Tematy zajęć i zadania domowe


17.01.2020

Przedszkole starsze (21 Bzk, pt.) - mgr Justyna Grzybek

DATA: 17-18.01.2020
TEMAT: Podróż na matematyczną wyspę babci i dziadka.
PRACA DOMOWA:

Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką “Wszyscy są…”.
2. Przeliczanie dzieci.
3. Wprowadzenie w tematykę zajęć za pomocą ilustracji przedstawiającej dziadków.
4. Recytacja wiersza “Babcia” A. Murgrabia - swobodne wypowiedzi dzieci na temat tekstu.
5. Piosenka pt. “Moja babcia i mój dziadek”.
https://www.youtube.com/watch?v=hupypxn9o8g
6. Nauka wiersza dla babci i dziadka.
Babciu, Dziadku coś Wam dam,
jedno serce tylko mam.
A w tym sercu same róże.
Żyjcie sto lat, a nawet dłużej!
7. Wklejenie przyniesionych zdjęć przez dzieci do kalendarza dla Babci i dziadka z okazji ich święta.
8. Odczytanie listu do dzieci od wróżki, omówienie jego treści.
9. Wykonanie zadań:
1) Zabawa ruchowa z użyciem kostki liczbowej. Wykonanie ćwiczeń ruchowych zgodnie z ilością wyrzuconych i policzonych przez siebie oczek.
2) Zabawa pt. “Obłoczki”- układanie z pamięci obłoczków w szeregu; znajomość kolorów: dziecko przez chwilę obserwuje szereg, po czym nauczyciel go zasłania, a dziecko układa z pamięci.
3) Zabawa pt. “Sylaby”- zadaniem dzieci jest podzielić na sylaby nazwy kolorów kartek przygotowanych przez nauczyciela, a następnie przeliczyć ilość sylab w tych wyrazach i dobrać kartonik z odpowiednią liczbą kropek.
4) Zabawa słuchowa. pt. “Policz ilość dźwięków”. Nauczyciel wyklaskuje dany rytm, lub dowolną ilość dźwięków. Dzieci przeliczają, a następnie układają tyle chmurek, ile dźwięków usłyszały. Chętne dzieci wybierają kartonik z cyfrą, odpowiadający ilości przeliczonych chmurek.
5) Zabawa pt. “Wiewiórki liczą orzechy”. Dzieci wiewiórki wkładają do swojej dziupli (kółka) po 5 orzechów. Przeliczają i pokazują na palcach ile orzechów jest w dziupli. Gdy wiewiórki śpią nauczyciel podchodzi do każdej dziupli zabiera po 2 orzechy. Na klaśnięcie nauczyciela wiewiórki budzą się, liczą orzeszki...Co wiewiórki zauważyły? Dzieci stwierdzają, że orzechów jest mniej. Liczą i pokazują na palcach ile teraz mają. Nauczyciel pyta ile orzechów było? Dzieci kładą dłoń na podłodze, orzechy przykładają po jednym do każdego z palców, zaczynamy od kciuka...liczymy palce: jeden, dwa, trzy.Na palcach jest wiadomość ile orzechów jest w dziupli. Potem dodajemy orzechy itd.
6) Zabawa ruchowa “ Kałuże”. Nauczyciel rozdaje dzieciom “kałuże” wydarte z gazet. Każde dziecko kładzie swoją “kałużę” na podłodze. Poruszają się po sali przy dźwiękach muzyki.
Na przerwę w muzyce nauczyciel uderza w bębenek. Dzieci liczą uderzenia i tyle razy ile było uderzeń, skaczą przez “kałużę”.
10. Kolorowanie obrazka dla Babci i dziadka.
11. Piosenka “Gimnastyczna wyliczanka”.
https://www.youtube.com/watch?v=xJ0ctrgVCFE
12. Pożegnanie z piosenką “Na pożegnanie”.

