PRZEDSZKOLE


Przedszkolaki - zajęcia "Pod chmurką".
Przedszkolaki - zajęcia "Pod chmurką".

 O PRZEDSZKOLU:

 

Grupy przedszkolne

 1.Nasze Stowarzyszenie prowadzi cotygodniową naukę języka polskiego w grupach przedszkolnych:

a) starszych   - dla dzieci w wieku 4,5 - 5,5 lat oraz
b) młodszych - dla dzieci w wieku 3 - 4,5 lat.

2.  Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, przez cały rok szkolny (wrzesień-czerwiec) i obejmują:

a) 2 godz. zajęć przedszkolnych oraz

b) 0,5 godz. zajęć rytmiczno-umuzykalniających.

3. Grupy liczą maksymalnie 15 dzieci.

4. Zajęcia prowadzone są przez wychowawczynie z wyższym wykształceniem kierunkowym (wychowanie przedszkolne). W każdej grupie powyżej 10 dzieci pracują dwie przedszkolanki.

5. Dzieci w formie zabawy uczą się języka polskiego. Poznają polskie wiersze, piosenki, dziecięce wyliczanki. Rysują, malują, wycinają, kształtując tym samym sprawność ręki, dokładność i staranność wykonywania prac. W starszych grupach dzieci zaczynają zaznajamiać się z literkami i biorą udział w zajęciach przygotowujących do nauki w szkole.

6. Zajęcia odbywają się w budynku parafii przy Galvanigasse 1-3, w 21 dzielnicy Wiednia. 

7 .Do grup przedszkolnych można dołączyć w dowolnym momencie, w miarę dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami w grupach. 

8. Nasza szkoła oferuje ciągłość nauczania, realizując określone, roczne  plany dydaktyczne. Dlatego szkoła nie przyjmuje dzieci na pojedyncze zajęcia, czy krótsze okresy (np. na jeden miesiąc zajęć).

 

Zachęcamy rodziców do wczesnego posyłania dzieci na zajęcia w języku polskim.

W wieku przedszkolnym - "złotym wieku" dla rozwoju mowy, dzieci mają szansę na szybkie nauczenie się języka polskiego, na jego aktywne używanie nie tylko w domu, ale równiez poza nim - w grupie rówieśników, w przedszkolu polonijnym. Nauka języka polskiego w zorganizowanej formie daje szansę na wyrównanie czasowych dysproporcji pomiędzy wielogodzinnym przebywaniem w całotygodniowym przedszkolu austriackim i nauce języka niemieckiego a polskojęzycznym środowiskiem (rodzina, znajomi, koledzy, polskie przedszkole), w którym dziecko krócej przebywa w ciągu dnia.