Tematy zajęć i zadania domowe


20.09.2019

Przedszkole starsze (21 Bzk, pt.) - mgr Justyna Grzybek

DATA: 20.09.2019

Temat dnia: Dbamy o porządek.

Przebieg zajęć:
1. Piosenka na powitanie.
Witaj (imię dziecka), witaj (imię),
Jak się masz, jak się masz,
Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy,
Bądź wśród nas.
2. Przeliczanie ile dzieci przyszło dzisiaj do przedszkola. ( Ile jest chłopców, a ile dziewczynek).
3. Powitanie.
Gdy się rączki spotykają,
To od razu się witają (podanie dłoni)
Gdy się kciuki spotykają,
To od razu się witają ( kciuk dotyka kciuk)
Gdy się palce spotykają,
To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej dłoni) itd.
4. Opowiadanie pt.” O Wojtusiu, który nie dbał o porządek”.
5. Rozmowa na temat treści opowiadania.
6. Wojtuś i książki- opowieść ruchowa.
Dzieci “książki” zajmują dowolne miejsca w sali. Podkład muzyczny stanowi rytmiczna muzyka instrumentalna. Nauczycielka rozpoczyna opowieść.
- Jesteście książkami Wojtusia. Wojtuś ogląda książki i szarpie ich kartkami - dzieci wykonują energiczne ruchy, naśladują ruchy Wojtusia.
- Nagle Wojtuś podarł książkę i rzucił ją na podłogę.
Muzyka cichnie. Nauczycielka zwraca się do dzieci.
- Książki w nocy uciekają od Wojtusia i chowają się w wielkiej skrzyni - dzieci na palcach skradają się za nauczycielką, następnie gromadzą się w wyznaczonym miejscu.
7. Rozmowa na temat konieczności odkładania zabawek i książeczek po skończonej zabawie na swoje miejsce. Tłumaczenie, że dzieci są gospodarzami sali i powinny zawsze dbać o wszystko co się w niej znajduje. Zadawanie różnych pytań dzieciom:
- W którym miejscu siadamy kiedy chcemy oglądać książki?
- Czy książki są starannie ułożone na swoim miejscu?
- Czy wszystkie zabawki są na swoich miejscach?
- Czy klocki są w odpowiednich pojemnikach? itd.
8. “Do czego to służy…?” - zabawa dydaktyczna - klasyfikowanie według rodzaju
i przeliczanie liczebnikami głównymi.
9. Karta pracy. Obrazek przedstawiający cztery półki Wojtusia. Zadaniem dzieci jest powiedzieć co się w każdej z nich znalazło i zakreślić jedną rzecz z każdej półki, która nie pasuje do pozostałych.
10. Czytanie bajki pt.”Czerwony Kapturek”, a następnie ułożenie historyjki obrazkowej zgodnej z kolejnością wydarzeń.
11. Zabawy w kole np.( lisek, stary niedźwiedź, mam chusteczkę, mała Ulijanko).
12. Karta pracy. Pokoloruj odpowiedni rysunek i zaznacz drogę Czerwonego Kapturka do domu babci.
13. Dobre i złe nawyki - quiz. Podsumowanie zajęć.
14. Pożegnanie z piosenką “Na pożegnanie wszyscy razem”.

 

 

 

 

DATA: 13.09.2019.

TEMAT:Poznajemy przedszkole, koleżanki i kolegów.
PRACA DOMOWA:

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przywitanie dzieci piosenką : „Wszyscy są, witam Was”.
2. Przy pomocy pacynki nauczycielka zwraca się do dzieci:
- Każdy z Was ma swoje imię. Musimy dobrze się poznać, żebym wiedziała np., że dziewczynka, która ma warkocza i różową koszulkę to Zuzia, a chłopczyk z czarnymi włosami to Staś.
Mam dla Was niespodziankę.
Nauczycielka wyciąga pudełko z wizytówkami, na których wypisane są imiona dzieci. „Pacynka” wywołuje kolejno dzieci i przyczepia im wizytówki głośno wypowiadając imię dziecka. Zwraca uwagę na charakterystyczne cechy związane z wyglądem, ubiorem.
3. „Przywitanie przedszkolaka”- zabawa ożywiająca. Dzieci maszerują po całej sali. Na hasło nauczyciela: Witamy się! Uczestnicy zabawy muszą się przywitać z każdym dzieckiem w podany przez nauczyciela sposób np.
-witamy się ręką
- nogą
-kolanem itd.
4. Śpiewanie i pokazywanie przy piosence: „Rączki robią klap, klap, klap...”.
5. Słuchanie wiersza B. Formy pt. „Różne imiona”- rozmowa.
6. Zabawy w kole.
7. Praca plastyczna – jeż.
8. Na pożegnanie wszyscy robią pociąg i śpiewają piosenkę.

