Tematy zajęć i zadania domowe


17.06.2019

Grupa przedszkolna młodsza 21Bzk (sob.) - mgr Anna Sierżant

Biedronki

Data:15.06.2019.

Temat zajęć: Lato i wakacje tuż tuż

Cel ogólny:  Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla lata
Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką "Wszyscy są, witam was..."
2. Co ukryło się w literkach?” Zadaniem dzieci jest uporządkowanie kartek z cyframi od najmniejszej do największej liczby, w ten sposób powstaje hasło „ Lato”.
3. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Tato, czy już lato?".
Rozmowa na temat utworu – dzieci wymieniają cechy charakterystyczne dla lata na podstawie utworu oraz własnych obserwacji. Wymieniają takie cechy jak: wakacje, słońce, truskawki, motyle, zielona trawa, biedronka itp. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat „Czy lubię lato"- uzasadnianie swojej wypowiedzi.
4. Wyszukiwanie spośród rozłożonych obrazków tych, które kojarzą się z latem np. motyle, słońce, muszla, morze, wiaderko i łopatka, rower, leżak, maliny, truskawki, kwiaty, zieleń, biedronka, okulary itp. Każde dziecko wybiera jeden obrazek, grupa pod kierunkiem nauczyciela określa czy obrazek kojarzy się z latem.
5. Układanie historyjki obrazkowej.
6. Zabawy ruchowe: "Stonoga", "Krokodyl"
7. Ilustracja ruchowa wyliczanki "Lata motyl".
8. Praca z książką.
9. Pożeganie

 

Data zajęć: 01.06.2019

Temat zajęć: Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.
Cele ogólne:
- rozwijanie mowy
-zapoznanie z obchodami Dnia Dziecka
- próby wypowiadania się na temat obrazków według ustalonej kolejnośći
Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką "Wszyscy są, witam was".
2. Zabawa ruchowa o charakterze integracyjnym "Wesołe powitania".
Dzieci poruszają się po sali w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Podczas przerwy w grze witają się z jak największą liczbą dzieci, dotykając różnymi częściami ciała, zgodnie z poleceniem nauczyciela, np. witają się wasze ręce, wasze łokcie, wasze plecy itp.
3. Rozmowa kierowana na temat Dnia Dziecka.
Ekspresja słowna "Czego potrzebują dzieci?" . Dzieci siedzą w kręgu i turlają do siebie piłkę i kończą zdanie: Dzieci potrzebują... (np. przyjaciela, zabawek, jedzenia, picia).
4. Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej "Bawiące się dzieci".
Dzieci oglądają obrazek i wypowiadają się na jego temat: co robią dzieci, jakich przedmiotów używają do zabawy, jak są ubrane, jaki nastrój im towarzyszy.
Dzieci wspólnie liczą na obrazku chłopców i dziewczynki.
5. Zabawa rozwijająca sprawność manualną i spostrzegawczość "Moja dłoń".
Dzieci obrysowują (z pomocą nauczyciela) swoje dłonie na kartce. Ozdabiają według własnych pomysłów. Oglądają dłonie, porównują ich wielkość. Odszukują swoje rysunki dłoni wśród innych.
6. Opowiadanie historyjki przez nauczyciela, układanie odpowiednich obrazków przez dzieci.
7. Gry i zabawy ruchowe.
Wspólne śpiewanie poznanych piosenek.
8. Wykonanie karty pracy.
9. Pożegnanie wierszykiem: "Dwie małe rączki...".

 

18.06.2019

Grupy przedszkolne starsze 21Bzk (pt.-sob.) - mgr Ilona Lalak

Wróbelki, Pingwinki, Sówki

03.06.2018

Grupa przedszkolna młodsza 11Bzk (sob.) - mgr Małgorzata Serwińska

17.06.2019

Klasa 0A (21 Bzk, pt.) - mgr Anna Kreier

Data: 14.06.2019
Temat: Piknik rodziny
Przebieg zajęć:
1. Utrwalanie piosenek i wierszyków na zakończenie roku szkolnego.
2. Zabawy ruchowe.
3. Odpowiedź na pytanie: Co to jest piknik rodzinny? na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji w podręczniku.
4. Czytanie wyrazów pod ilustracją i zaznaczanie tych, które występują na obrazku.
5. Opowiadania historyjki obrazkowej i wklejanie pod obrazkami właściwego tekstu.
6. Ćwiczenie grafomotoryczne - rysowanie po śladzie bramki i piłki.
7. Praca plastyczno-techniczna „Ciężarówka”.
8. Układanie wyrazów z liter na kartonikach.

