KIERUNKI KSZTAŁCENIA


Święto Niepodległości
Święto Niepodległości

 Pierwsza Społeczna Szkoła Polska w Austrii.

Szkoła jest placówką zarządzaną przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii (Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich). Placówka ma charakter szkoły społecznej, tzn. jej działanie jest w całości finansowane z wpłat rodziców oraz środków pieniężnych pozyskanych od sponsorów, darczyńców oraz organizacji wspierających polskie szkolnictwo za granica. Wpłaty te przeznaczane są wyłącznie na opłacenie nauczania dzieci.

 

1. Szkoła jest organizacją non-profit. Jej działalność nie jest nastawiona na wykazanie zysku.

 

2. Siedzibą główną szkoły jest budynek należący do Parafii Gartenstadt przy kościele Blut-Christi, Galvanigasse 1-3, 1210 Wien. Szkoła wynajmuje również inne pomieszczenia klasowe, w zależności od potrzeb edukacyjnych.

 

3. Uczęszczanie dziecka do szkoły jest dobrowolne i stanowi uzupełnienie nauki w austriackim systemie edukacji.

 

4. Głównym celem szkoły jest nauczanie dzieci języka polskiego, polskiej kultury i historii, stwarzanie dzieciom okazji do wspólnej nauki, wspólnych zabaw, rozmów, interakcji z rówieśnikami, dawanie im możliwości kontaktu z żywą polszczyzną i z tekstami literackimi.

 

5. Szkoła jest przygotowana do prowadzenia zajęć  w różnych grupach wiekowych:

1. GRUPY PRZEDSZKOLNE:
a) grupa przedszkolna młodsza - dzieci w wieku od 3 do 4,5 lat;
b) grupy przedszkolne starsze - dzieci w wieku od 4,5 do 5,5 lat.
2. GRUPY SZKOLNE:
a) grupa zerówkowa - dzieci w wieku od 5,5 do 6 lat;
b) klasa 1 - dzieci w wieku 6,5-7 lat;
c) klasa 2 - dzieci w wieku 8 lat;
d) klasa 3 - dzieci w wieku 9 lat;
e) klasa 4 - dzieci w wieku 10 lat

f)  klasa 5 - dzieci w wieku 11 lat;

 6. Zapisy do szkoły odbywają się cały rok. Podstawą do zapisania dziecka do szkoły jest:

a) wypełnienie karty zgłoszeniowej;

b) uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej.

 

7. Zajęcia odbywają się w czasie roku szkolnego w piątki po południu, w soboty przed południem, począwszy od drugiego tygodnia września, a skończywszy na ostatnim tygodniu czerwca. W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczniów z innych dzielnic Wiednia, zajęcia będą odbywać się w pozostałe dni tygodnia po południu, w godzinach ustalony przez rodziców.

 

8. Harmonogram dni wolnych od nauki jest zgodny z harmonogramem przyjętym w szkołach wiedeńskich.

 

9. Szkoła w procesie nauczania języka polskiego korzysta z najnowszych programów szkolnych opracowanych dla szkół uczących języka polskiego za granicą. Zgodnie z założeniami podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów uczących się poza granicami kraju, programy te integrują język polski i literaturę z historią i geografią Polski.