Język:

Zajęcia lekcyjne


01.10.2017

Zadania domowe oraz bieżący materiał lekcyjny.

16.10.2017

Grupa przedszkolna "Pszczółki" - (starsza pt.) - mgr Karolina Gwóźdź, mgr Agnieszka Mikita

DATA: 13.10.2017 r.

16.10.2017

Grupa przedszkolna "Biedronki" - młodsza (sob.), mgr Karolina Gwóźdź, mgr Agnieszka Mikita

 DATA: 14.10.2017 r.

16.10.2017

Grupa przedszkolna "Żabki" - starsza (sob.), mgr Karolina Gwóźdź, mgr Agnieszka Mikita

DATA: 14.10.2017 r.

16.10.2017

Klasa "0"A (pt.) - mgr Marta Awetisjan

DATA: 13.10.2017 r.

16.10.2017

Klasa "0"B (sob.) - mgr Marta Awetisjan

DATA: 14.10.2017 r.,
TEMAT LEKCJI: Co się dzieje w przyrodzie jesienią?
ZADANIE DOMOWE: ćw. 1 str. 38, ćw. 1 i 2 str. 50, kolorowanka z sójką
PRACA NA LEKCJI:
1. Przywitanie na dywanie; zabawa „Wiatr i liście”;
2. Ćwiczenia utrwalające litery O i A;
3. Co się dzieje w przyrodzie jesienią?
- omówienie różnych pór roku;
- czym różni się jesień od innych pór roku, co ją charakteryzuje;
- jak rośliny i zwierzęta przygotowują się do zimy?
4. Śpiewanie piosenek i przygotowywanie się do uroczystości pasowania na ucznia.

22.09.2017

Klasa 1 (sob.) - mgr Kinga Jasińska

DATA: 14.10.2017 r.

08.10.2017

Klasa 1 (3 Bzk sob.) - mgr Marzena Orłowska

DATA: 14.10.2017 r.

12.10.2017

Klasa 1 (7 Bzk, czw.) - mgr Marzena Orłowska

DATA:14.10.2017 r.

23.09.2017

Klasa 2A (pt.) - mgr Kinga Jasińska

DATA: 06.10.2017 r.

16.10.2017

Klasa 2B (sob.) - mgr Marta Awetisjan

DATA: 14.10.2017 r.,
TEMAT LEKCJI:
Bezpieczna i zdrowa droga rowerowa.
ZADANIE DOMOWE:
ćwiczenia – str. 70 i 71 (całe), podręcznik – nauczyć się czytać tekst ze
str. 46
ZAJĘCIA LEKCYJNE:

1. Przywitanie na dywanie, przedstawienie się;
2. Ustalenie i omówienie zasad panujących w klasie;
3. Sprawdzian poziomujący;
4. Wprowadzenie terminów: samogłoska, spółgłoska, dwuznak;
5. Wprowadzenie dwuznaku dz na podstawie wyrazu dzwonek;
6. Krzyżówka utrwalająca poznany dwuznak;
7. Rozmowa na temat bezpiecznej jazdy na rowerze, prezentacja podstawowych znaków

16.10.2017

Klasa 2C ( 7 Bzk, czw.) - mgr Joanna Janczenia (zastępstwo mgr Iwona Rusowicz)

DATA: 14.10.2017 r. (odrabianie zajęć wrześniowych)

16.10.2017

Klasa 3A (pt.) - mgr Anna Kreier

DATA: 13.10.2017
TEMAT LEKCJI:
Dbamy o zdrowie

16.10.2017

Klasa 3B (sob.) - mgr Anna Kreier

DATA: 14.10.2017
TEMAT LEKCJI: Dbamy o zdrowie

10.10.2017

Klasa 4 (sob.) - mgr Joanna Janczenia (zastępstwo: mgr Kinga Jasińska)

DATA: 07.10.2017 r.

16.10.2017

Klasa 5A (pt.) - mgr Joanna Janczenia (zastępstwo: mgr Arkadiusz Rusowicz)

DATA: 13.10.2017 r.
TEMAT LEKCJI: Problemy polskiej ortografii. Zasady pisowni "rz"
ZADANIE DOMOWE: Wypisać wyrazy z "rz" wymieniającym się na "r" np. karzeł/karlica, harcerz/harcerski itp.
ZAJĘCIA LEKCYJNE:
1. Co to jest ortografia? Wachlarz ortograficzny - główne problemy polskiej ortografii:

10.10.2017

Klasa 5B (sob.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

DATA: 14.10.2017 r.

17.10.2017

Historia Polski kl. 4 i 5 B (sobota)

DATA: 07.10.2017 r.
TEMAT LEKCJI: W państwie Mieszka I
ZADANIE DOMOWE: Co to był Chrzest Polski (966)
ZAJĘCIA LEKCYJNE:
1. Mieszko I - kim był i dlaczego był tak ważną postacią?

17.10.2017

Historia Polski kl. 5A (piątek)

DATA: 13.10.2017 r.
TEMAT LEKCJI: W państwie Mieszka I
ZADANIE DOMOWE: Przeczytać, kim był św. Wojciech.
ZAJĘCIA LEKCYJNE:
1. Mieszko I - kim był i dlaczego był tak ważną postacią?
a) pierwszy polski władca, o którym pisali kronikarze - postać historyczna,
b) zjednoczył plemiona piastowskie,
c) wprowadził chrześcijaństwo do swego księstwa,
d) dokonał zjednoczenia piastowskich plemion,
f) zreformował państwo, stworzył silną armię, dzięki której kraj mógł obronić się przed wrogami zewnętrznymi,
g) wprowadzając na swe ziemie księży i zakonników wprowadził cywilizację i kulturę łacińską: pismo, wiedzę o świecie, kulturę uprawy roli, sadownictwo, piwowarstwo, rzemiosło.
h) rozwinęły się kontakty handlowe z resztą Europy
i) poprzez swe małżeństwo z czeską księżniczką zapewnił sobie sojusz z Czechami.