Rekrutacja


 ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025

 ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ E-MAIL!

ZAPISZ SWOJE DZIECKO!

 + 43 680 3039537

szkola@uczymypolskiego.at

  

I. Wszystkich zainteresowanych informujemy, że trwa nabór uczniów na nowy rok szkolny 2024/2025. Dzieci można zapisać do następujących grup:

 

1. GRUPY PRZEDSZKOLNE:
a) grupy przedszkolne młodsze - dzieci w wieku od 3 do 4,5 lat 

b) grupy przedszkolne starsze   - dzieci w wieku od 4,5 do 5,5 lat

2. GRUPY SZKOLNE:

a) klasa 0                                    - dzieci w wieku od 5,5 do 6 lat;
b) klasa 1                                    - dzieci w wieku 6,5-7 lat;

c) klasa 2                                    - dzieci w wieku 8 lat;

d) klasa 3                                    - dzieci w wieku 9 lat;
e) klasa 4                                    - dzieci w wieku 10 lat.

f)  klasa 5                                    - dzieci 11/12 lat

g) klasa 6                                   - dzieci w wieku 13/14 lat

 O klasyfikacji ucznia do określonej klasy nie decyduje jego wiek, lecz poziom kompetencji językowych.

 

II. W roku szkolnym 2024/2025 będziemy uczyć języka polskiego w 21 dzielnicy Wiednia:

a) Parafia Gartenstadt, Galvanigasse 1-3 - grupy przedszkolne - młodsze i starsze.
b) Volksschule Schillgasse 31 - klasy szkolne od 0 do 8

 

III. Aby zarejestrować dziecko,należy:

1. wypełnić formularz zgłoszeniowy online:

https://forms.gle/ku88BJLFe6MAHoTR6

 2. uiścić opłatę wpisową w wysokości 95 euro na konto Stowarzyszenia 

Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich,

Bank: EasyBank

IBAN: AT45 1420 0200 1097 9723

 W tytule wpłaty należy:

 a) podać imię i nazwisko ucznia oraz

 b) dopisać "Anmeldegebuehr 2024/2025".

 

IV. Aby wypisać dziecko, należy:

 1. wysłać pisemną informację do dyrekcji szkoły na adres: szkola@uczymypolskiego.at,

 2. pamiętać, że obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy,

 3. uregulować wszystkie zobowiązania finansowe wobec szkoły.