Język:

Opłaty za szkołę


 

Rok szkolny 2017/2018 (wrzesień 2017 - czerwiec 2018)

 

I. Płatności:
1. Jednorazowa opłata wpisowa do szkoły/przedszkola dla nowych uczniów w wysokości 50 euro.

 

2. Czesne miesięczne:
a) 70 euro za 1 dziecko,
c) 120 euro za 2 dzieci (w przypadku rodzeństwa 60 euro za dziecko);
d) 150 euro za 3 dzieci (w przypadku rodzeństwa 50 euro za dziecko).

 

3.Opłata miesięczna obejmuje cotygodniowe lekcje:
a) języka polskiego (3 godz. lekcyjne/tydz.),
b) rytmiczno-umuzykalniające (0,5 godz. lekcyjnych/tydz.)
c) historii Polski (w klasach starszych).

 

4.Czesne prosimy wpłacać na konto bankowe z podaniem w tytule wpłaty (przelewu) a) imienia i nazwiska ucznia oraz
b) miesiąca, za który wnosi się opłatę.

 

Dane do wpłaty (przelewu):
Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich,
Bank: Bawag PSK
IBAN: AT491400002210844913