21.09.2019

Grupy przedszkolne starsze 21Bzk (sob.) - mgr Anna Sierżant

DATA 20.09.2019

21.09.2019

Grupy przedszkolne młodsze i starsze 21Bzk (sob.) - mgr Justyna Grzybek

DATA: 20-21.09.2019

20.09.2019

Grupa przedszkolna młodsza 11Bzk (pt.) - mgr Anna Kubala

DATA: 19.09.2019

21.09.2019

Grupa przedszkolna starsza 11Bzk - mgr Małgorzata Serwińska

Data: 14.09.2019
Temat: Witaj w przedszkolu
Przebieg zajęć:
Sprawy organizacyjne (rozmowa z rodzicami)
Zabawy integracyjne: Zabawy na dobry początek
Bajka Świnka Pepa – Przedszkole
Pogadanka o przedszkolu, co będziemy tu robić, zwiedzanie przedszkola, rozmowa o zasadach bezpiecznej zabawy
Rytmika:
- Polskie rymowanki, śpiewanki, powiedzonka
- Zabawy z chusta animacyjna
Zabawa relaksująco-wyciszająca – Muzyka relaksująca
Zajęcia kreatywne: Ja w przedszkolu
Zabawa muzyczno-ruchowa: Stary niedźwiedź
Zabawy manualne przy stoliku
Zabawa ruchowa: Chowany

21.09.2019

Klasa 0A (21Bzk, pt.) - mgr Ilona Lalak

Spotkanie 2- 20.09.2019 r.

21.09.2019

Klasa 0B (21Bzk, sob.) - mgr Ilona Lalak

DATA: 21.09.2019
TEMAT: NASZE ULUBIONE ZABAWKI

21.09.2019

Klasa 0C (21Bzk, sob.) - mgr Joanna Rataj-Kheyon

DATA: 21.09.2019
TEMAT: NASZE ULUBIONE ZABAWKI

20.09.2019

Klasa 0E (11Bzk, pt.) - mgr Kamila Ciechanowska

DATA: 19.09.2019

20.09.2019

Klasa 1A (21Bzk, pt.) - mgr Anna Kreier

 Data: 20.09.2019

21.09.2019

Klasa 1B (21 Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata

Data : 21.09.2019
Temat : Wakacyjne przygody. Przypomnienie liter O, o oraz A, a
Praca domowa: -
Przebieg zajęć
1. Przywitanie na dywanie. Zabawa „Iskierka”
2. Wyróżnianie głosek i liter w imionach dzieci
3. Przypomnienie pojęć głoska, litera, sylaba
4. Zabawy słowami – analiza i synteza słuchowa wyrazów. Dzielenie wyrazów na sylaby, wyszukiwanie imion i wyrazów z głoską O i A w nagłosie
5. Praca z książką str.10 – 14
6. Słuchanie rymowanki. Odszukiwanie w tekście liter O i A
7. Nauka piosenki pt. „ Co może mały człowiek”
8. Praca z książką str. 19 -21
9. Pisanie liter O, o oraz A, a

