Język:

Nauczyciele


Kadra pedagogiczna Pierwszej Społecznej Szkoły Polskiej w Austrii.

mgr Arkadiusz Rusowicz
mgr Arkadiusz Rusowicz

Mgr Arkadiusz Rusowicz - dyrektor i współzałożyciel Pierwszej Społecznej Szkoły Polskiej w Austrii. Absolwent filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz logopedii z elementami neurologopedii; słuchacz Studium Nauczycielskiego Nr 1 w Warszawie o specjalności wychowanie przedszkolne.

Certyfikowany terapeuta metody Warnkego.

Jego misją jest stworzenie szkoły, która nie tylko skutecznie uczy, ale do której dzieci z ochotą i radością będą uczęszczać.

Prywatnie tato dwójki dzieci w wieku szkolnym, perkusista - amator.

 

 

Mgr Iwona Rusowicz - zastępca dyrektora Pierwszej Społecznej Szkoły Polskiej w Austrii, nauczycielka języka polskiego. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale filologii polskiej (kierunek nauczycielski). Ukończyła również dwa kierunki studiów podyplomowych: logopedię z elementami neurologopedii oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Dość długo pracowała w branży IT, by po wielu latach powrócić do wykształconego zawodu. Praca z dziećmi pociąga ją z wielu powodów -  najważniejszym jest poczucie, że robi się w życiu coś, co ma znaczenie. Jej celem jest pokazanie dzieciom, że nauka może być zajmująca i ciekawa, a szkoła miejscem, w którym młodzi ludzie rozwijają swoje umiejętności i talenty. 

 

mgr Anna Kreier
mgr Anna Kreier

Mgr Anna Kreier - nauczycielka nauczania początkowego i wychowawca przedszkolny. Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie o specjalniści: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Wolny czas chętnie spędza z książką lub na rowerze. Uwielbia koty.

mgr Joanna Janczenia
mgr Joanna Janczenia

Mgr Joanna Janczenia - nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego oraz przedszkolnego. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku o specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, edukacja dla bezpieczeństwa, resocjalizacja. W pracy z dziećmi stara się podchodzić indywidualnie do każdego ucznia. Lubi aktywnie spędzać czas oraz wykonywać prace manualne z dziećmi. W swojej pracy stara się kierować mottem: "Powiedz a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól uczestniczyć a zrozumiem".

mgr Kinga Jasińska
mgr Kinga Jasińska

Mgr Kinga Jasińska – nauczycielka języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji plastycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Wszechnicy Świętokrzyskiej. Zakochana w Wiedniu rodowita kielczanka. Miłośniczka poezji Adama Mickiewicza. Mól książkowy. Mama rocznego Nikodema. Jej marzeniem i misją jest, by polskie dzieci – mieszkające w Polsce i poza jej granicami - władały piękną polszczyzną.

mgr Justyna Młynarczuk
mgr Justyna Młynarczuk

Mgr Justyna Młynarczuk - pedagog szkolny, nauczyciel terapeuta.
Absolwentka pedagogiki o specjalnościach: terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka; pedagogika szkolna z terapią.
W pracy z dziećmi kieruje się indywidualnym podejściem do każdego ucznia. Stara się prowadzić zajęcia w sposób ciekawy, niebanalny, stale poszukując nowych pomysłów i sposobów nauczania. W czasie wolnym śpiewa, podróżuje, uprawia sport.

mgr Karolina Gwóźdź
mgr Karolina Gwóźdź

Mgr Karolina Gwóźdź - wychowawca przedszkolny, absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, specjalizacja: pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną. Dążąca do podwyższania swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Z zapałem biega i jeździ na rowerze.

mgr Agnieszka Mikita
mgr Agnieszka Mikita

Mgr Agnieszka Mikita - nauczycielka przedszkolna i wczesnoszkolna .Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej oraz wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła również zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ma nadzieję, że w swojej pracy wychowa genialnych małych ludzi, a indywidualnie - dobrego, pozytywnego małego człowieka, który z pasją będzie zdobywał świat i przyjaciół. Może to będzie sportowiec, może aktor, może raper. Na wszelki wypadek stara uczyć wszystkiego. Kocha podróże i fotografuje.

mgr Marta Awetisjan
mgr Marta Awetisjan

Mgr Marta Awetisjan - nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, lektorka języka polskiego dla obcokrajowców. Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W Polsce "odchowała" jedną klasę od zerówki do końca trzeciej klasy, a następnie wyjechała na rok na Łotwę, by tam pracować jako wolontariuszka. Lubi być z dziećmi, bo wiele się od nich uczy, a sama stara się prowadzić zajęcia tak, by nauka była zabawą i przyjemnością, a nie tylko siedzeniem w ławce i słuchaniem wykładu. W wolnym czasie czyta książki, tworzy rękodzieło, a kiedy tego czasu jest więcej, podróżuje.

mgr Marzena Orłowska
mgr Marzena Orłowska

Mgr Marzena Orłowska - absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej (pedagogika korekcyjne), wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy. Certyfikowana terapeutka Integracji Bilateralnej, Metody Johansena, Metody Warnkego oraz Integracji Sensorycznej.
Pracuje z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel i terapeuta od ponad 28 lat. Potrafi nauczyć oraz pomóc dziecku przezwyciężać trudności; wspiera również rodziców, bo to od nas dorosłych zależy, jakim dorosłym stanie się nasze dziecko.
Wyznaje zasadę, że sukces rodzi sukces. Należy zatem dbać, aby dziecko, poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, otwierało sobie drogę do kolejnych sukcesów.