Tematy zajęć i zadania domowe


16.11.2019

Przedszkole starsze (21 Bzk, pt.) - mgr Justyna Grzybek

 DATA: 16.11.2019

TEMAT: Moja rodzina.
PRACA DOMOWA: Proszę przynieść na następne zajęcia swojego ulubionego misia (pluszaka).
Przebieg zajęć
1. Powitanie - zabawa integracyjna w kręgu (iskierka).
2. Zabawy matematyczne (przeliczanie dzieci).
3. Zapoznanie z tematem zajęć - przedstawienie ilustracji.
Co to znaczy rodzina? (swobodne wypowiedzi dzieci)
- kto należy do waszej rodziny
- z ilu osób składa się wasza rodzina
- jak mają na imię
4. Słuchanie wiersza “Dom” J.K. Węgrzyna - rozmowa na temat jego treści.
5. Zabawa w skojarzenia - “Dom to…”.
6. Praca plastyczna - dom z figur geometrycznych.
7. Zabawy ruchowe.
8. “Rodzina” - nauka wiersza z pokazywaniem na palcach.
9. Zabawa ruchowa “Rodzeństwo”.
10. Słuchanie wiersza “Mama” - J. Suchaczewskiej i wykonanie pomocnej dłoni dla swojej mamy.
11. Podsumowanie zajęć i przygotowanie się do uroczystości pasowania.
12. Przedstawienie z okazji pasowania na przedszkolaka.
13. Pożegnanie oraz podziękowanie dzieciom i rodzicom.

 

 

DATA: 08-09.11.2019
TEMAT: Polska - moja Ojczyzna.
PRACA DOMOWA:
Przebieg zajęć
1. Powitanie piosenką pt. “Wszyscy są…”.
2. Zabawy matematyczne (przeliczanie dzieci).
3. Słuchanie wiersza “11 listopada” L. Wiszniewskiej.
4. Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć poprzez pogadankę na temat symboli narodowych oraz informacji dotyczących obchodów Święta Niepodległości.
5. Film dla dzieci- symbole narodowe.
6. Wspólne odśpiewanie jednej zwrotki pieśni: “Płynie Wisła, płynie”.
7. Praca plastyczna - flaga Polski.
8. Hymn Narodowy “Mazurka Dąbrowskiego” J. Wybickiego - zwrócenie uwagi na właściwą, wyprostowaną postawę.
9. Nauka wiersza pt. “Katechizm dziecka polskiego” Wł. Bełzy w formie dialogu.
10. Piosenka pt. “Jesteśmy Polką i Polakiem”.
11. Układanie obrazka godła Polski z puzzli.
12. Poznajemy litery: A, B i C.
13. Śpiew grupowy piosenki pt. “ Nasze polskie ABC”.
14. Podsumowanie zajęć, piosenka“Na pożegnanie wszyscy razem”.

 

 

DATA: 25.10.2019
TEMAT: Moja rodzina.

PRACA DOMOWA: obrazek do pomalowania.
Przebieg zajęć
1. Powitanie - zabawa integracyjna w kręgu (iskierka).
2. Zabawy matematyczne (przeliczanie dzieci).
3. Zapoznanie z tematem zajęć - przedstawienie ilustracji.
Co to znaczy rodzina? (swobodne wypowiedzi dzieci)
- kto należy do waszej rodziny
- z ilu osób składa się wasza rodzina
- jak mają na imię
4. Słuchanie wiersza “Dom” J.K. Węgrzyna - rozmowa na temat jego treści.
5. Zabawa w skojarzenia - “Dom to…”.
6. Praca plastyczna - dom z figur geometrycznych.
7. Zabawy ruchowe.
8. “Rodzina” - nauka wiersza z pokazywaniem na palcach.
9. Układanie wyrazów: mama, tata - dzielenie na sylaby.
10. Zabawa ruchowa “Rodzeństwo”.
11. Słuchanie wiersza “Mama” - J. Suchaczewskiej i wykonanie pomocnej dłoni dla swojej mamy.
12. Przypomnienie dzieciom o członkach rodziny, których nie ma już wśród nas.
- Jak nazywa się dzień kiedy obchodzimy ich święto?
13. Zapoznanie dzieci z datą i tradycjami Dnia Wszystkich Świętych.
14. Określanie uczuć, jakie towarzyszą w tym dniu.
15. Podsumowanie zajęć - rozdanie naklejek i podziękowanie za wspólną zabawę.

