Język:

Zajęcia lekcyjne i zadania domowe


13.05.2018

Grupa przedszkolna (młodsza 11 Bzk) - mgr Anna Gorewoda

Data: 12.05.2018.

Temat zajęć: Figury geometryczne

1. Powitanie
2. Przeczytanie fragmentu opowiadania z książki przyniesionej przez jedną z dziewczynek
3. Pogadanka na temat wysłuchanego fragmentu opowiadania
4. Przypomnienie wiadomości o kolorach
5. Karta pracy – kolorowanie korali według wzoru, zachowanie kolejności
6. Przerwa na śniadanie
7. Zabawa ruchowa z kolorami
8. Wysłuchanie wiersza pt. „Pajacyk” M. Platy z równoczesnym oglądaniem figur geometrycznych tworzących pajaca występującego w wierszu.
9. Pogadanka na temat figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt
10. Swobodne układanie kompozycji z figur geometrycznych
11. Zabawa ruchowa do piosenki „bańkę łap”
12. Zabawa w ganianego
13. Praca plastyczna – tworzenie kompozycji/obrazków z figur geometrycznych (z gotowych elementów, wyciętych z papieru)
14. Oglądanie prac, nazywanie figur i kolorów
15. Pożegnanie

 

 

Data: 05.05.2018 r.

Temat: W krainie kolorów i kształtów.

1. Przywitanie
2. Przedstawienie naszego gościa – Kasi
3. Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć, czyli pogadanka o warzywach.
4. Dokończenie pracy plastycznej z poprzednich zajęć – kosz z warzywami.
Na poprzednich zajęciach zostały pomalowane farbami przez dzieci obrazki warzyw (marchewka, ziemniak, ogórek, pomidor, czerwona kapusta i cebula).Tym razem, dzieci wycinały obrazki warzyw a następnie przyklejały je na jeden arkusz papieru, tworząc tym samym wspólną pracę plastyczną. Dla niektórych dzieci było nie lada wyzwaniem „podzielenie” się swoim obrazkiem, by stworzyć wspólną pracę 😊
5. Przerwa na śniadanie
6. Zabawa ruchowo-rytmiczna: „przyleciała mucha” i „a ram sam sam”.
7. Wysłuchanie wiersza pt: „Kolory” B. Forma
8. Pogadanka na temat kolorów w oparciu o tekst wiersza.
9. Zabawa ruchowa z chustkami „motylki”.
10. Zabawa ruchowa z piórkami.
11. Praca plastyczna – wyklejanie litery, ozdabianie jej.
12. Pożegnanie.

 

DATA: 28.04.2018 r. 

Przebieg zajęć:

1. Powitanie
2. Przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć o zwierzętach domowych. Oglądanie obrazków zwierząt, nazywanie ich, naśladowanie dźwięków wydawanych przez nie oraz naśladowanie ruchów niektórych z tych zwierząt.
3. Bajka ortofoniczna „w zagrodzie Małgosi”
4. Prezentacja warzyw
5. Omówienie warzyw - nazwa, kolor, kształt, zapach.
6. Przerwa na śniadanie, podczas którego dzieci miały możliwość degustacji prezentowanych wcześniej warzyw. Prezentacja warzyw w przekroju i ich porównanie. np burak z zewnątrz ma inny kolor niż w środku.
7. Wysłuchanie piosenki „witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”.
8. Zabawy rytmiczne do piosenek: „Przyleciała mucha”, „A ram sam sam, ”„Chuchua”
9. Malowanie farbami kolorowanek przedstawiających warzywa.
10. Robienie korali z makaronu - ćwiczenie motoryki małej.
11. Zabawa ruchowa do piosenki „chuchua”
12. Pożegnanie.

13.05.2018

Grupa przedszkolna "Pszczółki" - (starsza pt.) - mgr Agnieszka Mikita, mgr Katarzyna Żądło

Data: 04.05.2018
Temat zajęć : „Czym zajmuje się ogrodnik w wiosennym ogródku”?
Rodzaj aktywności dzieci:
1. Wspólne przywitanie.
2. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza: „Ogrodnik Czarownik”.
- Jakie prace wykonuje się w ogrodzie wiosną?
- Jakimi narzędziami posługuje się ogrodnik? (łopata, grabie, konewka)
- Co potrzebne jest roślinom, aby pięknie rosły?(słońce, woda)
- Jak dbamy o rośliny w naszym ogrodzie? (wyrywamy chwasty, podlewamy)
3. Wąchanie kwiatów- ćwiczenia oddechowe.
4. Sylabizowanie w czasie zabawy, rozwijanie słuchu fonetycznego dzieci.
5. „ILE JEST…” – zabawy matematyczne doskonalące umiejętność przeliczania.
6 „Ogrodnik”- zabawy ruchowe.
7. „Praczki” – utrwalenie piosenki.
8. „Duży kwiat – mały kwiatek”- zabawy ruchowe.
9. Wprowadzenie litery „W”- praca z książką.
10. „Żyrafa Fa , fa“- utrwalenie piosenki.
11. „Życzenia dla mamy i taty“- utrwalenie piosenki.
12. Swobodne swawole- zabawy na świeżym powietrzu.
13. „Moja doniczka”- praca plastyczna.
14. Samodzielne sadzenie kwiatków w doniczkach.
15. „Ogrodnik”- zabawa ruchowa.
16. „Tulipan”- zabawy ruchowe.
17. Pożegnanie.

