Opieka logopedyczna w języku polskim


Drogi Rodzicu!

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 1 rok życia, 

• a nie gaworzyło, czyli nie wypowiadało prostych sylab, np. ba-ba, ma-ma,
• nadal oddycha przez usta,
• nadmiernie ślini się,
• ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się.

 

Twoje dziecko w okresie 1-2 rok życia
• nie potrafi dmuchać,
• nie reaguje na zadawane pytania, np. „Gdzie jest lala?”, „Gdzie jest mama?”,
• nie wykonuje prostych poleceń, np. „Daj misia”, „Pokaż gdzie masz oko?”
• porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki.

 

Twoje dziecko w okresie między 3-4 rokiem życia
• porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów,
• mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
• nie wymawia głosek: „l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź”,
• mimowolnie wsuwa język między zęby, np. w czasie rozmowy z Wami.

 

Twoje dziecko w okresie między 5-6 rokiem życia
• zastępuje głoski dźwięczne bezdźwięcznymi, np. zamiast „buty” mówi „puty”
• nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej,
• nie wymawia, bądź źle wymawia głoski „sz, ż, cz, dż”,
• nie wymawia głoski „r” albo zastępuje ją głoskami „l” lub „j”,
• powtarza głoski (sam-m-m-m-molot), sylaby (bu-bu-buty), całe słowa, jąka się.

 

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 7 rok życia a nadal mówi nieprawidłowo, to wskazane jest jak najszybsze rozpoczęcie terapii wad wymowy. Niekorygowane wady wymowy pozostaną na całe życie. Będą one mieć wpływ na obniżenie poczucia wartości dziecka, na jego relacje z rówieśnikami, a przede wszystkim utrudnią naukę czytania i pisania.

 

W przypadku stwierdzenia u dzieci powyższych nieprawidłowości, a także wówczas, gdy dziecko ma trudności w koncentracji, słabo czyta, pisze z błędami skontaktuj się terapeutą! Pomoże on Twemu dziecku usprawnić narządy artykulacyjne, skoryguje jego wady wymowy lub zaleci wizytę u innych specjalistów.

 

 Polscy terapeuci mowy i wymowy:

mgr Arkadiusz Rusowicz
polski logopeda, członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, nauczyciel języka polskiego, certyfikowany specjalista terapii dysleksji i zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego i wzrokowego metodą Warnkego. 

tel. +43 664 1456121
e-mail: arusowicz@gmail.com

 

mgr Iwona Rusowicz

polski logopeda, członkini Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, nauczyciel języka polskiego.

tel. +43 650 9567896

e-mail: rusowicziwona@gmail.com