 

 

DATA:14.12.2019
TEMAT: Coraz bliżej święta.
PRACA DOMOWA:

Przebieg zajęć:
1. Zabawa na powitanie: W ten świąteczny czas.
2. Rozwiązanie zagadki.
Pokaz gałązki żywego świerku, dotykanie jej i określanie swoich spostrzeżeń i wrażeń (ma igły, kłuje, jest zielona, pachnie lasem…). Następnie przeczytanie zagadki:
Zielona, z lasu wzięta,
Wesoło nam z nią w święta.
Igieł ma więcej od krawca,
A nawet więcej od jeża.
Zimą i latem taka sama,
Zawsze zielona i świeża.
3. Słuchanie wiersza: “Choinka” B. Forma.
Rozmowa na temat treści wiersza. Zapoznanie z ozdobami i drzewem choinką.
4. Zabawy matematyczne - “Prezenty”- rozmowa na temat otrzymywania i obdarowywania się prezentami. Przeliczanie przygotowanych prezentów, przyporządkowywanie graficznych odpowiedników cyfr, wskazanie najmniejszego i największego prezentu, określanie kolorów, kształtów.
5. Zabawa muzyczno - ruchowa - Świąteczny spacer.
6. Legenda o choince.
7. Ćwiczenie Dennisona - równoważenie lateralne.
Patrząc na obrazek choinki dzieci rysują w powietrzu jej kontur obiema rękami równocześnie.
8. Rysowanie po śladzie bombki i szlaczków.
9. Rozmowa na temat tradycji świątecznych.
10. Przywitanie rodziców oraz przybyłych gości.
11. Przedstawienie świąteczne.
12. Wspólne złożenie życzeń i dzielenie się opłatkiem.
13. Poczęstunek.
14. Warsztaty z rodzicami- przygotowanie lampionu.
15. Pożegnanie i podziękowanie dzieciom oraz rodzicom za wspólnie spędzony czas.

 

DATA: 10-11.01.2020
TEMAT: Zabawy na śniegu.
PRACA DOMOWA: Proszę przynieść na następne zajęcia jakieś wybrane zdjęcie
z dziadkami lub jednym z nich, ewentualnie jeśli nie mają Państwo to samego dziecka - format 10x15

Przebieg zajęć:
1. Zabawa ze śpiewem na powitanie “W kole”.
W kole wszyscy tu siedzimy,
każdy czyjąś rękę trzyma
I dzień dobry już mówimy, tak zabawa się zaczyna.
2. Zabawy matematyczne - przeliczanie dzieci.
3. Zabawa ruchowa “Zimowa rozgrzewka”.
4. Prezentacja ilustracji przedstawiającej dzieci bawiące się zimową porą na dworze.
Recytacja wiersza B. Forma “Zima i dzieci”.
5. Zadanie pytań i udzielanie odpowiedzi przez dzieci na podstawie wiersza.
Podawanie przymiotników, które charakteryzują porę roku: zimno, śnieżnie, wietrznie, mroźnie itp.- utrwalenie nazwy panującej pory roku i cech dla niej typowych.
6. “Atrybuty Pani Zimy” - zabawa obrazkowa.
7. Zabawa ruchowa w parach do piosenki “Nie chcę cię”
8. https://www.youtube.com/watch?v=MMlx_1ja9XI
9. Zabawy ruchowe “Szaleństwa na śniegu”.
W rytmie akompaniamentu granego na dowolnym instrumencie dzieci swobodnie poruszają się po sali
w dowolnych kierunkach. Na umówiony sygnał odpowiedniego instrumentu:
TAMBURYN - dzieci naśladują jazdę na nartach. Zatrzymują się, nogi razem uginają w kolanach
i płynnym ruchem przenoszą ciężar ciała z lewej strony na prawą.
KOŁATKA - dzieci naśladują jazdę na sankach. Dobierają się parami, siadają jedno za drugim,
nogi ugięte w kolanach.
GRZECHOTKA - dzieci naśladują jazdę na łyżwach. Ręce złączone z tyłu, płynne ruchy tułowia,
przesuwają raz lewą nogę, raz prawą.
10. Praca plastyczna - Bałwan.
11. Zajęcia muzyczno-ruchowe z woreczkami do utworu A. Vivaldi “Zima”.
https://www.youtube.com/watch?v=TjhbQDfI0rg
12. Zabawy słowne “Lubię zimę…”- dzieci logicznie kończą zdanie, podając swoje propozycje.
13. Karta pracy - grafomotoryka ( zimowe ubranie).
14. Ćwiczenia tułowia “Taniec bałwanków”.
15. Ewaluacja zajęć “Słoneczko i chmurka”. Dzieci ustawiają się przy słoneczku lub chmurce, wyrażając swoje wrażenia z zajęcia.
16. Pożegnanie - przesłanie iskierki przyjaźni w kręgu.

