Język:

Opłaty za szkołę


1. Opłata wpisowa - pobierana jednorazowo w momencie zapisania dziecka do szkoły = 50 euro.

2. Czesne miesięczne = 70 euro za jedno dziecko, 120 euro za dwoje dzieci, 150 euro za troje dzieci. 

3. Czesne pobierane jest przez 10 miesięcy trwania roku szkolnego (wrzesień-czerwiec).

4. Za okres wakacji szkoła nie pobiera żadnych opłat.

5. Czesne płatne co miesiąc, do piątego dnia bieżącego miesiąca (np. do 05 października za październik).

6. Miesięczne wpłaty czesnego oraz opłatę wpisową można uiścić przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia lub gotówką. Wpłaty gotówkowe przyjmują: dyrektor szkoły, skarbnik Stowarzyszenia, bądź wychowawca klasy.