 

 

 

ę.

16.11.2019

Grupy przedszkolne starsze 21Bzk (sob.) - mgr Anna Sierżant

DATA: 16.11.2019
TEMAT: Wieje i pada.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie piosenką “Chodźcie wszyscy tu do koła ”.
2. Wprowadzenie do zajęć poprzez wysłuchanie wiersza J.Kulmowej pt. „Kiedy pada” (recytacja przy podkładzie muzycznym padającego deszczu).
3. Rozmowa z dziećmi nt. wiersza.
4. Zabawa dydaktyczna kształtująca słuch oraz narząd mowy pt. " Jesienna pogoda"
- słuchanie odgłosów padającego deszczu oraz wiejącego wiatru;
- nazywanie zjawisk pogodowych;
- naśladowanie odgłosów deszczu i wiatru.
5. Słuchanie piosenki “Zła pogoda” Metoda Dobrego Startu “Piosenki do rysowania” M. Bogdanowicz
● rytmiczne tupanie nogami,
● wystukiwanie rytmu piosenki przy pomocy woreczków z ryżem,
● rysowanie kresek palcem na karcie ze wzorem,
6. “Parasole i kałuże” - zabawa ruchowa.
7. Karta pracy - parasol.
8. Rozwiązywanie zagadek.
9. Zabawy muzyczno- ruchowe.
10. Wyszukiwanie różnic między obrazkami- kształtowanie percepcji wzrokowej.
11. Pożegnanie piosenką “Na pożegnanie”.

19.10.2019

Grupy przedszkolne młodsze i starsze 21Bzk (sob.) - mgr Justyna Grzybek

 DATA: 18-19.10.2019
TEMAT: Poznajemy zawody.
Przebieg zajęć
1. Powitanie piosenką “Wszyscy są…”.
2. Zabawy matematyczne (przeliczanie dzieci).
3. Zapoznanie z tematem zajęć - “Co to jest zawód” - wyjaśnienie pojęcia.
4. “Wszyscy dla wszystkich” - słuchanie wiersza J. Tuwima połączone z rozmową na temat jego treści.
5. Zabawy ruchowe (Ojciec Wirgiliusz, Mało nas).
6. Zagadki sensoryczne oraz dzielenie nazw zawodów na sylaby.
7. Karta pracy - sygnalizacja świetlna.
8. “Co robią różni ludzie?” - masaż - zabawa ilustracyjna do wiersza.
9. Kształtowanie świadomości schematu ciała, umiejętności orientowania się
w przestrzeni. Znajomość pojęć typu: na prawo, na lewo, z przodu, z tyłu, u góry, na dole.
10. Zabawa orientacyjno - porządkowa “Polecenia”.
11. Zabawa ruchowa fryzjer.
12. U fryzjera - ćwiczenia ortofoniczne.
13. Rozmowa z dziećmi “Kim chciałbym zostać”.
14. Wspólne improwizacje ruchowe do piosenki pt. “Koła autobusu”.https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA
15. Praca plastyczna - wyklejanie bibułą jeża.
16. Pożegnanie - przesłanie iskierki przyjaźni w kręgu.

25.10.2019

Grupa przedszkolna młodsza 11Bzk (pt.) - mgr Anna Kubala

DATA: 25.10.2019
TEMAT: Święto Wsyzstkich Świętych

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Dzieci poznają kiedy przypada świeto wzystkich świętzch i czego ono dotyczy.
2. Wyszukiwanie różnic na obrazkach związanych ze świetem oraz omawianie co one przedstawiają.
3. Wykonywanie pracy plastycznej jak dzieci powinny być ubrane w okresie jesiennym.
4. Tworzenie drzewa gnealogicznego i poznanie nazw członków rodziny.
5. Nauka piosenki o jabluszku i powtórzenie pozostałych piosenkek i wierszy.
6. Zabawy ruchowe.
7. Wspólne zabawy ze starszą grupą.
8. Pożegnanie.

