KIERUNKI KSZTAŁCENIA


Święto Niepodległości
Święto Niepodległości

 Pierwsza Społeczna Szkoła Polska w Austrii.

Szkoła jest placówką zarządzaną przez Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii (Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich). Placówka ma charakter szkoły społecznej, tzn. jej działanie jest w całości finansowane z wpłat rodziców oraz środków pieniężnych pozyskanych od sponsorów, darczyńców oraz organizacji wspierających polskie szkolnictwo za granica. Wpłaty te przeznaczane są wyłącznie na pokrycie kosztów nauczania dzieci i funkcjonowania szkoły.

 

1. Szkoła jest organizacją non-profit. Jej działalność nie jest nastawiona na wykazanie zysku.

 

2. Siedzibą główną szkoły jest budynek należący do Parafii Gartenstadt przy kościele Blut-Christi, Galvanigasse 1-3, 1210 Wien. Szkoła wynajmuje również inne pomieszczenia klasowe, w zależności od potrzeb edukacyjnych.

 

3. Uczęszczanie dziecka do szkoły jest dobrowolne i stanowi uzupełnienie nauki w austriackim systemie edukacji.

 

4. Głównym celem szkoły jest nauczanie dzieci języka polskiego, polskiej kultury i historii, stwarzanie dzieciom okazji do wspólnej nauki, wspólnych zabaw, rozmów, interakcji z rówieśnikami, dawanie im możliwości kontaktu z żywą polszczyzną i z tekstami literackimi.

 

5. Szkoła jest przygotowana do prowadzenia zajęć  w różnych grupach wiekowych:

1. GRUPY PRZEDSZKOLNE:

a) grupa przedszkolna młodsza - dzieci w wieku od 3 do 4,5 lat;
b) grupy przedszkolne starsze - dzieci w wieku od 4,5 do 5,5 lat.
2. GRUPY SZKOLNE:
a) grupy zerówkowe - dzieci w wieku  5,5-6 lat, które za rok zaczną edukację szkolną w szkołach austriackich w klasie pierwszej;
b) klasy 1 - dzieci w wieku 6,5 - 7 lat;
c) klasy 2 - dzieci w wieku 7,5 - 8 lat;
d) klasy 3 - dzieci w wieku 8,5 - 9 lat;
e) klasy 4 - dzieci w wieku 9,5 - 10 lat

f)  klasy 5 - dzieci w wieku 10,5 - 11 lat;

g) klasa 6 - dzieci w wieku 11,5 - 12 lat

h) klasa 7 i 8 - dzieci w wieku 13 lat i starsze.

6. Zapisy do szkoły odbywają się cały rok. Podstawą do zapisania dziecka do szkoły jest:

a) wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej online pod adresem:

https://forms.gle/zhtrik68kxE3F7dD6

b) uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 95 euro.

Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich,

Bank: EasyBank

IBAN: AT45 1420 0200 1097 9723

W tytule wpłaty należy:

a) podać imię i nazwisko ucznia oraz

b) dopisać "Anmeldegebuehr 2023/2024".

7. Zajęcia odbywają się w czasie roku szkolnego w piątki po południu lub w soboty przed południem, począwszy od drugiego tygodnia września, a skończywszy na przedostatnim tygodniu czerwca. 

 

8. Harmonogram dni wolnych od nauki jest zgodny z harmonogramem ferii szkolnych przyjętym w szkołach wiedeńskich.

 

9. Szkoła w procesie nauczania języka polskiego korzysta z najnowszych programów szkolnych opracowanych dla szkół uczących języka polskiego za granicą. Zgodnie z założeniami podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów uczących się poza granicami kraju, programy te integrują język polski i literaturę z historią i geografią Polski. Szkoła stosuje również szereg aktywizujących metod nauczania, opartych o pedagogikę zabawy.