SZKOŁA


 

O SZKOLE:

 

Historia założenia Pierwszej Społecznej Szkoły Polskiej w Austrii (PSSP).

Szkoła Polska powstała z inicjatywy rodziców w październiku 2011 roku. W lutym 2012 roku założone zostaje Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Austrii (Polnischer Bildungs- und Kulturverein in Oesterreich), które w kwietniu tego samego roku obejmuje zarząd nad szkołą.

Na swoim pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków, Stowarzyszenie podejmuje uchwałę o zmianie nazwy placówki na Pierwszą Społeczną Szkołę Polską w Austrii. Dyrektorem Szkoły jednogłośnie wybrany zostaje mgr Arkadiusz Rusowicz - nauczyciel języka polskiego, wychowawca przedszkolny i współzałożyciel szkoły polskiej. Początkowo w szkole uczy się kilkadziesięcioro dzieci. Z roku na rok liczba uczniów wzrasta. Rok szkolny 2023/2024 rozpocznie ponad 200 uczniów.

 

Szkoła prowadzi zajęcia przedszkolne oraz szkolne.

Przedszkole nasze pracuje w piątki popołudniami oraz w soboty do godziny 14:00. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach parafialnych należących do Kościoła Blut-Christi na Galvanigasse 3 (21 dzielnica Wiednia). Do dyspozycji dzieci są odpowiednio wyposażone sale przedszkolne.

Grupy przedszkolne liczą maksymalnie 15 dzieci. Opiekę nad nimi sprawują  panie przedszkolanki, które dbają o bezpieczeństwo i edukację dzieci.wykwalifikowane panie przedszkolanki.

 Zajęcia szkolne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykształceniem kierunkowym. W ramach cotygodniowych spotkań oferujemy 3 godz. lekcyjne jęz. polskiego, w starszych klasach dodatkowo 1 godzinę lekcyjną historii Polski.

 

Siedziba szkoły i jej oddziały

Nasza szkoła nie posiada własnych pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych.Z uwagi na specyfikę pracy szkół polonijnych (zajęcia weekendowe lub popołudniowe) nasze stowarzyszenie wynajmuje pomieszczenia szkolne, w których organizowane są zajęcia:

a) na Galvanigasse 3, w budynku parafialnym parafii Gartenstadt;

b) w budynku szkolnym na Schillgasse 31. 

 W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera. Wychowawczynie klas przywiązują dużą wagę, by Państwa dzieci czuły się u nad dobrze i bezpiecznie, by doskonaliły język polski w mowie, piśmie i czytaniu oraz by pielęgnowały polską kulturę i rodzime tradycje. Dzieci podnoszą swoje umiejętności językowe w sposób konwencjonalny (praca z książką w ławkach), jak również przez uczestnictwo w rozmaitych zabawach edukacyjnych.

Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka.

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner

Budynek szkolny (21 dzielnica Wiednia)
Budynek szkolny (21 dzielnica Wiednia)

P