Język:

Zajęcia lekcyjne i zadania domowe


03.12.2017

Grupa przedszkolna "Pszczółki" - (starsza pt.) - mgr Agnieszka Mikita, mgr Katarzyna Żądło

DATA: 01.12.2017.

TEMAT ZAJĘĆ: W oczekiwaniu na świętego Mikołaja.
Rodzaj aktywności dzieci:
1. Powitanie dzieci piosenką.
2. Rozwiązanie zagadki:
„Kto tak wygląda jak duży krasnal,
Brodę ma długą, czerwony kaftan,
Odwiedza dzieci, raz na rok- w ziemie
Daje prezenty, jak ma na imię?”- MIKOŁAJ
3. Bajka edukacyjna „Mikołaj”.
4. Pogadanka o osobie świętego Mikołaja- przedstawienie jego historii.
5. Nawiązanie do tradycji- pogadanka o biskupie- dzisiejszej osobie Mikołaja.
6. Zabawa ruchowa ”Taniec śnieżynek”.
7. Wspólne przywitanie świętego Mikołaja.
8. Śpiewanie piosenki dla Mikołaja „Nasz stary znajomy-Mikołaj”.
9. Odebranie upominku od świętego Mikołaja .
10. Pożegnanie Mikołaja.
11. Bajka edukacyjna „Fabryka świętego Mikołaja”.
12. Pogadanka o przygotowaniach świętego Mikołaja.
13. Nauka piosenki „Pada śnieg”.
14. Praca plastyczna „Mikołaj”.
15. Wprowadzenie litery „J”, „j”.
16. Pożegnanie.

 

DATA: 24.11.2017 r.

Temat zajęć: „Misie dawniej a dziś”
Rodzaj aktywności dzieci:

1. Wspólne powitanie.
2.Prezentacja multimedialna „Misie dawniej a dziś”
3.Niedźwiedzie w przyrodzie i na niebie - pogadanka.
4. Prezentacja i pogadanka o swoich ukochanych misiach.
5. Zabawy rytmiczne z użyciem piłek.
6. Dekorowanie gwiazdek- praca plastyczna.
7. Wprowadzenie literki „I”.
8. Praca z książką.
9. Zabawy rytmiczno- ruchowe z tamburynem.
10. Nauka piosenki : „Mikołaj”.
11. Pożegnanie

Tekst piosenki:
Siwa broda i spodnie na szelkach
Ciepłe buty i czapka czerwona.
Już zaczyna pakować prezenty
I za chwilę przyjdzie tu do nas.
Ref. Czy wy wiecie, czy nie wiecie?
Jest jedyny na świecie.
To nasz stary znajomy Mikołaj. /2x

Nie zapomni o mamie i tacie.
Zawsze miły jest i uśmiechnięty.
Wszystkim dzieciom i dużym i małym
Zawsze lubi rozdawać prezenty.

 

DATA: 17.11.2017 r. 

TEMAT: Przygotowanie zwierząt do zimy. Higiena i czystość przedszkolaka.

Rodzaj aktywności dzieci:

1. Wspólne powitanie.

2.Zwierzęta i ich domy- zabawa ruchowa.

3.Jak zwierzęta przygotowują się do zimy- pogadanka.

4.„Jeżyk” – praca plastyczna.

5. Pogadanka na temat higieny i czystości przedszkolaka.

6. Zabawa w „magiczny worek - co to za przedmiot i do czego służy”.

7. Wprowadzenie literki „H”.

8. Praca z książką.

9. Zabawy rytmiczno- ruchowe.

10. Zabawowa rytmiczna z poznanymi literami.

11. Pożegnanie

 

DATA: 10.11.2017 r.

Temat zajęć: Listopad w Polsce.

 Rodzaj aktywności dzieci:

 1. Wspólne powitanie.

 2. Pogadanka na temat tradycji obchodów Święta Niepodległości- film animowany.

 3. Godło Polski- praca plastyczna.

 4. Przygotowanie przetworów na zimę.

 5. Uzupełnianie spiżarni- zabawy matematyczne.

 6. Jak się ubrać na jesień- zgaduj zgadula.

 7. Nauka piosenki ;Słoneczko późno dzisiaj wstało;

 8. Mapa i stolica Polski - praca grupowa.

 9. Wprowadzenie literki 

 10. Pożegnanie

 

 DATA:03.11.2017 r.