15.05.2018

Grupa przedszkolna "Biedronki" - młodsza (sob.) - mgr Agnieszka Mikita, mgr Katrzyna Żądło

Data: 12.05.2018 r.

15.05.2018

Grupa przedszkolna "Żabki" - starsza (sob.) - mgr Agnieszka Mikita, mgr Katarzyna Żądło

Data: 04.05.2018
Temat zajęć : „Czym zajmuje się ogrodnik w wiosennym ogródku”?
Rodzaj aktywności dzieci:
1. Wspólne przywitanie.
2. Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza: „Ogrodnik Czarownik”.
- Jakie prace wykonuje się w ogrodzie wiosną?
- Jakimi narzędziami posługuje się ogrodnik? (łopata, grabie, konewka)
- Co potrzebne jest roślinom, aby pięknie rosły?(słońce, woda)
- Jak dbamy o rośliny w naszym ogrodzie? (wyrywamy chwasty, podlewamy)
3. Wąchanie kwiatów- ćwiczenia oddechowe.
4. Sylabizowanie w czasie zabawy, rozwijanie słuchu fonetycznego dzieci.
5. „ILE JEST…” – zabawy matematyczne doskonalące umiejętność przeliczania.
6 „Ogrodnik”- zabawy ruchowe.
7. „Praczki” – utrwalenie piosenki.
8. „Duży kwiat – mały kwiatek”- zabawy ruchowe.
9. Wprowadzenie litery „W”- praca z książką.
10. „Żyrafa Fa , fa“- utrwalenie piosenki.
11. „Życzenia dla mamy i taty“- utrwalenie piosenki.
12. Swobodne swawole- zabawy na świeżym powietrzu.
13. „Moja doniczka”- praca plastyczna.
14. Samodzielne sadzenie kwiatków w doniczkach.
15. „Ogrodnik”- zabawa ruchowa.
16. „Tulipan”- zabawy ruchowe.
17. Pożegnanie.

13.05.2018

Klasa "0"A (pt.) - mgr Marta Awetisjan

DATA: 11.05.2018 r.

13.05.2018

Klasa "0"B (sob.) - mgr Marta Awetisjan

DATA: 12.05.2018 r,

14.05.2018

Klasa 1 (sob.) - mgr Kinga Jasińska

Data: 12.05.2018 r.

06.05.2018

Klasa 1 (3 Bzk sob.) - mgr Marzena Orłowska

Data: 05.05.2018

21.05.2018

Klasa 1 (7 Bzk, czw.) - mgr Marzena Orłowska

Data: 17.05.2018 r.

14.05.2018

Klasa 2A (pt.) - mgr Kinga Jasińska

Data: 11.05.2018 r.

13.05.2018

Klasa 2B (sob.) - mgr Joanna Janczenia

Data: 12.05.2018

20.05.2018

Klasa 2C ( 7 Bzk, czw.) - mgr Joanna Janczenia

Data: 17.05.2018 r.

13.05.2018

Klasa 3A (pt.) - mgr Anna Kreier

Data: 11.05.2018

13.05.2018

Klasa 3B (sob.) - mgr Anna Kreier

Data: 12.05.2018

12.05.2018

Klasa 4 (sob.) - mgr Iwona Rusowicz

Data: 12.05.2018 r. 

27.04.2018

Klasa 5A (pt.) - język polski, mgr Arkadiusz Rusowicz

DATA: 11.05.2018

28.04.2018

Klasa 5B (sob.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

Data: 28.04.2018

28.04.2018

Historia Polski kl. 4 i 5 B (sobota)

DATA: 28.04.2018
TEMAT: Rzeczpospolita Obojga Narodów - wielkość i upadek Królestwa Polskiego.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Rzeczpospolita Obojga Narodów (Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego) – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569-1795 na mocy unii lubelskiej.
2. Rozciągało się na terytorium dzisiejszej Polski, Litwy, Białorusi i Łotwy a częściowo także Ukrainy, Estonii, Słowacji, Rosji i Mołdawii.
3. W 1618 osiągnęło maksymalny zasięg terytorialny wynoszący 990 tys. km².
4. Liczba ludności wynosiła od 6,5 mln w 1569 do 14 mln w 1772.
5. Panującym ustrojem była demokracja szlachecka, a głową państwa król elekcyjny.
6. Charakterystyczna dla Rzeczypospolitej była bardzo duża (8-10% społeczeństwa) liczebność stanu szlacheckiego i jego wysokie uprzywilejowanie.
7. Na tle Europy wyróżniała się także organizacja państwa – zdecentralizowanego, z monarchą o silnie ograniczonych kompetencjach.
8. Rzeczpospolita posiadała wysoką pozycję na arenie międzynarodowej do połowy XVII wieku.
9. Wojny z sąsiadami, powstania kozackie i załamanie się popytu na eksportowane w dużej ilości zboże doprowadziły do kryzysu gospodarczego państwa. Po nim nastąpił także kryzys polityczny, prowadzący w efekcie do anarchii i rozkładu instytucji władzy. W XVIII wieku Rzeczpospolita wpadła w orbitę wpływów rosyjskich, a następnie została zlikwidowana na skutek trzech rozbiorów w 1772, 1793 i 1795 roku.
Zad. domowe - co to było Liberum veto?

20.04.2018

Historia Polski kl. 5A (piątek)

DATA: 27-28.04.2018

17.04.2018

Aktualności

DATA: 14.04.2018 r.