 

 

11.01.2020

Grupy przedszkolne starsze 21Bzk (sob.) - mgr Anna Sierżant

DATA: 11.01.2020.

18.01.2020

Grupy przedszkolne młodsze i starsze 21Bzk (sob.) - mgr Justyna Grzybek

DATA: 17-18.01.2020
TEMAT: Podróż na matematyczną wyspę babci i dziadka.
PRACA DOMOWA:

25.10.2019

Grupa przedszkolna młodsza 11Bzk (pt.) - mgr Anna Kubala

DATA: 29-30.11.2019
TEMAT: Zwierzęta domowe i wiejskie.

PRACA DOMOWA:

11.01.2020

Grupa przedszkolna starsza 11Bzk - mgr Małgorzata Serwińska

Data: 11.01.2020
Temat: Figury geometryczne

Przebieg zajęć:
Zajęcia kreatywne: wyklejanie figur geometrycznych
Poznawanie i rozpoznawanie form, dopasowywanie formy do odpowiedniego kształtu
Rytmika:
- Polskie rymowanki, śpiewanki, powiedzonka
Czytanie bajek – indywidualny wybór bajki
Zajęcia kreatywne - motoryka mała: rysowanie w wodzie w powietrzy figur geometrycznych
(kształtowanie sprawności dłoni i opuszków palców, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie twórczej ekspresji)
Zabawy manualne przy stoliku
Zabawy ruchowe z muzyką
Piosenka na pożegnanie

17.01.2020

Klasa 0A (21Bzk, pt.) - mgr Ilona Lalak

Spotkanie 15 – 17. i 18.01.2020 r.

18.01.2020

Klasa 0B (21Bzk, sob.) - mgr Ilona Lalak

Spotkanie 15 – 17. i 18.01.2020 r.

18.01.2020

Klasa 0C (21Bzk, sob.) - mgr Joanna Rataj-Kheyon

DATA: 18.01.2020
TEMAT: DZIEŃ BABCI I DZIADKA.

PRACA DOMOWA:
1. Karta pracy – Kto ? Co robi?

21.01.2020

Klasa 0D (7 Bzk, wt.) - mgr Karolina Buczyńska

DATA: 21.01.2020.

17.01.2020

Klasa 0E (11Bzk, pt.) - mgr Kamila Ciechanowska

DATA: 20.01.2020.

17.01.2020

Klasa 1A (21Bzk, pt.) - mgr Anna Kreier

Data: 17.01.2020
Temat: Dzień Babci i Dziadka

Praca domowa:
1. Do czytania- podręcznik str.28-29
2. Karta pracy
Przebieg zajęć:
1. Wysłuchanie omówienie opowiadania pt.” Najlepszy prezent”.
2. Rozmowa na temat babć :
-Jaka jest moja babcia i co razem robimy w wolnym czasie?
3. Wykonanie laurki.
4. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „R,r”:
5. Omówienie ilustracji i wskazywanie elementów, w nazwach których występuje głoska „r’ w nagłosie , śródgłosie, wygłosie 6. Wskazywanie w modelach wyrazów miejsca wystąpienia głoski „R”
7. Omówienie wyglądu litery „R,r”
8. Zaznaczanie w wyrazach małej i wielkiej litery.
9. Dzielenie wyrazów na sylaby.
10. Łączenie modelu wyrazu z obrazkiem.
11. Czytanie sylab i wyrazów z litera „R”
12. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego 13. Pisanie litery „R,r” w izolacji, sylabach i wyrazach.
14. Zapisanie zdania według wzoru.
15. Rozwiązywanie rebusów i zapisanie utworzonych wyrazów.
16. Łączenie obrazków tak, aby ostatnia głoska jednej nazwy była pierwszą głoska drugiej.
17. Zapisanie wyrazów trzysylabowych.
18. Wskazanie w modelach wyrazów miejsca głoski „s” i łączenie z obrazkiem.