Temat zajęć: Las jesienią.

Rodzaj aktywności dzieci:

 1.Wspólne powitanie.

 2. Nauki piosenki o dniach tygodnia.

 2.Wycieczka do jesiennego lasu;.

 3. Jak się zachować w lesie- bajkoterapia.

 4. Liski wracają do nory;- zabawa.

 5. Zwierzęta leśne i ich ślady.

 6. Grzybobranie; praca z obrazkiem.

 7. Zabawy grzybowe;

- zabawa naśladowcza.

 8. Grzyby chowają się pod krzaczek;

- zabawa z chusta animacyjną.

 9.Grzybek - lepienie z plasteliny.

 10. Wprowadzenie literki,

 11. Pożegnanie.

 

 

27.11.2017

Grupa przedszkolna "Biedronki" - młodsza (sob.) - mgr Agnieszka Mikita, mgr Katrzyna Żądło

DATA: 25.11.2017 r.

27.11.2017

Grupa przedszkolna "Żabki" - starsza (sob.) - mgr Agnieszka Mikita, mgr Katarzyna Żądło

DATA: 25.11.2017 r.

05.12.2017

Klasa "0"A (pt.) - mgr Marta Awetisjan

DATA: 01.12.2017 r.

05.12.2017

Klasa "0"B (sob.) - mgr Marta Awetisjan

DATA: 02.12.2017 r.
TEMAT LEKCJI: Na dużym ekranie
ZADANIE DOMOWE: KP s. 30, dokończyć s. 32 (ćw. 1,2) i s. 33 (ćw. 1), s. 34
Na następne zajęcia: ---
PRACA NA ZAJĘCIACH:
1. Przywitanie na dywanie;
2. Nasze ulubione filmy i bajki – rozmowa;
3. Ćwiczenia grafomotoryczne – kolorowanie ulubionych postaci z bajek;
4. Ćwiczenia w rozpoznawaniu liter i czytaniu globalnym wyrazów;
5. Przyporządkowanie właściwych elementów do kina lub teatru;
6. Utrwalenie dotychczas poznanych liter i wyróżnianie ich w przedstawionych wyrazach,
7. Wprowadzenie litery E:
- omówienie ilustracji (KP2 s. 31),
- omówienie kształtu litery E i e,
- wykonanie ćwiczeń (KP2 s. 32, s. 33 ćw. 1);

15.12.2017

Klasa 1 (sob.) - mgr Kinga Jasińska

DATA: 08.12.2017 r.

04.12.2017

Klasa 1 (3 Bzk sob.) - mgr Marzena Orłowska

DATA: 02.12.2017 r.

08.12.2017

Klasa 1 (7 Bzk, czw.) - mgr Marzena Orłowska

DATA: 07.12.2017 r.

15.12.2017

Klasa 2A (pt.) - mgr Kinga Jasińska

DATA: 07.12.2017 r.

04.12.2017

Klasa 2B (sob.) - mgr Marta Awetisjan

DATA: 02.12.2017 r.

15.12.2017

Klasa 2C ( 7 Bzk, czw.) - mgr Joanna Janczenia (zastępstwo mgr Iwona Rusowicz)

DATA:14.12.2017 r.

02.12.2017

Klasa 3A (pt.) - mgr Anna Kreier

DATA01.12.2017
TEMAT 
Mikołajki
ZADANIE DOMOWE :
1. Tekst do czytania - podrecznik str. 76 2. Kart pracy, które dzieci otrzymały do domu.
PRACA NA ZAJĘCIACH:
1. Opis Mikołaja:
- dobieranie właściwych przymiotników
- układanie zdań
- zapisanie zdań
2. Czytanie listu od Świętego Mikołaja i zapisanie odpowiadzi na pytania pod listem .- karta pracy 3. Kolorowanie obrazka według kodu- rozpoznawanie części mowy : rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik.- karta pracy 4. Czytanie zdań i wskazywanie części mowy.- karta pacy 5. "Rz" niewymienne - budowanie zdań do wybranych wyrazów - praca samodzielna. - karta pracy 6. Spotkanie z Mikołajem.
7. Bajka "Świąteczna niespodzianka".

