Opłata za szkołę


 

 Rok szkolny 2019/2020 (wrzesień 2019 - czerwiec 2020).

 

I. Płatności:

1. Jednorazowa opłata wpisowa do szkoły/przedszkola dla nowych uczniów w wysokości 70 euro.

 

2. Czesne miesięczne:

a)   75 euro za 1 dziecko,

c) 128 euro za 2 dzieci (w przypadku rodzeństwa 64 euro za dziecko);

d) 160 euro za 3 dzieci (w przypadku rodzeństwa 53,33 euro za dziecko).

 

3.Opłata miesięczna obejmuje cotygodniowe lekcje:

a) języka polskiego (3 godz. lekcyjne/tydz.),

b) rytmiczno-umuzykalniające (0,5 godz. lekcyjnych/tydz.)

c) historii Polski (w klasach starszych).

 

4. Lekcje religii w klasach 1-3 są zajęciami fakultatywnymi i dodatkowo płatnymi. Opłata miesięczna wynosi 10 euro.

 

5. Czesne prosimy wpłacać do 5 dnia miesiąca na konto bankowe, z podaniem w tytule wpłaty (przelewu):

a) imienia i nazwiska ucznia

b) miesiąca, za który wnosi się opłatę.

 

II. Rezygnacja ze szkoły
Rezygnacja ze szkoły możliwa jest w każdym momencie. Rezygnecje przyjmujemy w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. Opłata wpisowa w tym przypadku nie podlega zwrotowi.

 

Dane do wpłaty (przelewu):

Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich,

Bank: Easy Bank
IBAN: AT451420020010979723
BIC: EASYATW1