17.06.2019

Klasa 0B (21Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata

Data: 15.06.2019
Temat: Dzień i noc
Praca domowa: -
Przebieg zajęć

1. Zabawa wprowadzająca w tematykę zajęć „ O jakiej porze myślę”
2. Zabawa dydaktyczna „Co możemy robić w dzień, a co w nocy”
3. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ilustracji
4. Kolorowanie ilustracji zgodnie z podpisami str. 51
5. Indywidualne czytanie tekstów wyrazowo – obrazkowych
6. Zabawa ruchowa „Polowanie po ciemku”
7. Praca z książką
8. Utrwalenie piosenki pt. „Piosenka o niezdrowym jedzeniu”

28.06.2019

Klasa 0C (7 Bzk, czw.) - mgr Iwona Rusowicz

Data: 29.06. 2019

02.06.2019

Klasa 0D (11 Bzk, sob.) - mgr Małgorzata Serwińska

Data: 30.05.2019r.

16.06.2019

Klasa 1A (21 Bzk, pt.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 14.06.2019

17.06.2019

Klasa 1B (21 Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata

Data: 15.06.2019.

21.05.2019

Klasa 1C (11 Bzk, pt.) - mgr Karolina Buczyńska

Data: 18.05.2019r.

18.06.2019

Klasa 2A (21 Bzk, sob.) - mgr Kinga Jasińska

Data: 21.06.2019

27.06.2019

Klasa 2B (3 Bzk sob.) - mgr Marzena Orłowska

Data: 15.06.2019r.

07.06.2019

Klasa 2C (7 Bzk, czw.) - mgr Karolina Buczyńska

Data: 06.06.2019r.

03.06.2019

Klasa 3A (21 Bzk, pt.) - mgr Kinga Jasińska

Data: 18.06. 2019

18.06.2019

Klasa 3B (21 Bzk, sob.) - mgr Joanna Janczenia

Data:15.06.2019
Temat: Jak zostać poetą?
Praca domowa:
1. Nauczyć się słów piosenki „Wakacje”.
Przebieg zajęć:
1. Odczytanie i mówienie wiersza „Pan Listopad” - podręcznik str.56-57

18.06.2019

Klasa 3C (7 Bzk, czw.) - mgr Joanna Janczenia

Data: 14.06.2019r.

17.06.2019

Klasa 4 (21 Bzk, pt.) - mgr Anna Kreier

Data: 15.06.2019
Temat: Utrwalenie poznanych zasad ortograficznych Praca domowa:
1. Lektura „Kapelusz Pani Wrony”.
2. „Doszlifowanie” piosenki na zakończenie roku szkolnego.
Przebieg zajęć:
1. Przypomnienie poznanych zasad pisowni wyrazów z „Rz,Ż,U,Ó,Ch,H”.
-2 karty pracy
-zadania w zeszycie ćwiczeń str.72,73,74

24.03.2019

Klasa 4 (11 Bzk, śr.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

Data: 04.05.2019
Temat: Opowiadanie przygód Mikołajka.
( w związku ze Świętem Konstytucji 3 Maja, zajęcia zostały podzielone na dwa tematy ) Praca domowa:
1. Ćw.1 str.134
2. Ćw.2 str.135
3. Czytanie tekstu pt. „Ludeczka” - 117-119 Przebieg zajęć:
Pierwsza część zajęć:
1. Oglądanie filmu „Konstytucja 3 Maja” - ciekawe fakty

15.06.2019

Klasa 5 (21 Bzk, sob.) - mgr Iwona Rusowicz

Data: 15.06.2019r.

29.05.2019

Klasa 6 (21 Bzk, pt.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

Data: 12.04.2019

17.02.2019

Historia Polski kl. 4 i 5 B ( 21 Bzk, sob.)

 Data: 16.02.2018

29.03.2019

Historia Polski kl. 6 (21Bzk, pt.)

Data: 29.03.2019
Temat: Powstanie państwa polskiego w 1918 roku.
1. Rewolucja bolszewicka w Rosji 1917:
a) strajki i walki uliczne - protesty przeciw wojnie i głodowi w kraju.
b) Włodzimierz Ilicz Lenin - przywódca bolszewików
c) Rewolucja październikowa - rozruchy w kraju, walki "Białych z "Czerwonymi", upadek cara.
d) Partia komunistyczna przejmuje władzę w Rosji
2. Działalność Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
J. Piłsudski - wrogiem - Rosja, sposób odzyskania wolności - walka
R. Dmowski - wrogiem Niemcy, sposób: dyplomacja
I. Paderewski - zabiegi o pomoc w sprawie odzyskania niepodległośći, m.in. w USA
3. Wojna osłabia kraje zaborcze - Austro-Węgry, Cesarstwo Niemieckie i Rosję
4. Koniec I wojny św. Polska odzyskuje niepodległość
5. Bitwa warszawska 1920 - "Cud nad Wisłą"