ŚWIADECTWA


MEN
MEN

Nasza szkoła wydaje uczniom klas szkoły podstawowej (0-7) świadectwa szkolne, a dzieciom w wieku przedszkolnym dyplomy ukończenia przedszkola.

 

Dla osób zainteresowanych powrotem do kraju i powrotem dziecka do polskiego systemu edukacji ważne są poniższe informacje.

 

1. Dziecko powracające/przeprowadzające się do Polski przyjmowane jest do szkoły na podstawie:
a. okazania ostatniego świadectwa ukończenia klasy w szkole austriackiej lub międzynarodowej, gdzie spełniało obowiązek szkolny oraz obowiązek nauki,
b. okazania ostatniego świadectwa ukończenia klasy w szkole polskiej (otrzymanego w Polsce), jeśli dziecko wcześniej do takiej szkoły uczęszczało.

 

2. Wyżej wymienione świadectwa pozwalają dyrekcji szkoły w Polsce określić sumę lat nauki ucznia oraz klasę, do której powinien zostać zakwalifikowany.

 

3. Świadectwa wystawiane przez szkoły polskie w Austrii (Pierwszą Społeczną Szkołę Polską w Austrii oraz szkołę polską przy Ambasadzie RP):

a) są traktowane wyłącznie jako poświadczenie nauki języka polskiego za granicą,

b) świadectwa szkół polonijnych i szkół polskich przy polskich placówkach dyplomatycznych są traktowanie przez dyrektorów szkół w Polsce równorzędnie, bez faworyzowania jakiejkolwiek placówki uczącej języka polskiego za granicą.

 

4. Żadne ze świadectw wystawianych przez polskie szkoły za granicą NIE JEST podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

 

5. Jeżeli doszły do Państwa informacje, że świadectwa wydawane przez szkołę polską przy Ambasadzie RP są respektowane w Polsce a świadectwa naszej szkoły nie są, to pragniemy podkreślić, że jest to informacja nieprawdziwa, wprowadzająca rodziców w błąd. W tej sprawie głos zabrało Ministerstwo Edukacji Narodowej, które 03.12.2012 r. zwróciło się z prośbą do kierowników ówczesnych Szkolnych Punktów Konsultacyjnych o przekazywanie rodzicom obiektywnych i rzetelnych informacji o roli tych świadectw po powrocie dziecka do Polski. Kopia tego listu znajduje się w górnym prawym rogu strony. Aby otworzyć tekst w większym formacie, proszę kliknąć na obrazek.