19.09.2019

Klasa 1C (7 Bzk, wt.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 19.09.2019.
Temat: Witaj szkoło. Razem jest wesoło.
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie dzieci:
Witam wszystkich, którzy mają uśmiechy na twarzy..., którzy mają brązowe oczy..., którzy mają ochotę na lody..., którzy chcieli dziś przyjść do szkoły...
2. Poznanie imion dzieci:
3. Przeliczanie: mniej, więcej, tyle samo
- Ile jest dziewczynek w klasie? Ilu jest chłopców? Ile jest dzieci, które mają niebieskie/brązowe oczy?
4. Rysowanie autoportretów, podpisywanie prac.
5. Poznanie zasad obowiązujących w szkole.
6. Mój plecak:
- Co należy mieć zawsze ze sobą w plecaku?
- Jakie są skutki złego spakowania plecaka?
- Dlaczego niektórych rzeczy nie zabieramy do szkoły?
7. Mój piórnik:
- nazwy przyborów szkolnych,
- nazywanie i zapamiętywanie kolejności obrazków (co zmieniło swoje miejsce?)
- odgadnij kolejność obrazków
8. Stosunki przestrzenne: za, przed, obok, nad, pomiędzy, w, pod:
- karty obrazkowe z kotem i pudełkiem,
- zabawa ruchowa
9. Poznawanie samogłosek: A, E, I, O, U, Ó, Y
- historyjki obrazkowe utrwalające samogłoski: A, U, Ó
- kolorowanie figur, w których zamknięte są: A, U, Ó
10. Śpiewanie piosenki: Kto skacze tak jak ja https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
11. Zabawa: Raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy
12. Zabawa paluszkowa do rymowanki:
Szły słonie,
biegły konie,
wiła się kręta rzeczka,
szła pani na szpileczkach,
padał drobny deszczyk,
czy czujesz dreszczyk?

21.09.2019

Klasa 1D (11 Bzk sob.) - mgr Małgorzata Serwińska

DATA: 19.09.2019.
Temat: Witaj szkoło. Razem jest wesoło.
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie dzieci:
Witam wszystkich, którzy mają uśmiechy na twarzy..., którzy mają brązowe oczy..., którzy mają ochotę na lody..., którzy chcieli dziś przyjść do szkoły...
2. Poznanie imion dzieci:
3. Przeliczanie: mniej, więcej, tyle samo
- Ile jest dziewczynek w klasie? Ilu jest chłopców? Ile jest dzieci, które mają niebieskie/brązowe oczy?
4. Rysowanie autoportretów, podpisywanie prac.
5. Poznanie zasad obowiązujących w szkole.
6. Mój plecak:
- Co należy mieć zawsze ze sobą w plecaku?
- Jakie są skutki złego spakowania plecaka?
- Dlaczego niektórych rzeczy nie zabieramy do szkoły?
7. Mój piórnik:
- nazwy przyborów szkolnych,
- nazywanie i zapamiętywanie kolejności obrazków (co zmieniło swoje miejsce?)
- odgadnij kolejność obrazków
8. Stosunki przestrzenne: za, przed, obok, nad, pomiędzy, w, pod:
- karty obrazkowe z kotem i pudełkiem,
- zabawa ruchowa
9. Poznawanie samogłosek: A, E, I, O, U, Ó, Y
- historyjki obrazkowe utrwalające samogłoski: A, U, Ó
- kolorowanie figur, w których zamknięte są: A, U, Ó
10. Śpiewanie piosenki: Kto skacze tak jak ja https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
11. Zabawa: Raz, dwa, trzy, baba jaga patrzy
12. Zabawa paluszkowa do rymowanki:
Szły słonie,
biegły konie,
wiła się kręta rzeczka,
szła pani na szpileczkach,
padał drobny deszczyk,
czy czujesz dreszczyk?

20.09.2019

Klasa 2A (21 Bzk, pt.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 20.09.2019.

21.09.2019

Klasa 2B (21 Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata

  Data: 21.09.2019

25.06.2019

Klasa 2 C (7 Bzk, czw.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 25.09.2019.

21.09.2019

Klasa 3A (21Bzk, sob.) - mgr Anna Kreier

DATA: 21.09.2019

21.09.2019

Klasa 3B (7 Bzk, śr.) - mgr Kamila Ciechanowska

 DATA: 21.09.2019

21.09.2019

Klasa 3C (11 Bzk, sob.) - mgr Kamila Ciechanowska

DATA: 21.09.2019.

21.09.2019

Klasa 4A (21 Bzk, pt.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

DATA: 20.09.2019

21.09.2019

Klasa 4B (21 Bzk, sob.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 21.09.2019.

22.09.2019

Historia klasa 4 (21 Bzk, pt. i sob.)

DATA: 20-21.09.2019

19.09.2019

Klasa 4C (7 Bzk, czw.) - mgr Karolina Buczyńska

 Data: 19.09.19
Blok tematyczny: Ja i świat wokół mnie.
Temat: Poznajmy się nawzajem.

22.09.2019

Klasa 5A (11 Bzk, śr.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

DATA: 18.09.2019

21.09.2019

Klasa 5/6 (21 Bzk, sob.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 21.09.2019.