Język:

Opłaty za szkołę


 

Rok szkolny 2017/2018 (wrzesień 2017 - czerwiec 2018)

 

I. Płatności:
1. Jednorazowa opłata wpisowa do szkoły/przedszkola dla nowych uczniów w wysokości 50 euro.

 

2. Czesne miesięczne (płatne do 5 dnia każdego miesiąca):
a) 70 euro za 1 dziecko,
c) 120 euro za 2 dzieci (w przypadku rodzeństwa 60 euro za dziecko);
d) 150 euro za 3 dzieci (w przypadku rodzeństwa 50 euro za dziecko).

 

3. Czesne nie jest zwracane w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.

 

4. W przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć w terminie ustalonym w kalendarzu szkolnym, jako datę pracy szkoły, szkoła ma obowiązek wyznaczyć dodatkowy termin na odrobienie zajęć.

 

5. Czesne prosimy wpłacać na konto bankowe z podaniem w tytule wpłaty (przelewu):

a) imienia i nazwiska ucznia oraz
b) miesiąca, za który wnosi się opłatę.

 

II. Rezygnacja

Rezygnacja ze szkoły możliwa jest w każdym momencie. Rezygnecje przyjmujemy w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Opłata wpisowa w tym przypadku nie podlega zwrotowi.

 

Dane do wpłaty (przelewu):
Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich,
Bank: Bawag PSK
IBAN: AT491400002210844913