SZKOŁA


Projekt jest realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" i współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

O SZKOLE:

 

Historia założenia Pierwszej Społecznej Szkoły Polskiej w Austrii (PSSP).

Szkoła Polska powstała z inicjatywy rodziców w październiku 2011 roku. W lutym 2012 roku założone zostaje Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii (Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich), które w kwietniu tego samego roku obejmuje zarząd nad szkołą.

Na swoim pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków, Stowarzyszenie podejmuje uchwałę o zmianie nazwy placówki na Pierwszą Społeczną Szkołę Polską w Austrii. Dyrektorem Szkoły jednogłośnie wybrany zostaje mgr Arkadiusz Rusowicz - nauczyciel języka polskiego, wychowawca przedszkolny i współzałożyciel szkoły polskiej. Początkowo w szkole uczy się kilkadziesięcioro dzieci. Z roku na rok liczba uczniów wzrasta. Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęło 215 uczniów.

 

Szkoła prowadzi zajęcia przedszkolne oraz szkolne.

Przedszkole nasze pracuje w piątki popołudniami oraz w soboty do godziny 14:00. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach parafialnych należących do Kościoła Blut-Christi na Galvanigasse 3 (21 dzielnica Wiednia) oraz na Molitorgasse 13 (11 dzielnica Wiednia) . Do dyspozycji dzieci są odpowiednio wyposażone sale przedszkolne.

Grupy przedszkolne liczą maksymalnie 15 dzieci. Opiekę nad nimi sprawują  panie przedszkolanki, które dbają o bezpieczeństwo i edukację dzieci.wykwalifikowane panie przedszkolanki.

 Zajęcia szkolne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykształceniem kierunkowym. W ramach cotygodniowych spotkań oferujemy 3 godz. lekcyjne jęz. polskiego oraz półgodzinną rytmikę, w starszych klasach dodatkowo 1 godzinę historii Polski.

 

Główna siedziba szkoły i jej oddziały.

Główna siedziba Pierwszej Społecznej Szkoły Polskiej (PSSP) mieści się w budynku Volksschule przy Schillgasse 31, w 21 dzielnicy Wiednia. Tu też uczy się największa liczba uczniów. Zajęcia odbywają się w piątki popołudniami (od godz.16:30) oraz soboty przed południem (do godz. 14:00). Do dyspozycji uczniów pozostają 4 pomieszczenia klasowe oraz sala gimnastyczna. Przy szkole znajduje się dziedziniec szkolny, z którego korzystać mogą uczniowie naszej szkoły w czasie przerw oraz przed i po zajęciach.
W ramach projektu zwanego „Latająca szkoła”, PSSP oferuje naukę języka polskiego w swoich nowo utworzonych oddziałach szkolnych w Wiedniu:

a. w budynku szkolnym Bildungszentrum Mater Salvatoris, przy Kenyongasse 4, w 7 dzielnicy Wiednia (5 minut piechotą od Westbanhofu). W tym miejscu dzieci uczą się wyłącznie języka polskiego (3 godziny lekcyjne). 
b. w pomieszczeniach przy Molitorgasse 13, w 11 dzielnicy Wiednia. W tym miejscu dzieci uczą się wyłącznie języka polskiego (3 godziny lekcyjne). 

 W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera. Wychowawczynie klas przywiązują dużą wagę, by Państwa dzieci czuły się u nad dobrze i bezpiecznie, by doskonaliły język polski w mowie, piśmie i czytaniu oraz by pielęgnowały polską kulturę i rodzime tradycje. Dzieci podnoszą swoje umiejętności językowe w sposób konwencjonalny (praca z książką w ławkach), jak również przez uczestnictwo w rozmaitych zabawach edukacyjnych.

Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner

Budynek szkolny (21 dzielnica Wiednia)
Budynek szkolny (21 dzielnica Wiednia)

P