Aktualności


05.09.2021

Zebranie z rodzicami - podsumowanie

Szanowni Państwo,
dziękujemy za wzięcie udziału w sobotnim zebraniu organizacyjnym. Podsumowanie najważniejszych zagadnień omawianych podczas spotkania znajdą Państwo poniżej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
I. Szkoła 2021/2022
1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 10 -11.09.2021 (piątek/sobota);
2. Zakończenie roku szkolnego: 24-25.06.2022 (piątek/sobota).
II. Miejsce spotkań, zgodnie z informacją na planie lekcji
- wszystkie grupy żłobkowe, grupy przedszkolne, klasy  0A i 0B, klasa 6A  - Galvanigasse 3, 21 dzielnica Wiednia
- klasy 0 C oraz pozostałe klasy szkolne - szkoła na Schillgasse 31, 21 dzielnica Wiednia.
III. Zajęcia:
1.Liczba planowanych spotkań w roku szkolnym: 34
2. Liczba spotkań w tygodniu: 1
3. Liczba godzin w tygodniu:
- szkoła : 3 godziny zegarowe
- przedszkole: 2,5 godziny zegarowe
4. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły:
- informacja do rodziców
- pomniejszona opłata miesięczna

5. Plan lekcji na stronie szkoły w zakładce -> Plan lekcji

5. Harmonogram pracy szkoły rozpisany na miesiące  w zakładce -> Harmonogram pracy
IV.. Modele nauczania:
- tradycyjny,
- mieszany (w przypadku ograniczonej liczby sal )
- zdalny (w przypadku lockdownu)
V. Współpraca: nauczyciel - rodzic - dziecko:
1. Czytanie korespondencji.
2. Punktualne przyprowadzenia i odbieranie dziecka.
3. Zgłaszanie/wyjaśnienie spraw/tematów ważnych dla rodzica/nauczyciela na bieżąco.
VI. Zasady bezpieczeństwa:
1. Odbiór dzieci wyłącznie przez osoby upoważnione przez rodziców.
2. Odbiór dziecka przez osobę spoza listy osób upoważnionych możliwy za poświadczeniem pisemnym rodzica (możliwy sms wysłany przy wychowawcy klasy).
VII. Zasady bezpieczeństwa w dobie koronawirusa:
1. Zasada 3G dla kadry pedagogicznej szkoły.
2. Dzieci nie są testowane w szkole (mają ważne testy ze szkoły austriackiej).
3. Dzieci i nauczyciele nie noszą maseczek podczas zajęć lekcyjnych.
4. Utrzymywanie "baniek klasowych" - jeden nauczyciel + jego klasa.
5. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, jeśli nie muszą.
6. Dezynfekcja ławek.
7. Wietrzenie pomieszczeń.
VIII. Opłaty za szkołę:
1. 80 euro - jednorazowa opłata wpisowa dla nowoprzyjętych uczniów
2. 80 euro - czesne miesięczne za jedno dziecko
3. 140 euro - czesne za dwójkę dzieci (70 euro za dziecko)
4. 180 euro - czesne za troje dzieci (60 euro za dziecko)
5. Roczna składka klasowa 10 euro od dziecka.
IX. Podręczniki szkolne:
1. Opłatę za podręczniki należy przesłać na konto bankowe stowarzyszenia

2. Cena kompletu podręczników przesłana zostanie do każdej z klas.

3. Ostateczny termin wpłacania za podręczniki 19.09.2021. Po upływie tego terminu rodzice będą zobowiązani do zakupu podręczników we własnym zakresie.

 

 

03.09.2021

Aktualności

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Nowy rok szkolny 2021/2022, dziesiąty rok naszej dzałalności, zaczynamy w systemie stacjonarnym we wszystkich grupach - przedszkolnych i szkolnych w weekend 10/11 września. Zajęcia szkolne w klasach 0-6 będą odbywać się w szkole na Schillgasse 31. Zajęcia przedszkolne i żłobkowe będą organizowane na Galvanigasse 3. Szczegółowy plan lekcji zostanie opublikowany na naszych stronach (internetowej i facebookowej) w poniedziałek 6.09.

23.08.2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Rodzice,
nowy rok szkolny 2021/2022 zbliża się z każdym dniem. Informujemy zatem Państwa o najbliższych terminach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w naszej szkole.
1. W dniu 4.09 (sobota) o godz. 9:30 zapraszamy rodziców na zebranie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się w sali parafialnej na Galvanigasse 3 w 21 dzielnicy Wiednia.
2, Planowane rozpoczęcie zajęć lekcyjnych - 10/11 września br.
3. W przypadku późniejszego terminu rozpoczęcia zajęć spowodowanego np. decyzjami administracyjnymi związanymi z koronawirusem, rodzice otrzymają informacje, kiedy i w jakiej formie będa się odbywać zajęcia lekcyjne.

21.03.2021

Nabór na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice,

06.09.2020

Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem nowego roku szk.

PIERWSZA SPOŁECZNA SZKOŁA POLSKA W AUSTRII
ROK SZKOLNY 2020/2021