Tematy zajęć i zadania domowe


29.01.2023

Klasa 0A (sob. godz.08:00) - mgr Ilona Lalak

Spotkanie 17 – 28.01.2023 r.

Cele ogólne: Poznanie litery „p/P”, utrwalenie litery „y/Y”, liczba mnoga i pojedyncza wyrazów.

Temat spotkania: Zimowe zabawy

Praca domowa: zeszyt ćwiczeń (część 3!), str. 4, ćwiczenie 1 i 2 oraz str. 12, ćwiczenie 2.

Plan zajęcia:
1. Powitanie dzieci w grupie piosenką „Na powitanie wszyscy razem” według Marty Bogdanowicz (link do piosenki).
2. Wprowadzenie do tematu zajęć, pogadanka wsparta ilustracjami.
3. Utrwalenie litery „y/Y”:
• Przyporządkowywanie litery „y/Y” do modelu wyrazowego,
• Wyszukiwanie liter „y/Y” w tekście.
4. Pory roku – ćwiczenia.
5. Liczba mnoga i pojedyncza wyrazów - ćwiczenia.
6. Poznanie cyfry „7” - ćwiczenia, pisanie po śladzie i przeliczanie elementów do 7.
7. Poznanie litery „p/P”:
• Omówienie wyglądu i poprawnej pisowni litery,
• Dzielenie na sylaby wybranych wyrazów,
• Przyporządkowywanie litery „p/P” do modelu wyrazowego,
• Kolorowanie rysunków, w których słyszymy głoskę „p/P”,
• Wyszukiwanie liter „p/P” w tekście i pisanie litery „p/P” po śladzie.
8. Zabawy w sali gimnastycznej, gra zespołowa „Zbijak”.
9. Praca w karcie pracy.
10. Zakończenie zajęć. Nagrodzenie dzieci pochwałą słowną i naklejką.
11. Pożegnanie grupy.

 

Spotkanie 15 – 14.01.2023 r.

Cele ogólne: Rozwijanie mowy, poznanie litery „l/L”, ćwiczenia pamięci.

Temat spotkania: Lubimy się bawić

Plan zajęcia:
1. Powitanie dzieci w grupie.
2. Rozmowa na temat ulubionych zabaw i sposobu spędzania wolnego czasu.
3. Wysłuchanie opowiadania „Nie ma nudnych dni” - rozmowa i odpowiadanie na pytania.
4. Zabawa rytmiczna z muzyką „Wesołe miasteczko”.
5. Taniec do piosenki „Ręce do góry”.
6. Poznanie litery „l/L”:
• Omówienie wyglądu i poprawnej pisowni litery,
• Dzielenie na sylaby wybranych wyrazów,
• Przyporządkowywanie litery „l/L” do modelu wyrazowego,
• Kolorowanie rysunków, w których słyszymy głoskę „l/L”,
• Wyszukiwanie liter „l/L” w tekście i pisanie litery „l/L” po śladzie.
7. Zabawy ruchowe: „Kolory”, „Budujemy mosty”.
8. Gra memory.
9. Praca w karcie pracy.
10. Zakończenie zajęć. Nagrodzenie dzieci pochwałą słowną i naklejką.
11. Pożegnanie grupy.

22.01.2023

Klasa 0B (sob. godz.11:10) - mgr Babara Biłan

DATA: 21.01.2023

22.01.2023

Klasa 1A (pt. 16:30) - mgr Barbara Biłan

DATA: 20.02.2023

25.09.2022

Klasa 1B (sob. godz.08:00) - mgr Aneta Pajda

29.01.2023

Klasa 1C (sob. godz.11:10) - mgr Anna Kreier

Data: 28.01.2023
Temat zajęć: W galerii
Przebieg zajęć:
1. Przypomnienie piosenki „Ręce w górę”
2. Zabawa ze śpiewem „Budujemy mosty”
3. Odczytanie wyrazów i wskazanie różnic (jaką literą się różnią)

