Tematy zajęć i zadania domowe


07.12.2021

Klasa 0A (Galvanigasse 3, pt. 16:40) - mgr Justyna Grzybek

04.12.2021

Temat: Zabawy z Tatą.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką “Wszyscy są, witam was”.
2. Omówienie ilustracji przewodniej (KP1, s. 53).
3. Wprowadzenie litery t, T (KP1, ćw. 1, s. 53).
4. Analiza i synteza wzrokowo - słuchowa wyrazów z głoską t.
5. Modelowanie dźwiękowej budowy wyrazów: tata, Tomek.
6. Przypomnienie pojęcia spółgłoska.
7. Rozmowa o tym, jacy są nasi tatusiowie.
8. Utrwalenie piosenki “Dziadzio Mikołaj”.
https://www.youtube.com/watch?v=ZLkjpjuJTVg

9. Wyróżnianie litery t, T w tekście (KP1, ćw. 1, s.54).
10. Kolorowanie rysunków, w których nazwach słychać głoskę t (KP1, ćw. 2, s.54).
11. Tworzenie sylab z literą t, T.
12. Gry wordwall (litera t).
13. Układanie litery t, T z materiału przyrodniczego.
14. Podział wyrazów na głoski, kolorowanie okienek oznaczających głoskę t (KP1, ćw. 2, s.55).
15. Kształtowanie pojęcia części wspólnej zbiorów (KP1, ćw. 1 i 2, s. 56).
16. Utrwalenie pojęcia portret.
17. Rysowanie portretu taty.
18. Pożegnanie.

 

26.11.2021

Temat: Poznajemy literę M, m.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką “Wszyscy są, witam was”.
2. Rozwiązywanie zagadki.
3. Zapoznanie z literą M, m.
4. Czytanie globalne wyrazu MAMA.
5. Z ilu osób składa się twoja rodzina?
6. Osłuchanie z piosenką “My rodzinę dobrą mamy”.
https://www.youtube.com/watch?v=xV25quj-Bbc
7. Wiersz o mamie i tacie Wojciecha Bogacza - omówienie.
8. Rozmowa na temat zwracania się do mam.
9. Omówienie ilustracji przewodniej, wyszukiwanie elementów zawierających w nazwach głoskę m (KP1, ćw.1, s. 63).
10. Analiza i synteza wzrokowo - słuchowa wyrazów z głoską m.
11. Kolorowanie na niebiesko okienek odpowiadających głosce (literze) m(KP1,s. 63).
12. Wyszukiwanie litery m, M w tekście wyliczanki (KP1, ćw.1, s.64).
13. Kolorowanie rysunków, w których nazwach słychać głoskę m (KP1, ćw.2, s.64).
14. Rundka słowna “Za co kocham moją mamę”.
15. Rozróżnianie ręki prawej i lewej (KP1, ćw. 1, s. 66).
16. Prezentacja liczby 2 w aspekciekardynalnym i porządkowym (KP1, ćw. 1, s.58).
17. Pożegnanie.

 

 

29.11.2021

Klasa 0B (Galvanigasse 3, sob. 8:15) - mgr Aneta Pajda

DATA: 27.11.2021

21.11.2021

Klasa 0C (Schillgasse 31, sob. 11:10) - mgr Anna Kreier

13.12.2021

Klasa 1A (Schillgasse 31, pt. 16:30) - mgr Anna Siarka

DATA:10.12.2021
TEMAT: Pod jednym dachem.
Zadanie domowe: Podręcznik strona 41, zadanie 1.
Narysuj rysunek, na którym przedstawiasz swoje obowiązki domowe. Omówienie i prezentacja rysunków na następnej lekcji.
Zeszyt ćwiczeń: strony 32-35 -uzupełnij zadania niedokończone

13.12.2021

Klasa 1B,1C (Schillgasse 31, pt., sob.) - Ada Rusowicz

Data: 12.12.2021

21.11.2021

Klasa 2A, 2B (Schillgasse 31, pt., sob.) - mgr Ilona Lalak

04.12.2021

Klasa 2C (Schillgasse 31, sob. 11:10) - mgr Joanna Rataj-Kheyon

Lekcja 11

21.11.2021

Klasa 3A (Schillgasse 31, pt. 16:30) - mgr Anna Kreier

04.12.2021

Klasa 3B (Schillgasse 31, sob. 8:00) - mgr Iwona Rusowicz

Lekcja 10

26.11.2021

Klasa 3C (on-line, wt. 16:30) - mgr Iwona Rusowicz

10.12.2021

Klasa 4A (Schillgasse 31, pt., sob.) - mgr Iwona Rusowicz

Lekcja 12

04.12.2021

Klasa 4B (Schillgasse 31, sob.) - mgr Iwona Rusowicz

Lekcja 11

05.09.2021

Klasa 6A i 6B (Galvanigasse 3, Schillgasse 31)- mgr Arkadiusz Rusowicz