16.11.2019

Grupa przedszkolna starsza 11Bzk - mgr Małgorzata Serwińska

Data: 16.11.2019
Temat: Nasze zmysły/części ciała

Przebieg zajęć:
Piosenka na przywitanie:
Zajęcia kreatywne: Rozpoznajemy przez: dotyk, wzrok, słuch, węch, smak
Poznawanie, rozpoznawanie i eksperymentowanie ze zmysłami
Opowiadanie: Jak poznaję świat
Rytmika:
- Polskie rymowanki, śpiewanki, powiedzonka
- Zabawy z tempem wolnym i szybkim
Zabawa relaksująco-wyciszająca – odgłosy zwierząt
Zajęcia kreatywne - motoryka mała: to moje części ciała
(kształtowanie sprawności dłoni i opuszków palców, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie twórczej ekspresji, rozróżnianie i nazywanie części ciała)
Zabawa ruchowa: Chowany
Zabawy manualne przy stoliku

16.11.2019

Klasa 0A (21Bzk, pt.) - mgr Ilona Lalak

Spotkanie 9 – 16.11.2019 r.

16.11.2019

Klasa 0B (21Bzk, sob.) - mgr Ilona Lalak

Spotkanie 9 – 16.11.2019 r.

16.11.2019

Klasa 0C (21Bzk, sob.) - mgr Joanna Rataj-Kheyon

DATA: 16.11.2019
TEMAT: ZWIERZĘTA DOMOWE I WIEJSKIE.
PRACA DOMOWA:
1. Poćwicz odczytywanie sylab MA, MO, MU, MÓ, MI, MY, ME.
2. Dokończ pisanie sylab.
3. Namaluj swoje ulubione zwierzę.

12.11.2019

Klasa 0D (7 Bzk, wt.) - mgr Karolina Buczyńska

DATA: 12.11.2019

05.11.2019

Klasa 0E (11Bzk, pt.) - mgr Kamila Ciechanowska

DATA: 08.11.2019

09.11.2019

Klasa 1A (21Bzk, pt.) - mgr Anna Kreier

Data: 08.11.2019

16.11.2019

Klasa 1B (21 Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata

Data: 16.11.2019
Temat: Mamy różne domy. Poznajemy literkę Y i B

Praca domowa: podręcznik str. 7 ćw. 3
Przebieg zajęć
1. Kto gdzie mieszka? – zabawa
2. Domy ludzi z różnych stron świata – oglądanie ilustracji i wypowiedzi dzieci na ich temat
3. Wprowadzenie litery Y
4. Czytanie wyrazów z nowo poznaną literą
5. Doskonalenie czytania tekstów wyrazowo – obrazkowych
6. Eksperymenty językowe – tworzenie form liczby mnogiej rzeczowników
7. Nauka pisania litery y
8. Zabawa „Rozszyfruj zdanie”
9. Wprowadzenie literki B
10. Wyszukiwanie wyrazów z literką b
11. Czytanie wyrazów zaczynających się na b
12. Nauka pisania liter b, B
13. Praca z książką str.5 - 6

14.11.2019

Klasa 1C (7 Bzk, wt.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 14.11.2019.

09.11.2019

Klasa 1D (11 Bzk sob.) - mgr Małgorzata Serwińska

Data: 16.11.19
Temat główny: Nasze zmysły - jak poznaję świat?

