Harmonogram zajęć na rok szkolny 2019/2020


Terminarz szkolny jest ogłaszany zawsze na początku roku szkolnego (pierwszy tydzień września) podczas zebrania informacyjno-organizacyjnego dla rodziców. W formie pliku terminarz dostępny jest przez cały rok szkolny na stronie internetowej PSSP.

Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany terminu niektórych pracujących dni z przyczyn niezależnych od szkoły. W takim przypadku rodzice zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu 10 szkolnych miesięcy od września 2019 do czerwca 2020, PSSP organizuje 33 spotkania edukacyjne dla dzieci + uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Terminarz pracy Pierwszej Społecznej Szkoły Polskiej uwzględnia dni wolne ujęte w austriackim kalendarzu szkolnym dla landu Wiedeń.
Sumaryczna liczba jednostek lekcyjnych w roku szkolnym przedstawiana jest rodzicom na początku roku szkolnego. Jest ona równa dla wszystkich klas, bez względu na dzień, w którym odbywają się zajęcia. Liczba godzin lekcyjnych klas pracujących w poszczególne dni nie zawsze musi być jednakowa w danym miesiącu, np. są miesiące, gdzie grupy weekendowe będą miały 4 zajęcia, a np. czwartkowe/ wtorkowe 3 zajęcia. W innych miesiącach może być odwrotnie.