: Wiosenne porządki w ogrodzie
Cele ogólne:
 Poznanie pracy ogrodnika oraz zapoznanie z narzędziami przydatnymi do pracy w ogródku
 Zaznajomienie dzieci z etapami wzrostu roślinki

Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci. Witamy się różnymi częściami ciała.
2. Historia pewnego nasionka. – Opowiadanie z wykorzystaniem historyjki obrazkowej

 3. „Ogrodnik i ogrodniczka”- opis postaci na podstawie ilustracji.

- rozwijanie umiejętności poprawnego pod względem fleksyjnym stosowania rzeczowników

 N-l prezentuje ilustracje chłopca i dziewczynki. Prosi dz., by nazwały osoby znajdujące się na obrazkach i opowiedziały o wszystkich elementach ich ubioru.

Pyt. pomocnicze:
- Pan, który pracuje w ogrodzie to?(ogrodnik)
- Pani, która pracuje w ogrodzie to? (ogrodniczka)
- Spodnie do pracy w ogrodzie nazywają się? (ogrodniczkami)

 4. „Co ogrodnik robi w ogrodzie”- praca z obrazkiem. Rozmowa na temat prac, jakie wykonuje ogrodnik.

 5. „Na ogrodowej ścieżce”- zabawa ruchowa z elementem równowagi,

 6. Nauka piosenki „Maszeruje Wiosna” https://www.youtube.com/watch?v=iRWNg-tsQFk

 7. . „Narzędzia ogrodnika”- zabawy słownikowe N-l prezentuje obrazki wybranych narzędzia ogrodowych.

Dz. wypowiadają się na temat: “Jakie prace ogrodowe można wykonać przy pomocy prezentowanych narzędzi?”.
W razie problemów, można zaprezentować plakat „Co robimy w ogrodzie”
N-l zwraca uwagę dz., że metalowymi narzędziami ogrodniczymi mogą posługiwać się tylko dorośli.

 8. Praca plastyczna- bocian

 

Temat zajęć: Witamy Panią Wiosnę
Cele ogólne:
 dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku,
 nazywa pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki i zwierzęta (krokus, bocian, żaba),
Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką „Wszyscy są, witam Was”
2. Przeczytanie list od Pani Wiosny, który zawiera instrukcje wykonania zadań
3. Zabawa znajdź pierwsze wiosenne kwiaty. Nauczycielka ukrywa w sali obrazki przedstawiające :krokusy, przebiśniegi i pierwiosnki. Zadaniem dzieci jest odnaleźć wszystkie i posegregować w odpowiednie zbiory.
4. Słuchanie wiersza recytowanego przez nauczycielkę pt. „Wiosenny
wietrzyk” i obserwacja gestów nauczycielki.
„Ciepły wietrzyk wieje,
i puka w okienko.
Słoneczko się śmieje.
Witaj nam, wiosenko!
Już na drzewach pączki,
leci ptaszek z piosenką,
dzieci klaszczą w rączki.
Witaj nam, wiosenko!”
Ponowna recytacja wiersza przez n-lkę i wspólne z dziećmi
stosowanie gestów do treści wiersza.
5. Ile kropek ma biedronka ? – Zabawa matematyczna z przeliczaniem
6. Wiosenne zwierzątka- zabawa matematyczna z tworzeniem zbiorów .
7. Karta pracy

RYTMIKA:
1. Zabawa muzyczno-ruchowa –jesteśmy motylki
2. Piosenka „Maszeruje Wiosna”
3. Zabawa muzyczno-ruchowa- Bocian i żabki

 

Data: 09.03.2019r.

Temat zajęć: Marcowa pogoda
Cele ogólne:
 poznanie zjawisk pogodowych charakterystycznych dla miesiąca marca

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie piosenką „Zróbmy piękne koło, bawmy się wesoło”
2. Wyciszenie grupy -podawanie dzwoneczka z rąk do rąk
3. Teatrzyk sylwetowy – „Kłótnia pór roku”
4. Słuchanie odgłosów pogody – określanie przez dzieci czy to deszcz, burza czy wiatr
5. Zabawa matematyczna – liczymy kropelki
6. Zabawa ruchowa – słońce i deszcz
7. Zabawa kropelki i kałuże- zadaniem dzieci jest odnalezienie pasującej połówki kropelki lub kałuży
8. Praca plastyczna- przebiśniegi
9. „Wietrzyk” – ćwiczenia oddechowe – dmuchanie na paski bibuły silniej i słabiej tak aby się poruszyła.

RYTMIKA :
1. „Pogoda w marcu” - zabawa inhibicyjno – incytacyjna przy poznanej piosence. Dzieci poruszają się w rytm piosenki, na przerwę w piosence dobierają się w grupy, zgodnie z przyczepionym do bluzki emblematem pogody.
2. Śpiewanie piosenki „Marzec Czarodziej”
3. Wisenny deszczyk- zabawa rytmiczna z wykorzystaniem woreczków foliowych

 

 

 

20.05.2019

Grupy przedszkolne starsze 21Bzk (pt.-sob.) - mgr Ilona Lalak

Wróbelki, Pingwinki, Sówki

13.05.2019

Grupa przedszkolna młodsza 11Bzk (sob.) - mgr Małgorzata Serwińska

19.05.2019

Klasa 0A (21 Bzk, pt.) - mgr Anna Kreier

Data: 17.05.2019
Temat: Zoo
Praca domowa:
1. Ćwiczę piękne czytanie - str.13
Przebieg zajęć:
1. Śpiewanie piosenek połączonych z ruchem.
2. Nauka piosenki pt. „Piosenka o zdrowym jedzeniu”.
3. Zapoznanie z utworem J.Brzechwy pt. „Zoo”:
-omówienie treści
-wskazywanie charakterystycznych cech zwierząt w utworze

21.05.2019

Klasa 0B (21Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata

Data: 18.05.2019r.

