Język:

Nauczyciele


mgr Arkadiusz Rusowicz
mgr Arkadiusz Rusowicz

Mgr Arkadiusz Rusowicz - dyrektor i współzałożyciel szkoły, nauczyciel języka polskiego i wychowawca przedszkolny, logopeda, absolwent filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz logopedii z elementami neurologopedii; słuchacz Studium Nauczycielskiego Nr 1 w Warszawie o specjalności wychowanie przedszkolne. Tato dwojga dzieci w wieku szkolnym. Miłośnik rocka progresywnego i perkusista-amator.

 

 

mgr Anna Kreier
mgr Anna Kreier

Mgr Anna Kreier - nauczycielka nauczania początkowego i wychowawca przedszkolny. Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie o specjalniści: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Wolny czas chętnie spędza z książką lub na rowerze. Uwielbia koty.

mgr Ilona Plewka
mgr Ilona Plewka

Mgr Ilona Plewka - nauczycielka języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

mgr Joanna Janczenia
mgr Joanna Janczenia

Mgr Joanna Janczenia - nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego oraz przedszkolnego. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku o specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, edukacja dla bezpieczeństwa, resocjalizacja. W pracy z dziećmi stara się podchodzić indywidualnie do każdego ucznia. Lubi aktywnie spędzać czas oraz wykonywać prace manualne z dziećmi. W swojej pracy stara się kierować mottem: "Powiedz a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól uczestniczyć a zrozumiem".

mgr Kinga Jasińska
mgr Kinga Jasińska

Mgr Kinga Jasińska – nauczycielka języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji plastycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Wszechnicy Świętokrzyskiej. Zakochana w Wiedniu rodowita kielczanka. Miłośniczka poezji Adama Mickiewicza. Mól książkowy. Mama rocznego Nikodema. Jej marzeniem i misją jest, by polskie dzieci – mieszkające w Polsce i poza jej granicami - władały piękną polszczyzną.

mgr Justyna Młynarczuk
mgr Justyna Młynarczuk

Mgr Justyna Młynarczuk - pedagog szkolny, nauczyciel terapeuta.
Absolwentka pedagogiki o specjalnościach: terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka; pedagogika szkolna z terapią.
W pracy z dziećmi kieruje się indywidualnym podejściem do każdego ucznia. Stara się prowadzić zajęcia w sposób ciekawy, niebanalny, stale poszukując nowych pomysłów i sposobów nauczania. W czasie wolnym śpiewa, podróżuje, uprawia sport.

mgr Karolina Gwóźdź
mgr Karolina Gwóźdź

Mgr Karolina Gwóźdź - wychowawca przedszkolny, absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, specjalizacja: pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną. Dążąca do podwyższania swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Z zapałem biega i jeździ na rowerze.

mgr Agnieszka Mikita
mgr Agnieszka Mikita

Mgr Agnieszka Mikita - nauczycielka przedszkolna i wczesnoszkolna .Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej oraz wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła również zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma nadzieję, że w swojej pracy wychowa genialnych małych ludzi, a indywidualnie - dobrego, pozytywnego małego człowieka, który z pasją będzie zdobywał świat i przyjaciół. Może to będzie sportowiec, może aktor, może raper. Na wszelki wypadek stara uczyć wszystkiego. Kocha podróże i fotografuje.