Opłata za szkołę


 

 Rok szkolny 2023/2024 (wrzesień 2023 - czerwiec 2024).

 

I. Płatności:

1. Jednorazowa opłata wpisowa do szkoły/przedszkola dla nowych uczniów w wysokości 95 euro.

 

2. Czesne miesięczne:

a)   95 euro za 1 dziecko,

c) 170 euro za 2 dzieci 

d) 225 euro za 3 dzieci 

 

3.Opłata miesięczna obejmuje cotygodniowe lekcje:

a) języka polskiego (3 godz. lekcyjne/tydz.),

c) historii Polski (w klasach starszych).

 

 

4. Czesne prosimy wpłacać do 5 dnia miesiąca na konto bankowe, z podaniem w tytule wpłaty (przelewu):

a) imienia i nazwiska ucznia

b) miesiąca, za który wnosi się opłatę.

 

II. Rezygnacja ze szkoły
Rezygnacja ze szkoły możliwa jest w każdym momencie. Rezygnecje przyjmujemy w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Opłata wpisowa w tym przypadku nie podlega zwrotowi.

 

Dane do wpłaty (przelewu):

Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich,

Bank: Easy Bank
IBAN: AT451420020010979723
BIC: EASYATW1