19.05.2019

Klasa 0C (7 Bzk, czw.) - mgr Iwona Rusowicz

Data: 16.05.2019r.

21.05.2019

Klasa 0D (11 Bzk, sob.) - mgr Małgorzata Serwińska

Data: 18.05.2019r.
Temat: Poznajemy literę i głoskę „ Y, y”

17.05.2019

Klasa 1A (21 Bzk, pt.) - mgr Iwona Rusowicz

17.05.2019r.

21.05.2019

Klasa 1B (21 Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata

Data: 18.05.2019
Temat: Może nad morze. Poznajemy literkę ż i dwuznak rz
Praca domowa: ćw. 3 str. 37 i ćw. 2 str. 39
Przebieg zajęć:
1. Słuchanie wiersza J. Brzechwy pt. „Żaba”
2. Wypowiedzi dzieci na temat wiersza ukierunkowane pytaniami nauczyciela
3. Analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazów żaba, Żaneta
4. Wprowadzenie literki ż
5. Praca z książką str. 36 – 37
6. Analiza i synteza wzrokowo – słuchowa wyrazów rzeka, Rzym
7. Wyszukiwanie w tekście wyrazów z ż i rz
8. Wyjaśnienie różnicy między ż a rz
9. Może nad morze – zwrócenie uwagi na pisownię obu wyrazów i wyjaśnienie różnicy w ich znaczeniu
10. Praca z książką str. 38

21.05.2019

Klasa 1C (11 Bzk, pt.) - mgr Karolina Buczyńska

Data: 18.05.2019r.

21.05.2019

Klasa 2A (21 Bzk, sob.) - mgr Kinga Jasińska

Data: 18.05.2019r.

19.05.2019

Klasa 2B (3 Bzk sob.) - mgr Marzena Orłowska

Data: 18.05.2019r.

21.05.2019

Klasa 2C (7 Bzk, czw.) - mgr Karolina Buczyńska

Data: 17.05.2019r.

21.05.2019

Klasa 3A (21 Bzk, pt.) - mgr Kinga Jasińska

Data:17.05.2019r.

19.05.2019

Klasa 3B (21 Bzk, sob.) - mgr Joanna Janczenia

Data: 18.05.2019r.

19.05.2019

Klasa 3C (7 Bzk, czw.) - mgr Joanna Janczenia

Data: 17.05.2019r.

19.05.2019

Klasa 4 (21 Bzk, pt.) - mgr Anna Kreier

Data: 18.05.2019
Temat: Przyimek i spójnik.

24.03.2019

Klasa 4 (11 Bzk, śr.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

Data: 04.05.2019
Temat: Opowiadanie przygód Mikołajka.
( w związku ze Świętem Konstytucji 3 Maja, zajęcia zostały podzielone na dwa tematy ) Praca domowa:
1. Ćw.1 str.134
2. Ćw.2 str.135
3. Czytanie tekstu pt. „Ludeczka” - 117-119 Przebieg zajęć:
Pierwsza część zajęć:
1. Oglądanie filmu „Konstytucja 3 Maja” - ciekawe fakty

11.05.2019

Klasa 5 (21 Bzk, sob.) - mgr Iwona Rusowicz

Data: 11.05.2019r.

12.04.2019

Klasa 6 (21 Bzk, pt.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

Data: 12.04.2019

17.02.2019

Historia Polski kl. 4 i 5 B ( 21 Bzk, sob.)

 Data: 16.02.2018

29.03.2019

Historia Polski kl. 6 (21Bzk, pt.)

Data: 29.03.2019
Temat: Powstanie państwa polskiego w 1918 roku.
1. Rewolucja bolszewicka w Rosji 1917:
a) strajki i walki uliczne - protesty przeciw wojnie i głodowi w kraju.
b) Włodzimierz Ilicz Lenin - przywódca bolszewików
c) Rewolucja październikowa - rozruchy w kraju, walki "Białych z "Czerwonymi", upadek cara.
d) Partia komunistyczna przejmuje władzę w Rosji
2. Działalność Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
J. Piłsudski - wrogiem - Rosja, sposób odzyskania wolności - walka
R. Dmowski - wrogiem Niemcy, sposób: dyplomacja
I. Paderewski - zabiegi o pomoc w sprawie odzyskania niepodległośći, m.in. w USA
3. Wojna osłabia kraje zaborcze - Austro-Węgry, Cesarstwo Niemieckie i Rosję
4. Koniec I wojny św. Polska odzyskuje niepodległość
5. Bitwa warszawska 1920 - "Cud nad Wisłą"