Podtemat: Litera e, E
Przebieg zajęć:
Sprawdzenie zadania domowego – wspólne omówienie
Powtórzenie wiadomości z poprzednich zajęć
Podręcznik strony od 24 do 31
Ćwiczenia: str. 24, 25, 26, 27, 28
Nauka piosenki: Niech święta będą wesołe
Zadanie do domu: Utrwalenie piosenki: Niech święta będą wesołe
Ćwiczenia: str. 26 zad. 1,2, str. 27 zad. 3, 4, str. 28 zad. 2

08.11.2019

Klasa 2A (21 Bzk, pt.) - mgr Iwona Rusowicz

TEMAT: 08.11.2019

16.11.2019

Klasa 2B (21 Bzk, sob.) - mgr Agnieszka Łata


Temat : Dwuznaki i wykrzyknik w języku polskim
Przebieg zajęć
1. Słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej pt. „Nasz dyżurny”
2. Rozmowa na temat wiersza
3. Wyszukiwanie w tekście wyrazów z dwuznakami
4. Dzielenie wyrazów na głoski i na litery
5. Wyszukiwanie błędów w zdaniach i przepisywanie poprawionych zdań do zeszytów
6. Praca z książką str 22
7. Wykrzyknik – kiedy go używamy
8. Zabawa „ Wykrzyknij, zawołaj”
9. Przekształcanie zdań oznajmujących w wykrzyknikowe i zapisywanie ich w zeszytach
10. Praca z książką str 23 -24

12.11.2019

Klasa 2 C (7 Bzk, czw.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 12.11.2019.

16.11.2019

Klasa 3A (21Bzk, sob.) - mgr Anna Kreier

Data: 16.11.2019
Temat: Polskie miasta.
Praca domowa:
1. Do czytania tekst „Wars i Sawa” - podręcznik str.56-57 2. Ćwiczenia ortograficzne - 2 karty pracy.
Przebieg zajęć:
1. Odczytanie i mówienie tekstu pt.”Wars i Sawa” .
2. Numerowanie zdań według kolejności zdarzeń.
3. Szukanie właściwego fragmentu w tekście pasującego do treści obrazka.
4. Uzupełnianie właściwych wyrazów w zdaniach.
5. Toruń- przybliżenie postaci Mikołaja Kopernika na podstawie wiersza „Gwiazdy nad Toruniem”.
6. Wyjaśnienie znaczenia wyrażenia - Układ Słoneczny.
7. Przypomnienie dotychczas poznanych zasad ortograficznych: pisownia wyrazów z „Ó” wymiennym oraz „rz” po spółgłoskach b,d,g,j,k,p,t,w,ch.
8. Wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów w zakończeniach -arz, -erz w nazwach zawodów - krzyżówka.
9. Wyjaśnienie zasad pisowni wyrazów z „Rz” wymiennym na „R”.
Praca na zajęciach :
- podręcznik str. 56-60
- zeszyt ćwiczeń str.68-71
- 3 karty pracy - ortografia

13.11.2019

Klasa 3B (7 Bzk, śr.) - mgr Kamila Ciechanowska

Data: 13.11.2019

16.11.2019

Klasa 3C (11 Bzk, sob.) - mgr Kamila Ciechanowska

Zadanie domowe.
Proszę czytać lekture, pt ,,O psie, który jezdzil koleją“
Link do książki. https://pl-static.z-dn.net/files/d9b/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668dc0.pdf

08.11.2019

Klasa 4A (21 Bzk, pt.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

Data: 8.11.2019

19.11.2019

Klasa 4B (21 Bzk, sob.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 16.11.2019

08.11.2019

Historia klasa 4 (21 Bzk, pt. i sob.)

 DATA: 16.11.2019

07.11.2019

Klasa 4C (7 Bzk, czw.) - mgr Karolina Buczyńska

DATA: 07.11.2019

06.11.2019

Klasa 5A (11 Bzk, śr.) - mgr Arkadiusz Rusowicz

 DATA: 6.11.2019

16.11.2019

Klasa 5/6 (21 Bzk, sob.) - mgr Iwona Rusowicz

DATA: 16.11.2019.

19.11.2019

Historia - klasa 5/6 (21 Bzk, sob.)

DATA: 16.11.2019