29.01.2023

Klasa 2A (pt. godz.16:30)) - mgr Anna Siarka

DATA: 27.01.2023
TEMAT: Podwójne oblicze zimy
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wspólne odczytanie wiersza pt. „Dwie zimy” (podr. str. 60).
2. Interpretacja tekstu ( dlaczego lubimy zimę i czemu nie, podajemy przykłady z tekstu i z własnego doświadczenia, wyjaśnienie słów: „mieć dwa oblicza /dwie twarze).
3. Czytanie dialogu (z podziałem na role i zwróceniem uwagi na znaki interpunkcyjne) pt. „Umiem się zatrzymać!” (str. 62).
4. Opowiadanie własnymi słowami (co przydarzyło się Antkowi? Jak do tego doszło? O czym należy pamiętać zimą?)
5. Powtórzenie dwuznaków (dzieci zakreślają w przeczytanym tekście wszystkie dwuznaki, liczymy kto znalazł najwięcej, zapisujemy je na tablicy, ćwiczymy wymowę, podajemy przykłady).
6. Praca z zeszytem ćwiczeń str. 63 ćw. 4,5,6, ( co to jest „rodzina” wyrazu).
7. Przerwa na podwieczorek.
8. Sporty zimowe (krótka pogadanka ze zwróceniem uwagi na tworzenie rodziny wyrazu).
9. RZ wymienne na R (praca z książką str. 65, czytamy przykłady i podajemy własne, zapis na tablicy).
10. Potyczki ortograficzne ćw. Str. 68-69.
11. Praca w grupach-konkurs (szukamy rodziny podanych wyrazów i zapisujemy przykład, w którym rz wymienia się na r).
12. Wklejka do zeszytu ćwiczenia ortograficzne (samodzielna praca).
13. Zakończenie i pożegnanie.

29.01.2023

Klasa 2B (sob. godz.08:00) - Ada Rusowicz

Data: 28.01.2023

29.01.2023

Klasa 2C (sob. godz.11:10) - Ada Rusowicz

Data: 28.01.2023

29.01.2023

Klasa 3A (pt. godz.16:30) - mgr Ilona Lalak

Spotkanie 17 – 27.01.2023 r.

29.01.2023

Klasa 3B (sob. godz.11:10) - mgr Joanna Rataj-Kheyon

DATA : 28.01.2023
TEMAT: Moi najbliżsi

29.01.2023

Klasa 4A (sob. godz.16:30) - mgr Anna Kreier

Data: 27.01.2023
Temat: Opisujemy przedmiot
Przebieg zajęć:
1. Praca z tekstem
-odczytanie opowiadania pt. „Magiczne tenisówki mojego przyjaciela Percyego -opowiadanie treści utwory -odpowiadanie na pytania do tekstu -wyjaśnianie niezrozumiałych zwrotów -szukanie właściwych fragmentów w tekście

15.01.2023

Klasa 4B (sob. godz.8:00) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 13.01.2023
TEMAT: „Jurata, królowa Bałtyku”. Tworzymy plan wydarzeń.
Zadanie domowe:
Zeszyt ćwiczeń:
• Ćw. 2, 3, 4/s.122-123
• Lektura „Konika Garbuska” na 27.01.2023 r.
Przebieg zajęć:
1. Historia Polski.
2. Aktywne wprowadzenie.
3. Odczytanie legendy O Lechu, Czechu i Rusie.
4. Omówienie treści utworu. (Po przeczytaniu, ćw. 1.–3. i ćw. 5.)
5. Objaśnienie pochodzenia nazwy pierwszej stolicy Polski. (Po przeczytaniu, ćw. 4.)
6. Ustalenie cech legendy i odszukanie jej wyznaczników. (Nowa wiadomość, s.167))
7. Aktywne wprowadzenie – wymyślanie skojarzeń do wyrazu „morze”.
8. Odczytanie legendy Jurata, królowa Bałtyku.
9. Omówienie treści utworu – quiz.
10. Zapoznanie się z instrukcją redagowania planu wydarzeń. (Jak napisać plan wydarzeń?)
11. Analiza słownictwa przydatnego do konstruowania planu wydarzeń. (Przydatne słowa/ s.174))
12. Zapoznanie się z przykładowym planem wydarzeń.
13. Przekształcanie czasowników w rzeczowniki odczasownikowe. (Czas na ćwiczenia, ćw. 1.)
14. Wykonanie notatki w zeszycie.

