Aktualności


03.09.2023

Zebranie organizacyjne dla rodziców, najważniejsze informacje

Szanowni Rodzice,

W dniu 2.09.2023 (sobota) odbyło się zabranie organizacyjne, na którym przedstawiono podstawowe informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2023/2024 i funkcjonowania szkoły. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie poruszone na zebraniu.

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 8-9.09.2023 r.
2. Zakończenie roku szkolnego:
• przedszkole – 21.06.2024 r.
• szkoła – 22.06.2024 r.
3. Liczba spotkań w ciągu roku szkolnego: 32 + zakończenie roku szkolnego.
4. Harmonogram zajęć dostępny na stronie internetowej szkoły.
5. Liczba godzin zajęć:
• przedszkole – 2,5 godziny zegarowe
• szkoła – 3 godziny zegarowe (w tym zajęcia ruchowe)
6. Plan zajęć dostępny na stronie internetowej szkoły.
7. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.
8. Imprezy szkolne (do wglądu w harmonogramie szkoły):
• 24.09.2024 r. - Niedziela sportowa (organizator: Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii)
• 13-14.10.2024 r. - Pasowanie na ucznia/przedszkolaka PSSP (uroczystość może ulec przesunięciu na 10-11.11.2024 r.)
• 1-2.12.2024 r. – Mikołajki klasowe
• 14.01.2024 r. – Polonijny bal dla dzieci
• teatrzyk dla dzieci – termin do potwierdzenia
• spotkania z ciekawymi ludźmi – termin do potwierdzenia.
9. SPRAWY FORMALNE:
 Zapisy dzieci przez stronę internetową szkoły -> zakładka REKRUTACJA 2023/2024
 Opłaty za szkołę należy dokonywać przelewem na konto szkoły do 5 dnia każdego miesiąca (np. do 5 września za wrzesień itd.):
• 1 dziecko - 95 euro
• 2 dzieci – 2 x 85 euro = 170 euro
• 3 dzieci – 3 x 75 euro = 225 euro.
• Opłata wpisowa przy pierwszym zapisywaniu dziecka do szkoły – 95 euro.
• Składka klasowa na cały rok szkolny – 10 euro.
10. Nieuczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne (np. z powodu wyjazdu czy choroby) nie zwalnia rodzica od płacenia za szkołę.
11. Rezygnacja ze szkoły jest możliwa w każdej chwili z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia (obowiązuje forma pisemna, możliwe przesłanie rezygnacji e-mailem).
12. Odwołanie zajęć z winy szkoły (np. nagła choroba nauczyciela, zdarzenia losowe, niemożność udostępnienia pomieszczeń szkolnych itp.) pomniejsza proporcjonalnie miesięczną opłatę czesnego za szkołę.
13. Zgody od rodziców:
• na przetwarzanie danych dziecka i rodziców
• na robienie zdjęć w czasie zajęć i imprez szkolnych
• na logopedyczne badania przesiewowe dzieci w starszej grupie przedszkolnej i klasach 0-1.
14. Wypełnianie wniosków legitymacyjnych (obowiązkowe dla wszystkich rodziców klas 0-8):
• Prośba o nową legitymację
• Prośba o przedłużenie legitymacji (rodzice przynoszą wniosek wraz z dołączoną legitymacją).
Wnioski zbierać będziemy do końca września br.
15. Zakup podręczników możliwy przez szkołę za wcześniejszą opłatą na konto szkoły. Termin przedłużony do 6.09.2023 r.
CENY PODRĘCZNIKÓW:
• klasa 0 – Planeta dzieci - box -> 40 euro.
• klasa 1 – Nowy Elementarz Odkrywców NEON (zestaw 4 podręczników i 4 zeszytów ćwiczeń) -> 37 euro.
• klasa 2 – Elementarz Odkrywców (zestaw 4 podręczników i 4 zeszytów ćwiczeń) + Potyczki ortograficzne, kl. 2) -> 41 euro.
• klasa 3 – Elementarz Odkrywców (zestaw 4 podręczników i 4 zeszytów ćwiczeń) + Potyczki ortograficzne, kl. 3) -> 41 euro.
• klasa 4 – Nowe słowa na start kl. 4 (podręcznik + Potyczki ortograficzne, kl. 3) -> 15 euro.
UWAGA! Cena samego podręcznika dla kl. 4 (bez Potyczek ortograficznych) – 10 euro.
• klasa 5 – Nowe słowa na start kl. 5 (podręcznik) -> 9 euro.
• klasa 6 – Nowe słowa na start kl. 6 (podręcznik) -> 9 euro.
• klasa 7/8 – Nowe słowa na start kl. 7 (podręcznik) -> 10 euro.
16. Świadectwa szkolne wystawiane na koniec roku szkolnego:
• ocena opisowa – klasy 0-3
• ocena numeryczna – klasy 4-8.
17. Komunikacja z rodzicami:
• w formie e-maili
• wiadomości sms (możliwe tworzenie grup Whatsappowych)
• telefoniczna
• osobista
18. Bezpieczeństwo w szkole:
• dzieci oddawane wyłącznie osobom upoważnionym do ich odbioru
• jednorazowe, dodatkowe upoważnienie do odbioru dziecka przekazane wychowawcy klasy w formie pisemnej, jeśli osoba odbierająca nie została wcześniej wpisana w kwestionariuszu zgłoszeniowym.

05.04.2023

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024

Trwa rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny 2023/2024. Przed podjęciem decyzji o zapisaniu dziecka na zajęcia można przyjść na bezpłatne zajęcia próbne. W celu zgłoszenia dziecka na próbne lekcje prosimy dzwonić pod nr tel.: 06803039537 lub wysłać zgłoszenie emailem na adres szkoły: szkola@uczymypolskiego.at.