02.12.2017

Klasa 3B (sob.) - mgr Anna Kreier

DATA: 02.12.2017
TEMAT:
Mikołajki
ZADANIE DOMOWE:
1. Tekst do czytania - podrecznik str. 76 2. Kart pracy, które dzieci otrzymały do domu.
PRACA NA ZAJĘCIACH:
1. Opis Mikołaja:
- dobieranie właściwych przymiotników
- układanie zdań
- zapisanie zdań
2. Czytanie listu od Świętego Mikołaja i zapisanie odpowiadzi na pytania pod listem .- karta pracy 3. Kolorowanie obrazka według kodu- rozpoznawanie części mowy : rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik.- karta pracy 4. Czytanie zdań i wskazywanie części mowy.- karta pacy 5. "Rz" niewymienne - budowanie zdań do wybranych wyrazów - praca samodzielna. - karta pracy 6. Spotkanie z Mikołajem.
7. Bajka "Świąteczna niespodzianka".

15.12.2017

Klasa 4 (sob.) - mgr Joanna Janczenia (zastępstwo: mgr Kinga Jasińska)

DATA: 08.12.2017 r.

04.12.2017

Klasa 5A (pt.) - mgr Joanna Janczenia (zastępstwo: mgr Arkadiusz Rusowicz)

DATA: 01.12.2017 r.

20.11.2017

Klasa 5B (sob.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

 DATA: 25.11.2017 r.
TEMAT: Powtórzenie informacji o rzeczowniku. 
ZADANIE DOMOWE: Nauczyć się na pamięć przypadków wraz z pytaniami. 
Zeszyt ćwiczeń: s. 9-11, ćw. 1-7. 
PRACA NA ZAJĘCIACH:

04.12.2017

Historia Polski kl. 4 i 5 B (sobota)

DATA: 02/02.12.2017 r.

20.11.2017

Historia Polski kl. 5A (piątek)

DATA: 24.11.2017 r.
TEMAT LEKCJI: Rozbicie dzielnicowe
ZADANIE DOMOWE: Jakie były skutki rozbicia dzielnicowego? Nauczyć się, jakie dzielnice otrzymali kolejni synowie Bolesława Krzywoustego.
ZAJĘCIA LEKCYJNE:
1. Sprawdzenie zadania domowego.
2. Przypomnienie kolejnych władców z dynastii Piastów.
3. Omowienie rządów (1107-1138) Bolesława III Krzywoustego:
a) syn Władysława Hermana, brat Zbigniewa
b) zatarg z Sieciechem - palatynem książecym
c) usunięcie Sieciecha i podział kraju na dwie części rzadzone przez Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego
d) Zajęcie ziem Zbigniewa i wygnanie go z kraju
e) Zbigniew skarży się na brata u cesarza NIemiec - Henryka V
f) Henryk wypowiada wojnę Bolesławowi i przegrywa.
g) Pojmanie, oślepienie i śmierć Zbigniewa.
4. Rozbicie dzielnicowe (1138)- pokaz wideo. Jak do niego doszło? Podział kraju na dzielnice, które we władanie otrzymali synowie Bolesława Krzywoustego:
a) Śląsk i dzielnica senioralna - Władysław Wygnianiec - najstarszy brat - senior
b) Wielkopolska - Mieszko Stary
c) Mazowsze - Bolesław Kędzierzawy
d) Ziemia Sandomierska - Henryk Sandomierski
e) Salomea - wdowa po Bolesławie Krzywoustym - Ziemia Łęczycka
f) piąty syn - Kazimierz Sprawiedliwy urodził się już po śmierci Bolesława Krzywoustego (pogrobowiec) i nie został uwzględniony w testamencie.