15.01.2023

Klasa 5A (pt.16:30) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 13.01.2023
TEMAT: „Jurata, królowa Bałtyku”. Tworzymy plan wydarzeń.
Zadanie domowe:
Zeszyt ćwiczeń:
• Ćw. 2, 3, 4/s.122-123
• Lektura „Konika Garbuska” na 27.01.2023 r.
Przebieg zajęć:
1. Historia Polski.
2. Aktywne wprowadzenie.
3. Odczytanie legendy O Lechu, Czechu i Rusie.
4. Omówienie treści utworu. (Po przeczytaniu, ćw. 1.–3. i ćw. 5.)
5. Objaśnienie pochodzenia nazwy pierwszej stolicy Polski. (Po przeczytaniu, ćw. 4.)
6. Ustalenie cech legendy i odszukanie jej wyznaczników. (Nowa wiadomość, s.167))
7. Aktywne wprowadzenie – wymyślanie skojarzeń do wyrazu „morze”.
8. Odczytanie legendy Jurata, królowa Bałtyku.
9. Omówienie treści utworu – quiz.
10. Określanie cech legendy. (Po przeczytaniu, ćw. 4. i 6.)
11. Zapoznanie się z instrukcją redagowania planu wydarzeń. (Jak napisać plan wydarzeń?)
12. Analiza słownictwa przydatnego do konstruowania planu wydarzeń. (Przydatne słowa/ s.174))
13. Zapoznanie się z przykładowym planem wydarzeń.
14. Przekształcanie czasowników w rzeczowniki odczasownikowe. (Czas na ćwiczenia, ćw. 1.)
15. Przekształcanie planu wydarzeń według podanego wzoru. (ćw. 2.- ustnie)
16. Wykonanie notatki w zeszycie.

15.01.2023

Klasa 5B (sob.11:10) - mgr Iwona Rusowicz

 DATA: 14.01.2023
TEMAT: Legendy polskie
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Szukanie wyrazów pokrewnych do słowa "gość".
2. Co to znaczy być gościnny?
3. Uzupełnij zdania wyrazami pokrewnymi ze słowem 'gość':
Marcin okazał się bardzo …
Dziś wieczorem przyjdą do nas …
Ania wykazała się…
Mateusz… podróżnego w swoim domu.
Karolina ofiarowała siostrze…
4. Odczytanie legendy "Piast Kołodziej" - P. s. 163-164. Zwrócenie uwagi na imią – Piast. Był to legendarny założyciel dynastii pierwszych władców Polski.
5. Opowiadanie o wydarzeniach przedstawionych w tekście. Opisywanie wędrowców.
6. Podział wydarzeń lub postaci przedstawionych w utworach literackich na realistyczne i fantastyczne.
7. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. P. s. 165. Temat legendy to początki polskiego państwa, które wywodziło się od legendarnego praojca wszystkich Polaków – Lecha. Dlatego o Polakach mawia się czasem Lechici.
8. Objaśnienie pochodzenia nazwy pierwszej stolicy Polski - Gniezna.
9. Ustalenie cech legendy i odszukanie w tekście jej wyznaczników.
10. Zaznajomienie uczniów z legendą o Juracie – królowej Bałtyku.
12. Zestawienie trzech przeczytanych legend i wyszukanie w nich tematu, elementów realnych i fantastycznych.
13. Ćwiczenia w zadawaniu pytać otwartych, które zaczynają się na: Kto…, W jaki sposób…, Gdzie…, Kiedy…., Co…? Dlaczego?
14. Przypomnienie wiadomości o czasownikach i rzeczownikach odczasownikowych (np. śpiewać – śpiewanie itd.).
15. Ćwiczenia w przekształcaniu czasowników w rzeczowniki.
16. Redagowanie planu legendy o Juracie z użyciem rzeczowników odczasownikowych

15.01.2023

Klasa 7A i 7B - mgr Arkadiusz Rusowicz

Lekcja 14 (Iwona Rusowicz)