18.01.2020

Klasa 1B (21 Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata

Data: 18.01.2020

23.01.2020

Klasa 1C (7 Bzk, wt.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 23.01.2020.:
TEMAT: Zwierzęta w zimie. Wprowadzenie litery „p, P”.

Zadanie domowe:
1. Ćw. 2 /str. 19, ćw. 4 / str. 20
2. Poćwiczyć czytanie wyrazów i tekstu (podręcznik str. 24) – tekst nie był czytany na lekcji.
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie dzieci piosenką „Wszyscy są, witam Was”.
2. Przygotowanie zwierząt do zimy – swobodne wypowiedzi dzieci.
3. Rozpoznawanie zwierząt i ustalanie, które ze zwierząt zapadają w sen zimowy: niedźwiedź , jeż, nietoperze, suseł, borsuk.
4. Jak radzą sobie zimą dziki, sarny, jelenie, zające, wiewiórka, łosie , które nie zapadają w sen zimowy
5. Co się zmieniło? – zabawa z kartami.
6. Uzupełnianie ćwiczeń (ćw. 1, 2 str. 17; ćw.1,2,3 str.18)
• Uzupełnianie zdań właściwymi wyrazami,
• Tworzenie wyrazów – uzupełnianie brakujących sylab (na, no, nu, ny, ne),
• Głośnie odczytywanie utworzonych wyrazów,
• Wyszukiwanie i zaznaczanie liter różniących wyrazy (np. balon – baton, komin – komik, buty-nuty, itp.)
• Uzupełnianie krzyżówki
• Rozwiązywanie rebusów, zapisywanie wyrazów
7. Demonstracja ilustracji przedstawiającej ptaki, które zimują w Polsce i Austrii (sikorka, gil, dzięcioł)
• Kolorowanie sikorki, gila, dzięcioła,
• Wykonanie papierowych karmników.
8. Wysłuchanie piosenki „ Oj sikorko, sikoreczko”
9. Wprowadzenie/ przypomnienie/ litery „p, P”
• Znajdowanie litery „p” w nagłosie, śródgłosie, wygłosie,
• Dzielenie wyrazów na sylaby,
• Wyszukiwanie i zaznaczanie litery „p, P” w wierszyku (ćw. 1 str.19)
• Tworzenie wyrazów – uzupełnianie liter „p” i „k” (ćw. 3 str. 19)

11.01.2020

Klasa 1D (11 Bzk sob.) - mgr Małgorzata Serwińska

Data: 11.01.2020
Temat główny: Czas płynie/cztery pory roku

Podtemat: Litera z, Z
Przebieg zajęć:
Sprawdzenie zadania domowego – wspólne omówienie
Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć (szczególnie ćwiczenie litery s, S)
Podręcznik 2: str. od 44 do 49 oraz str. od 26 do 29
Ćwiczenia 2: str. 38 do 42 oraz str. od 32 do 33
Zadanie do domu: Utrwalenie pisowni małej i dużej litery z oraz uzupełnienie zaległych liter (indywidualnie, kto, jakie ma zaległości)
Ćwiczenia 2:
str. 39 zad. 2

17.01.2020

Klasa 2A (21 Bzk, pt.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 17.01.2020.
TEMAT LEKCJI: Sprawdzam siebie. Jak ziemniak przywędrował do Polski.

Zadanie domowe:
• Poćwicz piękne czytanie: „Gdzie się kryją witaminy?” (str. 46)
• „Kto zerwał buraki?” (str. 42), zeszyt ćwiczeń: ćw. 1,2, str. 42)
Przebieg zajęć:
Baśń o 12 miesiącach – przypomnienie treści baśni.
1. Każdy był kiedyś uczniem:
• Na podstawie ilustracji omówienie przedmiotów używanych kiedyś w szkole: liczydło, kałamarz, pióro, pędzel, fartuszek, dzwonek
• Rozwiązywanie krzyżówki – nazywanie obrazków (ćw. 2, str. 28)
• Co nie zmieniło się w szkole od setek lat ->kolorowanka literowa (ćw. 3, str. 29)
2. Wyjaśnienie powiedzeń i omówienie w jakich sytuacjach się ich używa:
• Rosną jak grzyby po deszczu
• Wpadł z deszczu pod rynnę
• Z dużej chmury mały deszcz
3. Rozwiązywanie jesiennej krzyżówki (ćw. 4, str. 31)
4. Sprawdzam siebie:
• Uzupełnianie nazw wyrazów właściwymi literami (dwuznaki: cz/sz, litery: s/c)
• Dzielenie wyrazów na głoski
• Rozwiązywanie krzyżówki – odczytywanie podanych wyrazów (ćw. 3, str. 39)
• Tworzenie wyrazów z sylab, zapisywanie od najkrótszego do najdłuższego
• Łączenie przymiotników z rzeczownikami
• Zapisywanie głównego hasła krzyżówki (ćw. 6, str. 39)
5. Słuchanie ze zrozumieniem. Wyszukiwanie błędnych informacji, zastępowanie ich poprawnymi.
6. Głoski dźwięczne i bezdźwięczne
• Układanie wyrazów z liter ukrytych w obrazkach
• Dopisywanie do nich wyrazów, w których słychać dokładnie taką głoskę, jaka jest zapisana (ćw. 3, str. 41)
Np. śliwka – śliwa, arbuz – arbuzy, rybka – ryba, buldog – buldogi, budka – buda
7. Wspólne słuchanie „Opowiadanie Ziemniaczka Najgrubszego” (podręcznik, str. 44-45)
• Zwrócenie uwagi na postać Jana III Sobieskiego
• Sprowadzenie ziemniaka z Wiednia😊
8. Świętowanie urodzin Alicji 😊

18.01.2020

Klasa 2B (21 Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata

Data: 18.01.2020

14.01.2020

Klasa 2 C (7 Bzk, czw.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 14.01.2020.

18.01.2020

Klasa 3A (21Bzk, sob.) - mgr Anna Kreier

Data: 18.01.2020
Temat: Jak upływa czas

Praca domowa:
1. Tekst do czytania - podręcznik str. 48 2. Ćwiczenia str. 54

24.01.2020

Klasa 3B (7 Bzk, śr.) - mgr Kamila Ciechanowska

DATA: 15.01.2020.

18.01.2020

Klasa 3C (11 Bzk, sob.) - mgr Kamila Ciechanowska

DATA: 24.01.2020.

24.01.2020

Klasa 4A (21 Bzk, pt.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

Data: 24.01.2020

18.01.2020

Klasa 4B (21 Bzk, sob.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 18.01.2020.
Zadanie domowe: -

TEMAT ZAJĘĆ: Ortografia na bardzo dobry – pisownia wyrazów z „ź” wymiennym oraz niewymiennym.
Przebieg zajęć:
1. Pisownia wyrazów z „ż” wymiennym
• ż -> g, dz, z, ź, s, h - - przypomnienie zasad ortograficznych
• wykonanie ćwiczeń utrwalających pisownię wyrazów z wymiennym „ż” – karty pracy
- zmienianie form wyrazów, by nastąpiła wymiana ż na g, dz, z, ź, s, h, (np. nóżka -> noga, dróżka -> droga, mosiężny -> mosiądz, wyżej -> wysoko),
- wyjaśnianie pisowni podanych wyrazów,
- uzupełnianie definicji,
2. Wyrazy zakończone na -aż, -eż :
• wyszukiwanie i segregowanie wyrazów,
3. Wyszukiwanie i segregowanie rzeczowników i czasowników (wyrazy z „ż”, np. mężczyzna, bandażować, oranżada, zamrażać, podróżować, itp.)
4. Układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej,
5. Uzupełnianie krzyżówki wyrazami z „ż” (żaba, nożyce, krzyżówka, pożytek, wieża, itp.). 

24.01.2020

Historia klasa 4 (21 Bzk, pt. i sob.)

 Data: 17.01.2020, 24.01.2020

23.01.2020

Klasa 4C (7 Bzk, czw.) - mgr Karolina Buczyńska

Data: 23.01.2020

08.01.2020

Klasa 5A (11 Bzk, śr.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

Data: 15.01.2020

18.01.2020

Klasa 5/6 (21 Bzk, sob.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 18.01.2020.

22.11.2019

Historia - klasa 5/6 (21 Bzk, sob.)